Навчальна робота на кафедрі німецької та французької мов


Кафедра здійснює значну навчально-просвітницьку роботу: проводить засідання школи-семінару (двічі на рік), видає навчальні матеріали (у тому числі для загальноосвітніх шкіл) з грифом МОНМС, проводяться олімпіади з німецької та французької мов серед студентів немовних факультетів та серед студентів інших Вищих навчальних закладів Харкова. Кафедра надає допомогу вчителям шкіл у створенні навчальних програм. Викладачі кафедри рецензують матеріали згідно з запитами вчителів. Допомога також надається за результатами участі у семінарах, що проводить Ґете-Інститут.

Навчальна робота кафедри зосереджена, в цілому, на викладанні німецької та французької мов на факультетах університету, де вона не є профільною дисципліною. На факультеті іноземних мов кафедрою викладається німецька та французька мови як третя іноземна.

Посилення інтересу до вивчення іноземних мов відбулося завдяки договорам про співпрацю Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна з університетами Німеччини та Франції. Створено групи поглибленого вивчення іноземних мов, завданням яких є підготовка студентів до спілкування у цих країнах під час навчання.