Наукова робота на кафедрі німецької та французької мов


Велика увага на кафедрі приділяється науковій роботі. Всі молоді викладачі працюють над кандидатськими дисертаціями як здобувачі. У 2007 році відбувся захист кандидатської дисертації О.М. Шумською, а у 2008 році — О.М. Бєлозьоровою. 2010 року захистила кандидатську дисертацію О.І. Гридасова. У 2015 році захистили кандидатські дисертації І.С. Руднєва та О.В.Гончаренко, у 2016 році Поспєлова С.В.Шумський Л.М. у 2018

Галузі досліджень:

  • проблеми мовленнєвої підготовки;
  • лінгвістичні проблеми міжкультурної комунікації;
  • дослідження термінолексики;
  • семантичні та когнітивні проблеми мови реклами;
  • прагматичні особливості натяку як дискурсивної імплікатури;
  • лексико-семантичні і когнітивні аспекти дієслів стану;
  • мовні засоби метафоризації художнього тексту (на матеріалі сучасного німецького роману);
  • проблеми рецептивної критики.

Викладачами кафедри готуються наукові статті за наведеною тематикою для друку у міжнародних зарубіжних фахових журналах, у міжнародно-визнаних вітчизняних журналах, у Вісниках вищих навчальних закладів чи наукових установ, що визнані ВАК України як фахові видання.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних та українських конференціях з доповідями, тези яких друкуються, а також мають постійні наукові зв’язки з колегами із навчальних закладів Харкова, України, зарубіжних країн, зокрема з університету Фрідріха-Александера (м. Ерланген-Нюрнберг), беруть участь у наукових заходах цих вищих навчальних закладів.

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять дослідницьку роботу у галузі методики викладання іноземних мов і діляться своїми здобутками виступаючи на методичних семінарах різних рівнів, всеукраїнських та міжнародних конференціях, та видаючи збірники наукових праць. Використання сучасних комп’ютерних та інтернет технологій також стало частиною нашої новаторської роботи.

Викладачі кафедри гнучко ставляться до добору методів викладання іноземних мов. На 1-2 курсах, за головну мету ставиться формування базових іншомовних навичок, акцент робиться на використанні традиційних методів ‒ граматико-перекладного, аудіолінгвального та аудіовізуального методів, на старших курсах, де левова частка часу приділяється формуванню мовленнєвих умінь, широко використовуються різноманітні прийоми інтенсивних методів.