Valeriia NIKOLAIENKO


Lecturer at the Department of English Philology.

RESEARCH GATE: https://www.researchgate.net/profile/Valeriia_Nikolaienko2

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5056-271X

Education:

2019 — Master’s Diploma with honors, School of Foreign Languages, Department of English Philology, Vasyl Karazin Kharkiv National University.

Professional Career:

Since 2019 – lecturer, Department of English Philology.

Research Interests:

Discourse studies, linguo-cognitive aspects of manipulation in discourse

Teaching:

Practice of the English Language for first-year students of the School of Foreign Languages

Сфера наукових інтересів:

когнітивна лінгвістика, наратологія, проблеми дискурсу, лінгвокогнітивні аспекти маніпуляцій свідомістю

Статті:

Ніколаєнко В.О. Наративні стратегії переказів сновидінь: інстанції фокалізації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Іноземна філологія. − 2021. − Вип. 92. − С. 23-30.

Тези доповідей:

Ніколаєнко В.О. Оніричний наратив: проблема визначення. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези доповідей ХIX наукової конференції з міжнародною участю.Харків : Видавництво Точка, 2020. – С. 106-108.

Ніколаєнко В.О. Стратегії наративізації сновидіння. Maтеріали VII Bceyкpaїнської наукової конференції «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів». Харків : Харківський національний університет імені B.H. Kapaзінa, 2020. – С. 89-91.

Nikolaienko, V.O. Intersemiotic Texture of Dream Reports. Тези доповідей IX міжнародного заочного наукового форуму “Сучасна германістика: мова і світ людини”. Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2020. С. 81-83.

Ніколаєнко В.О. Засоби вираження оніричної евіденційності. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.: Тези доповідей ХХ наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – С. 47-49.

Contact Information:

Address: room 7-78, 4 Svobody Sq.,

Kharkiv, 61022
Telephone: (057) 707-55-04
E-mail: phileng@karazin.ua