Документи


Статут Харківського національного унiверситету імені В. Н. Каразіна


Положення про:

про освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

порядок визнання результатів неформального та/або інформального навчання в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

планування й звітування науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

організацію позаосвітньої діяльності зі студентами Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Міжнародний центр мовної підготовки та сертифікації факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Про роботу університету в осінньо-зимовий період 2022-2023 н.р.

Про затвердження Положення про Центральну наукову бібліотеку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Про затвердження Положення про факультет іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та кафедри факультету іноземних мов Харківського національного університету

Затвердження кількості делегатів конференції трудового колективу від структурних підрозділів університету, студентів, аспірантів, докторантів університету

Про запровадження цифрових технологій у навчальний процес

Науково-методичну раду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Про застосування деяких пунктів Положення «Про визнання інформаційних веб-ресурсів системи електронного (дистанційного) навчання в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна як навчально-методичних праць (посібників) та здійснення їхньої сертифікації (експертизи)

Про Політику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2022-2025 роки

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Про затвердження Положення про проведення практики студентів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна