Історія факультету іноземних мов


Факультет іноземних мов готує спеціалістів більше 80 років. Він був організований на базі відділення іноземних мов і літератури Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка як Український інститут лінгвістичної освіти (УІЛО) в 1930 році.

У 1934 році інститут було переведено з Києва до Харкова, а у 1935 році його було перейменовано на Харківський педагогічний інститут іноземних мов, на якому функціонували три факультети (німецької, англійської і французької мов). У цей час інститут готував як вчителів, так і перекладачів на спеціальному перекладацькому відділенні.

У 1937 році при ХПІІМ було відкрито заочне відділення з указаних спеціальностей. Цього ж року було відкрито аспірантуру. У 1941 році інституту було присвоєно ім’я Н.К. Крупської. Під час Другої світової війни інститут продовжував роботу.

У 1956 році на стаціонарному відділенні інституту було введено підготовку вчителів широкого профілю, а саме: на факультеті німецької мови — вчитель німецької мови і вихователь школи-інтернату, а на факультеті англійської і французької мови — вчитель англійської та української мови і літератури та вчитель французької та української мови і літератури. У зв’язку з введенням другого профілю в інституті встановлено п’ятирічний термін навчання.

У 1959 році введено нові навчальні плани, згідно яких на факультетах англійської і французької мов замість другої спеціальності — вчитель української мови і літератури — впроваджено спеціальність вихователь школи-інтернату, тобто друга спеціальність уніфікується на всіх факультетах.

У різні роки в інституті працювали відомі вчені і діячі науки і культури: академіки М.Т. Рильський і Л.А. Булаховський, відомий психолог, професор П.І. Зінченко, видатний фахівець у галузі слов’янських мов, професор З.М. Веселовська, завідувач кафедри російської мови і загального мовознавства, професор О.М. Фінкель, один з перших дослідників української фразеології в порівнянні з англійською, автор першого англо-українського фразеологічного словника, професор К.Т. Баранцев, дослідники граматичної будови англійської мови, доценти Б.Й. Роговська та Б.С. Хаймович, один із перших дослідників німецько-українських паралелей у галузі граматики, доцент О.С. Драчук, дослідник українсько-французьких відповідностей, доцент Є.П. Март’янова та багато інших, хто залишили свій слід в історії розвитку факультету.

Харківський педагогічний інститут іноземних мов існував до червня 1960 року, тобто до моменту його передачі до складу Харківського державного університету на правах факультету іноземних мов. У 1960 році на факультеті існувало три випускаючі кафедри: англійської, німецької, французької філології.

У результаті оптимізації структури факультет іноземних мов наразі включає 6 кафедр, 4 з яких є випускаючими: кафедра англійської філології та методики викладання іноземної мови, кафедра романо-германської філології, кафедра східних мов та міжкультурної комунікації, кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша, а 2 кафедри обслуговують факультети ХНУ імені В.Н. Каразіна: кафедра іноземних мов професійного спрямування, кафедра ділової іноземної мови та перекладу.

Нове покоління науковців факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна робить свій внесок у славетну історію Харківської лінгвістичної школи.