Видання факультету


До переліку власних видань факультету належать:

  • «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Філологія» (внесено до переліку фахових видань ВАК України; виходить 2 рази на рік, видається з 1965 року).
  • Міжнародний збірник наукових праць «Когніція. Комунікація. Дискурс» (внесено до переліку фахових видань ВАК України; виходить 3–5 разів на рік, видається з 2010 року).
  • 5 збірників студентських наукових праць щорічно.
  • Збірники матеріалів конференцій (загалом 14 на рік).