СПЕЦРАДА Д 64.051.27

Спеціалізована вчена рада Д 64.051.27 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук у Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна надає посилання на перелік нормативних документів до захисту дисертації Бойко Яни Вікторівни, докторанта кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша ХНУ імені В. Н. Каразіна. Назва дисертації: «Когнітивно-дискурсивна модель діахронної множинності перекладів часово віддаленого першотвору (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій В. Шекспіра ХІХ–ХХІ століть)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.16 «Перекладознавство» (035 Філологія).

1. Дисертація "Когнітивно-дискурсивна модель діахронної множинності перекладів часово віддаленого першотвору (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій В. Шекспіра ХІХ–ХХІ століть)."

2. Реферат дисертації "Когнітивно-дискурсивна модель діахронної множинності перекладів часово віддаленого першотвору (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій В. Шекспіра ХІХ–ХХІ століть)."

3. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення докторської дисертації Бойко Яни Вікторівни на тему «Когнітивно-дискурсивна модель діахронної множинності перекладів часово віддаленого першотвору (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій В. Шекспіра ХІХ–ХХІ століть)».

4. Відгуки офіційних опонентів:

- Відгук офіційної опонентки, докторки філологічних наук, професорки, професорки кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Франца Ракоці ІІ ДЕМЕЦЬКОЇ Владислави Валентинівни.

- Відгук офіційної опонентки, докторки філологічних наук, професорки кафедри германської філології та перекладу Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка ДОРОФЕЄВОЇ Маргарити Сергіївни.

- Відгук офіційного опонента, доктора філологічних наук, професора, професора кафедри прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки ЗАСЄКІНА Сергія Васильовича.

5) Облікова картка дисертації з державним номером.

6) Посилання на відеозаписи з захисту дисертації.

Відгуки на реферат і дисертацію можна надсилати на адресу ради: d64.051.27@karazin.ua

Голова ради Ірина ШЕВЧЕНКО


Спеціалізована вчена рада Д 64.051.27 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук у Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна повідомляє про захист дисертації Бойко Яни Вікторівни, докторанта кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша ХНУ імені В. Н. Каразіна, який відбудеться
21 жовтня 2023 року о 17:00 онлайн за посиланням

Ідентифікатор конференції: 753 817 9129

Код: VKarazin22 Приєднатися до конференції Zoom

https://us02web.zoom.us/j/7538179129?pwd=ZFZsK2laNy85RENNWmRjTHNsSEY1dz09

Назва дисертації: «Когнітивно-дискурсивна модель діахронної множинності перекладів часово віддаленого першотвору (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій В. Шекспіра ХІХ–XXI століть)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.16 «Перекладознавство» (035 Філологія).

Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор Ребрій Олександр Володимирович, завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Опоненти: Демецька Владислава Валентинівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II; Дорофеєва Маргарита Сергіївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германської філології та перекладу Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Засєкін Сергій Васильович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Голова ради Ірина ШЕВЧЕНКО


Спеціалізована вчена рада Д 64.051.27 з присудження наукового ступеня доктора наук
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Профіль ради: 10.02.04 «Германські мови», 10.02.16 «Перекладознавство»
e-mail: d64.051.27@karazin.ua

Голова ради:

Шевченко Ірина Семенівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 10.02.04;
Тел +380 – 50-690-7533, e-mailiryna.shevchenko@karazin.ua

Заступник голови:

2. Ребрій Олександр Володимирович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 10.02.16;

Тел +380 – 67-725-8403, e-mailo.v.rebrii@karazin.ua

Вчений секретар:

3. Тащенко Ганна Володимирівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 10.02.16.

Члени ради:

4. Безугла Лілія Ростиславівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 10.02.04;

5. Бондаренко Євгенія Валеріївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 10.02.16

6. Жаботинська Світлана Анатоліївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 10.02.04

7. Засєкін Сергій Васильович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 10.02.16

8. Іваницька Марія Лонгинівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Київський 109 національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.02.16;

9. Мартинюк Алла Петрівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 10.02.16;

10. Морозова Олена Іванівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 10.02.04;

11. Солощук Людмила Василівна, д.філол.н., професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 10.02.04;

12. Тараненко Лариса Іванівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 10.02.04

13. Фролова Ірина Євгенівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 10.02.16

Наказ Міністерства освіти і науки України № 894 від 10.10.2022 зі змінами від 23.12.2022року про створення ради

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Про зарахування до докторантури зі спеціальності 035 Філологія, затвердження теми дослідницької роботи докторанта та призначення наукового консультанта» від 29 серпня 2022 протокол №13