Міжнародна конференція «Мультимодальність і трансмедіальність»

V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine, 19-20 April, 2024

Про проєкт

«Мультимодальність і трансмедіальність» – це міжнародна наукова конференція у галузі знань Філологія, яка проходить кожні два роки в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. У 2022 і 2024 роках конференція проходить за участі Волинського національного університету імені Лесі Українки, Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики, Болгарської асоціації риторики.

У сучасному світі, керованому інформаційними технологіями, значення конструюються за допомогою різноманітних семіотичних ресурсів. Конференція надає змогу науковцям з різних галузей знань обговорити взаємодію вербальних (усних і письмових) і невербальних (візуальних, аудіальних, нюхових тощо) засобів, які беруть участь у створенні значень, що передаються нецифровими та цифровими засобами і функціонують в різних суспільних сферах. Основними напрямками дискусії на конференції є мультимодальність як «інтегроване використання різних модусів у процесі соціального семіозису» (Kress, 2010) і трансмедіальність, яка «в найширшому сенсі являє собою передачу інформації через більш ніж одне середовище або систему знаків» (Salde & Тороп, 2012).

Діапазон тем обговорення стосується створення смислів у різноманітних комунікативних сферах культури, політики та медіа (література та інші мистецтва, політика, бізнес, освіта серед інших), де комунікація залучає мультимодальність, трансмедіальність, взаємодію інтра- та інтерсеміотичних форматів.

Перша конференція «МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ І ТРАНСМЕДІАЛЬНІСТЬ: КОГНІТИВНИЙ, ПРАГМАТИЧНИЙ І СЕМІОТИЧНИЙ ПІДХІД (MT-2022)» відбулась 22-23 квітня 2022 р. (онлайн) і висвітлена в Матеріалах конференції MT-2022. За результатами дискусії видано спеціальний випуск «Мультимодальність і трансмедіальність» 2022, № 24 наукового фахового журналу Cognition, Communication, Discourse (ХНУ імені В.Н. Каразіна, фаховий журнал МОН України категорії Б). URL: https://periodicals.karazin.ua/cognitiondiscourse

Друга конференція «МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ І ТРАНСМЕДІАЛЬНІСТЬ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ СТУДІЇ (MT-2024)» пройде 19 - 20 квітня 2024 р. (онлайн) і буде висвітлена в Матеріалах конференції MT-2024 та черговому спеціальному випуску з мультимодальності і трансмедіальності наукового фахового журналу Cognition, Communication, Discourse (ХНУ імені В.Н. Каразіна, фаховий журнал МОН України категорії Б) 2024, № 28.