БЄЛЯВСЬКА Марія Юріївна


Кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології та перекладу.

Професійна кар’єра:

 • 2009-2010 рр. – викладач французької мови Харківського економічного університету,
 • з 2010 – викладач кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
 • з 2010 р. – здобувач кафедри історії зарубіжної літератури та класичної філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • з 2014 р. – здобувач кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
 • з 2015 р. – старший викладач кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

 • з 2018 р. – доцент кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Основні курси:

 • іноземна мова ІІ (французька).

Сфера наукових інтересів:творчість Амелі Нотомб

Основні наукові публікації:

 1. Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. Характерні ознаки творчості Амелі Нотомб на матеріалі твору «Замах» / М. Ю. Бєлявська-Слюсарєва // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2011. – Випуск 2 (66). – Частина ІІ. – С. 140–147.
 2. Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. Перцепція діалогу у романах Амелі Нотомб / М. Ю. Бєлявська-Слюсарєва // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: Серія Літературознавство. – Харків, 2012. – Випуск 2 (70). – Частина І. – С. 23–29.
 3. Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. Соціальна детермінованість у творі А. Нотомб «Заціпеніння та дрож» / М. Ю. Бєлявська-Слюсарєва // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: Серія Літературознавство. – Харків, 2013. – Випуск 2 (74). – Частина 2. – С. 3–9.
 4. Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. Діалектичний ланцюг автор–текст–читач на матеріалі творів А.Нотомб / М. Ю. Бєлявська-Слюсарєва // Література в контексті культури : зб. наук. праць. – Днепропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012.Вип. 22 (1). – С. 3–10.
 5. Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. Літературний напрям «критичний вимисел» як актуальна проблема літературознавства / М. Ю. Бєлявська-Слюсарєва // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : збірник наукових праць. – Сімферополь : «Кримський архів», 2012.Вип. 6. – С. 44–51.
 6. Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. Інтерпретація класичних образів у сучасній літературі на матеріалі творів Амелі Нотомб / М. Ю. Бєлявська-Слюсарєва // Вісник львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів, 2012. – Вип. 20. – Частина 1. – С. 41–46.
 7. Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. Специфіка творів А. Нотомб у контексті літературних тенденцій межі ХХ–ХХІ століть / М. Ю. Бєлявська-Слюсарєва // Література в контексті культури : Зб. наук. праць. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Випуск 23 (3). – С. 26–31.
 8. Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. Транзитивність жанру франкомовного роману межі ХХ-ХХІ століть у творах А. Нотомб / М. Ю. Бєлявська-Слюсарєва // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О.В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 87. – С. 291–301.
 9. Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. Транзитивность как особенность жанра франкоязычного романа рубежа ХХ–ХХІ столетий в произведениях А. Нотомб / М. Ю. Бєлявська-Слюсарєва // Наука и искусство: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : материалы международной заочной научно-практической конференции.– Новосибирск : 2013. – Часть 2. – С. 89–97.
 10. Бєлявська-Слюсарєва М.Ю. Транзитивність жанру франкомовного роману межі ХХ-ХХІ століть у творах А. Нотомб. Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О.В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. Вип. 87. – С. 291–301.
 11. Бєлявська-Слюсарєва М.Ю. Творчий метод А. Нотомб у контексті французького літературознавства. Матеріали Дев’ятнадцятих міжнародних читань молодих вчених пам’яті Л.Я. Лівшиця. – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – С. 20–21.
 12. Бєлявська-Слюсарєва М.Ю. Интрига як сенсоутворюючий компонент творив А.Нотомб. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Література в контексті культури». – Дніпропетровськ : Адверта, 2014. – С. 2.
 13. Бєлявська-Слюсарєва М.Ю. Подолання мовленнєвого бар’єру на початковому етапі навчання. Методичні та психолого педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VII науково-методичної конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2014. – С. 25–26.
 14. Бєлявська М. Ю. Новелістична інтрига як жанровий концепт творів А. Нотомб. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2015.
 15. Belyavskaya M. Hierarchical Structures in the Novel by А. Nothomb «Stupeur Et Tremblement» as a Reflection of Social Determinancy in the Literature of the Turn of ХX-ХXI Centuries. Intellectual Archive. – Toronto, Canada : Shiny World Corp., March 2015. V. 4. – N. 2. – P. 14–18.
 16. Бєлявська М.Ю. Новелістична інтрига як концептуалізуючий компонент жанру творів А. Нотомб. Класика та сучасність: дискурс діалогу. Міжвузівська наукова конференція (ХІІІ Шрейдерівські читання): Матеріали. – Дніпропетровськ : Тріменс ЛТД, 5 квітня 2015. – С. 4.
 17. Бєлявська М. Ю. Fiction comme élément de style dans l’oeuvre d’Amélie Nothomb. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво: Матеріали першої міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2–3 квітня 2015. – С. 15.
 18. Бєлявська М. Ю. Психологізм художніх образів у творах Амелі Нотомб. Література в контексті культури. Всеукраїнська наукова конференція: Матеріали. – Дніпропетровськ : Адверта, 23–24 квітня 2015. – С. 3.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. Транзитивность как особенность жанра франкоязычного романа рубежа ХХ–ХХІ столетий в произведениях А. Нотомб / М. Ю. Бєлявська-Слюсарєва // Наука и искусство: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : материалы международной заочной научно-практической конференции.– Новосибирск : 2013. – Часть 2. – С. 89–97.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua