Наукова робота кафедри романської філології та перекладу


Наукова робота кафедри романської філології та перекладу ведеться в межах державної теми «Типологія стилів і напрямів у літературному процесі» та розвивається за такими векторами: дослідження типології стилів і напрямів, особливостей франкомовних та іспаномовних літератур ХХ-ХХІ століть, світової нефікційної літератури.

Протягом 2017-2018 навчального року в межах цього дослідницького напряму за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн було захищено 1 докторську (доц. Оржицький І. О. «Етно-національна й культурна своєрідність літературного процесу в країнах андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х - 80-х роках XX століття») і 2 кандидатських (ст. викл. Сатановська Г. С. «Поетика хронотопу у творчості Марґеріт Юрсенар», ст. викл. Бєлявська М. Ю. «Поетика та жанрова своєрідність творів Амелі Нотомб») дисертації. Завершують роботу над кандидатськими дисертаціями ст.викл. Чуб В.П., викл. Путівцева Н. К.

Щороку у квітні кафедрою проводиться Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історіїсвітової літератури: перехід мови в письменництво».

Тези доповідей V Міжнародної наукової конференції

Програма V Міжнародної наукової конференції

Видається електронний міжнародний науковий журнал «Accents and Paradoxes of Modern Philology». Наразі ведеться робота над входженням цього видання до міжнародних наукометричних баз.

https://periodicals.karazin.ua/accentsjournal

При кафедрі працює аспірантура зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.