Кафедра романської філології та перекладу


Історія викладання французької мови в Харківському університеті починається з часу його заснування у XIX столітті. На кафедрі класичної філології історико-філологічного факультету, де викладалися грецька та латинська мови, працювали лектори нових мов, серед яких проф. Н. Паки-де-Совіньї, запрошений графом С. О. Потоцьким з Нанту, і проф. Белен-де-Баллю. До викладання залучалися лектори з Парижу, Женеви, Лозанни. У 1823-1824 рр. у Харкові видані роботи проф. Н. Паки-де-Совіньї “Grammaire générale philosophique et littéraire des langues ou la clef des langues et des lettres: ouvrage classique et didactique”, “Cours théorique, grammatique et pratique. La syntaxe française ou construction grammaticale”.

У 1949 р. на базі Харківського державного університету відкривається факультет іноземних мов незалежно від Харківського педагогічного інституту іноземних мов імені Н. К. Крупської, який проіснував з 1930 по 1956 р. У 1956-1957 рр. з’явилося відділення романо-германської філології на філологічному факультеті.

Першим керівником кафедри французької філології була кандидат філологічних наук Єлизавета Порфирівна Мартьянова, випускниця Сорбонни, високоосвічений фахівець з чотирма вищими освітами.

У 1967 р. завідуючої кафедри стала випускниця аспірантури Московського інституту іноземних мов імені М. Тореза Наталія Микитівна Анютіна, згодом декан факультету. В період роботи Наталії Микитівни у Франції, кафедрою 3 роки керувала Лідія Миколаївна Мацкова.

З 1985 по 2011 рр. кафедрою керував кандидат історичних наук, доцент Олег Іванович Давидов, фахівець з історії франко-радянських відносин, почесний президент Французького Альянсу м. Харкова. Його стараннями кафедра успішно працювала у співпраці з Французьким Альянсом та Французьким культурним центром м. Харкова, заснованим у 1995 р.

З 2011 по 2014 рр. кафедрою завідувала кандидат філологічних наук Марина Юріївна Вороніна, яка зосередила наукові інтереси навколо синтаксису та прагматики французької мови.

З 2014 р. кафедрою завідує доктор філологічних наук, професор Світлана Костянтинівна Криворучко, яка займається дослідженням напрямків історико-літературного процесу, персоналіями французьких письменників ХХ століття.

У штаті кафедри 2 доктора філологічних наук, профессор, 6 кандидатів наук, доцентів, 14 старших викладачів, 5 викладачів.
Кафедра забезпечує викладання французької, іспанської, італійської мов.

Науковий пошук спеціалістів кафедри спрямовано на проблеми міжкультурної комунікації, мовознавства, перекладознавства, літературознавства, психології, філософії.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua