Кафедра романської філології та перекладу


Кафедра романської філології та перекладу є випусковою для бакалаврів та магістрів за освітніми програмами «Французька мова та література і переклад та англійська мова», «Переклад (іспанська та англійська мови)», для докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія (спеціалізація "Література зарубіжних країн").

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання французької, іспанської та італійської мов студентам факультету іноземних мов.

Кафедра працює у тісному співробітництві з посольствами Франції, Іспанії, Італії, Аргентини, Французьким Альянсом, Агенством франкофонних університетів (AUF), Асоціацією іспаністів України, Інститутом культури Італії. Реалізуються угоди про співпрацю з Інститутом філософії та психології (Париж, Франція), Університетом Вальядоліда (Сеговія, Іспанія), Університетом Кадісу (Кадіс, Іспанія), Університетом Саламанки (Саламанка, Іспанія), Католицьким університетом Ружомберока (Ружомберок, Словаччина), Мессінським університетом (Мессіна, Італія), Падуанським університетом (Падуя, Італія), Палермським університетом (Палермо, Італія), Пармським університетом (Парма, Італія), Римським університетом "Ла Сапєнца" (Рим, Італія), Державним науковим ліцеєм Галілео Фераріса (Варезе, Італія).

Студенти і викладачі кафедри беруть участь в програмах міжнародних академічних обмінів Erasmus+, є можливість проходження практики на випускових курсах в закордонних установах.

Штат кафедри складають 2 доктора філологічних наук, професора, 8 кандидатів наук, доцентів, 10 старших викладачів та 2 викладачів французької, іспанської та італійської мов і літератур. Серед професорсько-викладацького складу кафедри є кавалер Ордену академічних пальм Французької республіки за особливі заслуги в освітній діяльності, поширення французької мови і культури, сертифікований методист з формування екзаменаторів міжнародних іспитів з французької мови DELF-DALF, регіональний тьютор франко-української програми підвищення кваліфікації вчителів французької мови PRO-FLE,члени журі міжнародного екзамену з французької мови DELF-DALF при Французькому Альянсі м. Харків, члени журі всеукраїнських студентських і шкільних предметних олімпіад з французької, іспанської та італійської мов. Зі студентами кафедри працюють стажери з Франції та Італії, висококваліфіковані перекладачі-практики.

Контактна інформація

Адреса: каб. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

E-mail: phil.romane@karazin.ua