Кафедра романської філології та перекладу


Кафедра романської філології та перекладу є випусковою для бакалаврів та магістрів за освітніми програмами «Французька мова та література і переклад та англійська мова», «Переклад (іспанська та англійська мови)», для докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія (спеціалізація "Література зарубіжних країн").

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання французької, іспанської та італійської мов студентам факультету іноземних мов.

Кафедра працює у тісному співробітництві з посольствами Франції, Іспанії та Італії, Французьким Альянсом, Агенством франкофонних університетів (AUF), Асоціацією іспаністів України, Центром італійської культури Данте. Реалізуються угоди про співпрацю з Інститутом філософії та психології (Париж, Франція), Університетом Кадісу (Кадіс, Іспанія), Католицьким університетом Світого Серця (Мілан, Італія), Мессінським університетом (Мессіна, Італія), Палермським університетом (Палермо, Італія), Пармським університетом (Парма, Італія), Державним науковим ліцеєм Галілео Фераріса (Варезе, Італія).

Студенти і викладачі кафедри беруть участь в програмах міжнародних академічних обмінів Erasmus+, є можливість проходження практики на випускових курсах в закордонних установах.

З 2018 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Тетяна Юріївна Черкашина. Штат кафедри складають 2 доктора філологічних наук, професора, 9 кандидатів наук, доцентів, 11 старших викладачів та 5 викладачів французької, іспанської та італійської мов і літератур. Серед професорсько-викладацького складу кафедри є кавалер Ордену академічних пальм Французької республіки за особливі заслуги в освітній діяльності, поширення французької мови і культури, сертифікований методист з формування екзаменаторів міжнародних іспитів з французької мови DELF-DALF, регіональний тьютор франко-української програми підвищення кваліфікації вчителів французької мови PRO-FLE,члени журі міжнародного екзамену з французької мови DELF-DALF при Французькому Альянсі м. Харків, члени журі всеукраїнських студентських і шкільних предметних олімпіад з французької, іспанської та італійської мов. Зі студентами кафедри працюють стажери з Франції та Італії, висококваліфіковані перекладачі-практики.

Щорічно кафедра виступає організатором та співорганізатором наукових конференцій, основними з-поміж яких є Міжнародна наукова конференція "Художні феномени в історії та сучасності" та Студентський колоквіум "Романські мови та цивілізація", видає міжнародний науковий рецензований журнал "Accents and Paradoxes of Modern Philology". Науковці кафедри є членами європейських і українських наукових товариств, членами журі конкурсу-захисту наукових учнівських робіт Малої академії наук України.

Контактна інформація

Адреса: каб. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua