Кафедра романської філології та перекладу


Історія викладання французької мови в Харківському університеті починається з часу його заснування у XIX столітті. На кафедрі класичної філології історико-філологічного факультету, де викладалися грецька та латинська мови, працювали лектори нових мов, серед яких проф. Н. Паки-де-Совіньї, запрошений графом С. О. Потоцьким з Нанту, і проф. Белен-де-Баллю. До викладання залучалися лектори з Парижу, Женеви, Лозанни. У 1823-1824 рр. у Харкові видані роботи проф. Н. Паки-де-Совіньї “Grammaire générale philosophique et littéraire des langues ou la clef des langues et des lettres: ouvrage classique et didactique”, “Cours théorique, grammatique et pratique. La syntaxe française ou construction grammaticale”.

У 1949 р. на базі Харківського державного університету відкривається факультет іноземних мов незалежно від Харківського педагогічного інституту іноземних мов імені Н. К. Крупської, який проіснував з 1930 по 1956 р. У 1956-1957 рр. з’явилося відділення романо-германської філології на філологічному факультеті.

Першим керівником кафедри французької філології була кандидат філологічних наук Єлизавета Порфирівна Мартьянова, випускниця Сорбонни, високоосвічений фахівець з чотирма вищими освітами.

У 1967 р. завідуючої кафедри стала випускниця аспірантури Московського інституту іноземних мов імені М. Тореза Наталія Микитівна Анютіна, згодом декан факультету. В період роботи Наталії Микитівни у Франції, кафедрою 3 роки керувала Лідія Миколаївна Мацкова.

З 1985 по 2011 рр. кафедрою керував кандидат історичних наук, доцент Олег Іванович Давидов, фахівець з історії франко-радянських відносин, почесний президент Французького Альянсу м. Харкова. Його стараннями кафедра успішно працювала у співпраці з Французьким Альянсом та Французьким культурним центром м. Харкова, заснованим у 1995 р.

З 2011 по 2014 рр. кафедрою завідувала кандидат філологічних наук Марина Юріївна Вороніна, яка зосередила наукові інтереси навколо синтаксису та прагматики французької мови.

З 2014 р. кафедрою завідує доктор філологічних наук, професор Світлана Костянтинівна Криворучко, яка займається дослідженням напрямків історико-літературного процесу, персоналіями французьких письменників ХХ століття.

У штаті кафедри 2 доктора філологічних наук, профессор, 6 кандидатів наук, доцентів, 14 старших викладачів, 10 викладачів.
Кафедра забезпечує викладання французької, іспанської, італійської мов.

Науковий пошук спеціалістів кафедри спрямовано на проблеми міжкультурної комунікації, мовознавства, перекладознавства, літературознавства, психології, філософії.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua