БРАЖНІКОВА Тетяна Юхимівна


Ст. викладач кафедри німецької та французької мов.

Освіта:

 • 1975 р. — закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету.

Професійна кар’єра:

 • з 1981 р. — викладач;
 • з 1998 р. — ст. викладач кафедри німецької та французької мов Харківського національного університету.

Сфера наукових інтересів:
методика викладання іноземних мов (інтерактивні методи).

Викладає курси:

 • французька мова.

Основні наукові публікації:

 1. Бражнікова Т.Ю. Методичні вказівки з французької мови для студентів – психологів. Харків, 1999. 49с.
 2. Брахнікова Т.Ю. Французька мова. Збірник розмовних тем. Харків, 2001. 50с.
 3. Бражникова Т.Е. В помощь студенту – психологу. Харьков, 2002г. 55с.
 4. Бражнікова Т.Ю. Відкриваємо Францію. Харків, 2003. 118с.
 5. Бражнікова Т.Ю. Франція сьогодні. Харків, 2004. 101с.
 6. Бражнікова Т.Ю. Вивчаємо природу. Харків, 2005. 67с.
 7. Бражнікова Т.Ю. Вивчаємо людину. Харків, 2009. 67с.
 8. Бражнікова Т.Ю. Інтерактивні методи навчання на заняттях з іноземної мови. – Тезиси міжвузівської науково – методичної конференції. Харків, 2008.
 9. Бражникова Т.Ю., Гончаренко О.В. Бажаєте знати більше про своє здоров’я?: навчально-методичний посібник із французької мови/ укл.: Бражникова Т.Ю., Гончаренко О.В. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. - 76с.
 10. Бражникова Т.Ю. Пословицы как фактор формирования языковой и межкультурной компетенции/ Т. Бражникова // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Харків: НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого», 2012. – С.52-53.
 11. Бражникова Т.Е. Использование рекламных текстов для формирования социокультурной и коммуникативной компетенции учащихся при обучении французькому языку/ Т. Бражникова //«Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні» Зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 лютого 2015 року): - Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С.92-94.
 12. Вивчаємо граматику - дві частини - частина 1 2014 р. - 91 с. частина 2 2015 р. 104 с

 13. Бражникова Т.Е. Формирование социокультурной компетенции в процессе обучения иностранному (французскому языку) Зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 лютого 2016 року): - Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. - С.100-102

 14. Бражникова Т.Е. Молодежное арго и необходимость его изучения на занятиях по иностранному (французскому) языку. Зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. - С.94-98

 15. Бражникова Т.Е. Особенности использования песенных материалов на занятиях французского языка. Зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. - с.78-81.