ЧЕРКАШИНА Тетяна Юріївна


Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри романо-германської філології

Головний редактор міжнародного наукового видання Accents and Paradoxes of Modern Philology

Член Асоціації викладачів французької мови України

Міжнародний член Асоціації славістів Італії

Сфера наукових інтересів:

література non fiction, поетика нефікційного твору, літературна генологія, франкомовна література

Курси, що викладає:

 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до романської філології
 • Література франкомовних країн

Основні публікації (усього більше 100):

Монографії:

 • Наративні виміри художньо-біографічної прози. Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2009. 200 с.
 • Мемуарно-автобіографічна проза ХХ століття: українська візія. Харків: Факт, 2014. 380 с.
 • Література non fiction: теоретичний вимір. Київ: ВД Дмитра Бураго, 2018. 272 с. (у співавт.)
 • Географія і текст: літературний вимір. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. 212 с. (у співавт.)

Навчально-методичні праці:

 • Література франкомовних країн: тексти лекцій для магістрантів спеціальності «Мова та література (французька)». Луганськ: Альма-матер, 2007. 180 с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури спеціальності «Мова та література (французька)» з дисципліни «Основи лінгвоаналізу». Луганськ: Альма-матер, 2007. 76 с.
 • Романське мовознавство: тексти лекцій для студентів магістратури спеціальності «Мова та література (французька)». Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. 146 с.

Статті:

 • Пошук власної ідентичності в автобіографічній романістиці Амелі Нотомб. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжня: Гельветика, 2020. № 1. Ч. ІІ. С. 167-172. DOI https://doi.org/10.26661/2414-9594-2020-1-2-23 (фахове видання категорії Б)
 • Functions of Gastronomic Images in the Novel Ni Eve, ni Adam by Amélie Nothomb. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021). Atlantis Press, 2021.Volume 557. P. 76-82. DOI http://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.010

 • The Ukrainian Autobiographical Essay: the History of Development. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2021. Вип. 47. Т. 3. С. 62-65. DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.47-3.15 (фахове видання категорії Б)

 • Lexicographic Portrait of the Italian Approximative Quasi and its Synonyms. Theory and Practice in Language Studies. 2022. Vol. 12, No. 2, pp. 309-318. DOI:https://doi.org/10.17507/tpls.1202.12 (Scopus)

 • Я / Інший в автобіографічному гіперромані Амелі Нотомб. InNy/InNość we współczesnej literaturze europejskiej. Redakcja naukowa: Ludmiła Mnich Oksana Blashkiv Walentyna Krupowies. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2022. P. 149-160.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: tetiana.cherkashyna@karazin.ua