ЧЕРКАШИНА Тетяна Юріївна


Завідувач кафедри романської філології та перекладу, доктор філологічних наук, доцент.

Освіта:

 • 2002 р. – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Захищені дисертації:

 • кандидатська «Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач» (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007 р., наук. керівник – д. філол. н., проф. О. А. Галич)
 • докторська «Українська мемуарно-автобіографічна проза ХХ ст.: жанрова, структурна та ідейно-художня еволюція» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015 р., наук. консультант – д. філол. н., проф. О. А. Галич)

Професійна кар’єра:

 • 2001–2003 рр. – учитель французької мови спеціалізованої школи № 57 м. Луганська
 • 2003–2006 рр. – аспірант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2006–2008 рр. – викладач кафедри романо-германської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2008–2015 рр. – доцент кафедри романо-германської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2009–2015 рр. – докторант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
 • з 2015 р. – професор кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 • з 2018 р. – завідувач кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Сфера наукових інтересів:

література nonfiction, поетика художньо-документального твору, літературна генологія

Курси, що викладає:

 • Вступ до літературознавства
 • Література франкомовних країн

Основні публікації (усього більше 100):

Монографії:

 • Наративні виміри художньо-біографічної прози. Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2009. 200 с.
 • Мемуарно-автобіографічна проза ХХ століття: українська візія. Харків: Факт, 2014. 380 с.
 • Література non fiction: теоретичний вимір. Київ: ВД Дмитра Бураго, 2018. 272 с. (у співавт.)

Навчально-методичні праці:

 • Література франкомовних країн: тексти лекцій для магістрантів спеціальності «Мова та література (французька)». Луганськ: Альма-матер, 2007. 180 с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури спеціальності «Мова та література (французька)» з дисципліни «Основи лінгвоаналізу». Луганськ: Альма-матер, 2007. 76 с.
 • Романське мовознавство: тексти лекцій для студентів магістратури спеціальності «Мова та література (французька)». Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. 146 с.

Статті:

 • Автобіографічне й біографічне письмо: спроба диференціації понять // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. Частина ІІ. – 2010. – № 4. – С. 180–188.
 • Система документальної літератури: внутрішня організація // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – 2011. – № 19 (230). – С. 37–45.
 • Формування жанрів спогадової літератури // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. пр. / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Вип. 4. 11 (90). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – С. 302–307.
 • «Французький роман» Фредеріка Беґбеде в контексті саморепрезентативної творчості письменника // Синопсис: текст, контекст, медіа. – 2016. – № 1 (13). – Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/184/177
 • Literary Biography: Narrative Features // AccentsandParadoxesofModernPhilology. – 2017. – Vol. 1 (1). – P. 5–13.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail:tetiana.cherkashyna@karazin.ua