ФРЕГЕР Ірина Ігорівна


Старший викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Освіта:

 • 2014 р. — диплом магістра з відзнакою (Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра англійської філології)

Професійна кар’єра:

 • 2013–2014 рр. — ст. лаборант кафедри німецької філології та перекладу (секція китайської мови);
 • з вересня 2014 р. — викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації;
 • з вересня 2022 р. – старший викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації.

Напрям наукової діяльності:

Методика викладання іноземних мов, культура та традиції Китаю, китайська мова та література, переклад

Курси, що викладає:

 • китайська мова,
 • теорія та практика перекладу китайської мови,
 • іноземна мова спеціальності (китайська),
 • основи сучасного автоматизованого перекладу з використанням САТ

Членство в проф.об'єднаннях:

Член Всеукраїнської асоціації викладачів китайської мови.

Стажування та участь у семінарах:

 • У 2016 році у Пекіні брала участь у Всесвітньому конкурсі знавців китайської мови “汉语大会”,北京,CCTV4
 • З 2017 року є керівником у підготовці студентів до І етапу Всеукраїнської олімпіади з китайської мови, а також є членом журі на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з китайської мови
 • У 2020 році брала участь у роботі журі на Всеукраїнському конкурсі «Китайський міст»
 • У 2023 році брала участь у Всекитайському змаганні знавців китайської мови такультури “外教社杯”, 长沙
 • У 2016 році проходила мовні курси в Нанкінському університеті
 • У 2017 році проходила підвищення кваліфікації на базі Інституту Конфуція, Харківського національного університету
 • У 2018 році проходила підвищення кваліфікації для викладачів в Анхойському університеті
 • У 2020 році проходила підвищення кваліфікації на базі Харківського національного університету
 • У 2023 році проходила підвищення кваліфікації в Анхойському університеті

Основні наукові публікації:

1.Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов у дослідженнях студентів// «Еволюція дискурсу фінального саундтреку: Лінгвокультурологічний аналіз» Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна – 2014. – Випуск 10. – С. 131-136.

2.«Сучасна методика викладання китайської мови» // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво: Матеріали першої міжнародної наукової конференції. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна С. 100-101.

3.Фрегер І. І. Вплив сленгу на розмовну та письмову китайську мову // Художні феномени в історії літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»), (м. Харків, 8-9 квітня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 88

4.Фрегер І. І. Сучасна методика викладання усного мовлення// Питання сходознавства в Україні, (м. Харків, 5-6 квітня 2017 р.)/ Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 45-46

5.Фрегер І. І. Сучасна методика викладання китайської мови // Комунікація у сучасному соціуму: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 червня 2018 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 70-71

6.Фрегер І. І. Взяла участь у І Всеукраїнському науково-методичному семінарі викладачів китайської мови // Відділ освіти Посольства Китайської Народної Республіки в Україні, Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут Конфуція Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ 18 жовтня 2018 р.)

7.Фрегер І. І. Транслітерація іншомовних власних назв у китайській мові // Питання сходознавства в Україні, (м. Харків, 28 березня 2019 р.)/ Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. – С. 75-78

8.Фрегер І. І. Взяла участь у ІІ Всеукраїнському науково-методичному семінарі викладачів китайської мови // Відділ освіти Посольства Китайської Народної Республіки в Україні, Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут Конфуція Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ 15-16 листопада 2019 року)

9.Фрегер І.І. “Методика викладання китайської мови з використанням онлайн- додатків.”// Питання сходознавства в Україні, (м. Харків, 26 березня 2020 р.)/ МіністерствоосвітиінаукиУкраїни,Харківськийнаціональнийуніверситет іменіВ.Н.Каразіна, 2020 . – С. 151-152

10. Фрегер І. І. Взяла участь у ІІІ Всеукраїнському науково-методичному семінарі викладачів китайської мови // Відділ освіти Посольства Китайської Народної Республіки в Україні, Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут Конфуція Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ 13 листопада 2020 р.)

11.Норми китайської мови у сфері юриспруденції, навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу / уклад. І.І. Фрегер, Д.П. Турчанінова – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 42 с.

12.Практичні завдання з опрацювання тем зі сфер сучасних технологій та ІТ, цифрової залежності та навколишнього середовища для студентів 1 курсу магістратури / уклад. І.І. Фрегер, Д.П. Турчанінова, Чень Чунься– Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 55 с.

13.Фрегер І.І., Ваніна А.Ю. Особливості відтворення концепту “дім” у китайськомовній картині світу//Питання сходознавства в Україні, (м. Харків, 15 квітня 2021 р.)/Міністерство освіти і науки України,Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна,2021.–С. 51- 53

14.Фрегер І.І., Донченко М.О. Сучасна лексика на базі китайських соціальних мереж та реаліті- шоу//Питання сходознавства в Україні, (м. Харків, 15 квітня2021 р.)/Міністерство освіти і науки України,Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна,2021.–С. 53- 54

15.Фрегер І.І., Турчанінова Д.П. Методичні аспекти викладання китайської мови у сфері юриспруденції //Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого- педагогічні та методичні перспективи. Матеріали V Всеукраїнської науково- практичної інтернет-конференції / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого / Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2021. –С. 125-127

16.Фрегер-КоваленкоІ.І., Турчанінова Д.П. Методичні аспекти викладання китайської мови у сфері юриспруденції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов” Випуск 95, 2022 – С.107-113

17. Буй Тхі Хай Ієнь, викл. Фрегер-Коваленко І. І. Екзоніми у китайских екзокультурних текстах // Питання сходознавства в Україні: Тези доповідей VІ Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків, 25 травня, 2022 – С. 13-14

18. Фрегер-Коваленко І. І. 中国和希腊神话区别 // Питання сходознавства в Україні: Тези доповідей VІ Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків, 25 травня, 2022 – С. 114-115