МЕРКАНТІНІ Сімона


Кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології та перекладу

Освіта:

  • Католицький університет Святого Серця (м. Мілан, Італія) – 1998-2003

Факультет Іноземних мов і літератур (спеціалізація: Філологія; мови: російська та англійська)

  • Католицький університет Святого Серця (м. Мілан, Італія) – 2005-2007

Курси для викладачів другого ступеня – спеціалізація Іноземні мови (категорія 45/а, іноземна мова англійська - 46/а англійська мова та країнознавство Англії)

  • Католицький університет Святого Серця (м. Орвіето, Італія) – 2008

Семінар з викладання італійської мови як другої іноземної

  • ФГБУН Інститут мовознавства РАН - 2016

Диплом кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 - романські мови. Тема дисертації: «Семантична категорія апроксимації та засоби її вираження у сучасній італійській мові».

Професійна кар’єра:

2003 – 2007: Викладач англійської мови в школі (LaZolla – Italy: http://www.lazolla.it/)

2008 – 2016: Асистент (2008 – 2011) і старший викладач (2011 – 2016) МГПУ (http://mgpu.ru/persons.php?person=1953). Дисципліни: Практика мови, Практична граматика, Фонетика, Теорія і практика перекладу.

2015 – 2016: Літні школи російської та італійської мов для студентів європейських університетів Мілану, Брешіа, Флоренції та Москви). Школа, організована Православним Свято-Тихоновським гуманітарним університетом (ПСТГУ), проходить щорічно у Валдайському Іверському монастирі.

З 2016: старший викладач кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

З 2017: доцент кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Напрями наукової діяльності:

  • Семантика, література, методика викладання італійської мови

Викладає курси:

  • Іноземна мова ІІ (італійська)
  • Практика перекладу

Основні публікації:

1. Меркантіні С. Семантические свойства аппроксиматоров в современном итальянском языке / С.Меркантіні // Акценти та парадокси сучасної філології. – Харків, 2017. – № 1. – C. 42–49.

2. Mercantini S. Dal libro al film – esperienze di didattica multimediale / S. Mercantini // Studia scientifica facultatis paedagogicae. – Ružomberok, 2016. – № 2. – C. 59–75.

3. Серебренникова Е.Ф., Дубнякова О.А., Меркантини С. Базовый курс теоретических дисциплин по итальянскому языку / С. Меркантини. Москва: МГПУ, 2016. – 148 с.

4.Меркантини С. Семантическая категория аппроксимации в современном итальянском языке / С. Меркантини: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.05 / Москва, 2016. – 206 с.

5. Меркантини С. Pinocchio (dialogo “Gliocchialimiinvecchiano”) / С.Меркантини // Иностранные языки в школе. – Москва, 2015. – № 3. – С. 91–96.

6. Меркантини С. Семантический анализ аппроксиматоров piuttosto и abbastanza/ С.Меркантини // Иностранные языки в школе. – Москва, 2015. – № 1. – С. 48–55.

7. Меркантини С. Средства аппроксимации в современном итальянском языке / С.Меркантини // Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Филологическое образование». – Москва, 2015. – № 2 – С. 49–55.

8. Меркантини С. Истинностное значение итальянского аппроксиматора quasi и его синонимов / С. Меркантини // Грамота. Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 11 (1). – C. 142–144.

9. Меркантини С. Количественное значение аппроксиматора quasi и его синонимов / С. Меркантини // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – Новосибирск, 2015. – № 2. – С. 154–160. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1502.15

10. Меркантини С. Качественное значение аппроксиматора quasi и его синонимов [Текст] / С. Меркантини // Языковой дискурс в социальной практике. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. – Тверь: Тверской государственный университет, 2015. – С.178–183.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua