ПЕСОЦЬКА Діана Леонідівна


Кандидат філософських наук, доцент романо-германської філології

Освіта:

Закінчила у 2000 р. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, перекладацьке відділення факультету іноземних мов.

Захищені дисертації:

Кандидатська: «Проблема істинного/ложного в західноєвропейському філософському дискурсі: гендерний підхід» (2005р.).

Професійна кар’єра:

 • з 2000 р. — викладач кафедри французької філології;
 • 2003 р. — закінчення аспірантури (кафедра філософії);
 • З 2006 р. — старший викладач, доцент кафедри романської філології та перекладу.
 • З 2022 р. — старший викладач, доцент кафедри романо-германської філології.

Сфера наукових інтересів:

гендерні та феміністські дослідження, філософія постмодернізму.

Підвищення кваліфікації:

2020 кафедра французької та німецької мов ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Інші досягнення:

Член Асоціації викладачів французької мови

Викладає курси:

 • Стилістика
 • Іноземна мова (французька)

Стаж роботи: 23 роки

Основні публікації:

 1. Практичні завдання зі стилістики сучасної французької мови. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. 60 с.
 2. Літературні дослідження у Франції: феміністська критика. Наукові записки. Випуск 145. Серія: Філологічні науки. Кіровоград: 2016. С. 467-470.
 3. Французькі фразеологізми, що репрезентують неправду: лінгвофілософський аналіз. Наукові записки. Випуск 154. Серія: Філологічні науки. Кіровоград: 2017. С. 494-497.
 4. Переклад як феміністична проблема. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 33, том 2. Одеса: 2018. С. 133 – 136.
 5. Проблема жіночної ідентичності у французькому літературному дикурсі (на матеріалі роману М. Дюрас «Пробудження Лол В. Стайн»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 37, том 1. 2018. С.107-110.
 6. Песоцька Д., Кущенко Ж. Топологія жіночого в романі «Жінка у дзеркалі» Е.-Е. Шмітта. // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство. Вип. 1(95) / Харків. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди; [редкол.: Л.В. Гармаш та ін.]. Київ: Вид. дім Д. Бураго, 2020
 7. Кущенко Ж.Л., Песоцька Д.Л., Черкашина Т.Ю. У пошуках слова: лінгвостилістичні особливості жіночого письма М. Дюрас // Закарпатські філологічні студії. Вип. 16. Видавничий дім «Гельветика», 2021
 8. Кущенко Ж.Л., Песоцька Д.Л. Особливості функціонування гастронімів у поетичному і прозовому дискурсах французької мови // Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 59. Т.2. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – 2023.
 9. Cherkashyna, T., Bieliavska, M., Satanovska, H., Pesotska, D., & Kushchenkо, Z. (2023). Originality of chronotope palette of Amelie Nothomb works. Amazonia Investiga, 12(63)

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: diana.pessotska@karazin.ua