ПОСПЄЛОВА Світлана Валеріївна


Доцент кафедри німецької та французької мов, кандидат психологічних наук

Освіта:

  • Диплом магістра (2001 р., Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов)
  • Диплом спеціаліста ( 2008 р., Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, факультет психології)
  • Диплом магістра ( 2009 р., Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, факультет психології)

Захищені дисертації:

кандидатська « Особливості гендерного функціонування жінок із різними типами статеворольової організації особистості» (2016 р., науковий керівник –

Кочарян Олександр Суренович).

Професійна кар’єра:

  • 2004-2006рр. - викладач кафедри управління персоналом Межрегіональної Академії управління персоналом МАУП
  • 2006-2015 рр. - викладач кафедри німецької та французької мов факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
  • з 2016 р. по теп. час - на посаді доцента кафедри німецької та французької мов факультету іноземних Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Курси, що викладає

  • "Французька мова" для студентів 1-2 курсів факультету філософії

Сфера наукових інтересів:
гендерна психологія, педагогічна та вікова психологія, підвищення кваліфікації, інформаційні технології в освіті.

Публікації:

1.Поспєлова С.В. Програма тренінгу корекції гендерного функціонування особистості жінок. / С. Поспєлова// збірник « Проблеми емпіричних досліджень» - Вип.13. - 2016 С.

2.KocharianA.S., PospelovaS.V., Frolova E.V. Principles and methods ofpsychological correction of women personality’s gender functioning //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Психологія". – 2016.– Вип. 60. - С.48-52.

3.Поспелова С.В. Гендерная социализация девушек с различными полоролевыми моделями / С. В. Поспелова // Науково-практична конференція студентів і молодих вчених « Психологія в сучасному світі» : Тези доповідей . 10-11 квітня 2014. – Харків: НАУ «ХАІ» им. М.Є. Жуковського – 2014. – С. 25

4.Поспєлова С.В Соціалізаційні чинники формування гендерно-рольової поведінки дівчат / С. В. Поспєлова // III Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ре соціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» 7-9 листопада 2014. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – 2014. – С.171

5.Поспелова С.В. Особенности личности девушек с различными типами полоролевых моделей / С. В. Поспелова // Всеукраїнська ювілейна наукова конференція, присвячена 20-річчю відкриття кафедри психологій «Четверті сіверянські соціально-психологіні читання»13 листопада 2013. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – 2013. С. 124

6.Поспєлова С. В. Особливості гендерно-рольової поведінки дівчат із різними типами статеворольової організації особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2014. – № 1110, Вип.55. – С.110-114. ISSN 2225-7756.

7.ПоспєловаС.В. Соціалізаційні чинники формування гендерно-рольової поведінки дівчат / С. В. Поспєлова // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченко. – Серія «Психологія».- 2015. Вип.3.

8.ПоспєловаС.В. Особливості гендерної соціалізації дівчат з різними типами статеворольових моделей / С. В. Поспєлова // Вісник Одеського національного університету ім. Мечнікова. Серія «Психологія». – 2014. – Т.9, Вип.1 (31). – С. 262-269.ISSN 2304-1609.

9.ПоспєловаС.В. Особливості особистості дівчат із різними типами статеворольових моделей / С. В. Поспєлова//Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2014. – № 1095, Вип. 53. – С. 42-45.

10.Кочарян О.С. Психосемантичнні особливості організації статеворольової сфери дівчат у період ранньої дорослості / О. С.Кочарян, Є. В.Фролова, С. В. Поспєлова // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія Психологія. – Вип.48. – С. 123-132.

11.Kocharyan A.S. Psychosemantic analysis archetypical female space at girls in a period of early adultness / A.S.Kocharyan, E.V.Frolova, S.V.Pospelova// Moral Potential of the Society: Reproduction Preservation and Intensification Issues. – CA, USA, B&M Publishing, 2013. – P.80-89. ISBN-13: 978-0-9898799-7-2

12.. Психосемантичнні особливості організації статеворольової сфери дівчат у період ранньої дорослості / О. С.Кочарян, Є. В.Фролова, С. В. Поспєлова // I Міжнародна наукова практична конференція «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід» 18-19 жовтня 2013, Харківский національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – 2013. – С.365-366.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 8-25, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
E-mail: pospelova@karazin.ua