САТАНОВСЬКА Ганна Сергіївна


Кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології та перекладу.

Освіта:

  • 2001 р. — закінчила перекладацьке відділення (французька мова перша) факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Професійна кар’єра:

  • 2001-2013 рр. – викладач кафедри французької філології
  • 2013-2018 рр. – старший викладач кафедри романської філології та перекладу
  • з 2018 р. – доцент кафедри романської філології та перекладу

Сфера наукових інтересів:

Література Франції ХХ століття

Основні навчально-методичні публікації:

1. Бондаренко В. В. Стислий фразеологічний словник-довідник (російська, українська, англійська, французька, іспанська, китайська мови) / В. В. Бондаренко, Л. М. Бондаренко, П. М. Іванова, Г. С. Сатановська. – Харків, 2010. – 448 с.

2. Сатановська Г. С. Практика перекладу французької мови. Соціально-політичний аспект: навчальний посібник. / Г. С. Сатановська. – Харків, 2013. – 76 с.

Основні наукові публікації:

1. Сатановська Г.С. Вплив преціозної літератури на творчість Марі-Мадлен де Лафайєт (на матеріалі роману «Принцеса Клевська») / Г.С. Сатановська // Наукові записки ХНПУ ім. Т.С. Сковороди. Літературознавство. – Харків : ППВ «Нове Слово». – 2012. – Вип. 2 (70). – Частина перша. – С. 121 – 127.

2. Сатановська Г. С. Особливості реалізації мотиву самотності в просторовій моделі роману Марґеріт Юрсенар «Алексіс, або трактат про даремне протиборство» / Г. С. Сатановська // Наукові записки Національний університет «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог, 2012. – Вип. 30. – С. 157–159.

3. Сатановська Г. С. Засоби художньої реалізації антиномії «Рим» –«Провінція» в просторово-часовій структурі роману Марґеріт Юрсенар «Спогади Адріана» / Г. С. Сатановська // Вісник Луганського національного університету імені Т. Г. Шевченка. Філологічні науки. – Луганськ. – травень 2013. – Вип. 9 (268). – Частина ІІ. – С. 222–227.

4. Сатановська Г. С. Поетика архітектурних форм у хронотопі роману Марґеріт Юрсенар «Спогади Адріана» / Г. С. Сатановська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». – Харків, 2013. – Вип. 69 (1080). – С. 107–110.

5. Сатановська Г. С. Поетика густативів у просторовій моделі роману Марґеріт Юрсенар «Філософський камінь» / Г. С. Сатановська // Наукові

записки Національний університет «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог, 2015. – Вип. 52. – С. 235–237.

6. Satanovska G. S. Code of Corporality in Spatial Structure of “The Abyss” by

Marguerite Yourcenar / G. S. Satanovska // Intellectual Archive. – May 2015. – Richmond Hill: Shiny World Corp., 2015. – №3 (Vol. 4). – P. 60–64.

7. Сатановська Г. С. Концепція екзистенціальної межової ситуації в хронотопній моделі роману Марґеріт Юрсенар «Філософський камінь» /

Г. С. Сатановська // Наукові записки Національний університет «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог, 2016. – Вип. 59. –

С. 181–184.

8. Сатановська Г. С. Міфопоетичний часопростір есеїстичної збірки Марґеріт Юрсенар «Вогні» / Г. С. Сатановська // Філологічні науки. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 23. – С. 73–81.

9. Satanovska G. Specificity of Limit Chronotope in “Coup de Grâce” by Marguerite Yourcenar / G. Satanovska // Intellectual Archive. – November 2017. – Richmond Hill : Shiny World Corp., 2017. – №6 (Vol. 6). – P. 40–45.

10. Сатановська Г. С. Специфіка хронотопної структури збірки «Східні новели М. Юрсенар» / Г. С. Сатановська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації. – Київ, 2017. – Т. 28 (67). – №1 2017. – С. 33–40.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua