ШУМСЬКА Ольга Миколаївна


доцент кафедри німецької та французької мов, кандидат філологічних наук

Освіта:

 • 1984 р. — закінчила з відзнакою Харківський державний університет, імені О.М. Горького (ХДУ), філологічне відділення факультету іноземних мов.

Професійна кар’єра:

 • 1984 р. — вчитель середньої школи №84;
 • 1986 р. — викладач кафедри іноземних мов медичного інституту, м. Красноярськ;
 • 1988 р. — викладач кафедри іноземних мов Війскового вчилища повітряних сил, м. Красноярськ;
 • 1991 р. — викладач Харківського Гуманітарного Інституту «Народна Українська Академія»;
 • з 2000 р. — старший викладач факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • з 2016 р. — доцент кафедри німецької та французької мов факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • з 2016 р. — в.о. завідувача кафедри німецької та французької мов факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Захищені дисертації:

 • кандидатська «Парадигми рецептивної критики (з досвіду Констанцької школи та «критики читацької реакції» (Дніпропетровський національний університетб 2006 р.).

Сфера наукових інтересів:
зарубіжне літературознавство, компаративістика, перекладознавство, історія літературної критики.

Викладає курси:

 • німецька мова.

Основні наукові публікації:

 1. Стэнли Фиш и литературная критика в США // Вестник Севастопольского нац. тех. ун-ту. – Севастополь. – 2005. – № 61. – С. 65-77.
 2. Виртуальные игры «поэтикогерменевтиков»: особенности рецептивной методологии Х.Р. Яусса и В. Изера // Новітня філологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.Петра Могили. – 2005. – № 3 (23). – С. 136-145.
 3. Антропологическая поэтика в рецептивной критике Х.Р.Яусса // Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. Ювілейні четверті Каразінські читання, присвячені 200-річчю Харків. нац. ун-ту: „Людина. Мова. Комунікація”. – Харків: Харків. нац. ун-т. – 2004. – С.288-290.
 4. Художественный текст в рецептивно-эстетической теории Вольфганга Изера // Вісник Харків. нац. ун-ту. – Харків. – 2004. № 667 – С.182-187.
 5. Рецептивна естетика як парадигма літературознавства у теоретичних дослідженнях Райнера Варнінга // Новітня філологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. – 2006. – № 4. – С. 94-100.
 6. Гусєва П.Т., Шумська О. М. –Харків, 2004. – 124 c.
 7. Практикум читання німецькою. Навчальні матеріали для студентів, які вивчають іноземну мову/Укладачі: Шумська О. М., Шумський Л. М. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 76 с.
 8. Проблемы культурной функциональности в философии Вольфганга Изера«Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». Матер.ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Дніпропетровськ,20 грудня 2013 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. ч. 2. – C. 142-145.
 9. Перспективы литературной антропологии в „духовном завещании“ В. Изера// Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №1080 Серія «Філологія» Випуск 69, збірник наукових праць, 2013. – С.127-134.
 10. Литература как парадигма мышления (по роману Даниэля Кельманна «Ф») //Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №1107 Серія «Філологія» Випуск 70, збірник наукових праць, 2014. – С. 206-212.
 11. Рецепция эмергентных феноменов литературы в концептуальных моделях эстетического опыта//Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №1152, Серія «Філологія» Випуск 72, збірник наукових праць, 2015. – С.231-236.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 8-25 та 8-29, пл. Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-51-15, (057) 707-54-53
E-mail: germfran@karazin.ua