ТЕРЕЩЕНКО Ольга Юріївна


Старший викладач кафедри німецької та французької мов

Освіта:

 • Диплом з відзнакою.(1986 р. Мінського державного педагогічного інстітуту іноземних мов. Факультет німецької мови.)
 • Сертифікатпрозакінченнякурсів «Einweisung in Methodik und Didaktik des verwendungsbezogenen Deutschunterricht, Teil 1» та «Fortbildung in Methodik und Didaktik des verwendungsbezogenen Deutschunterricht, Teil 2» (2003, 2004 р. м. Хюрт, Німеччина)
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації Гете- Інституту « DeutschfürLehrer» ( липень 2009 Швебіш Галь, Німеччина)
 • Сертифікати DAAD про закінчення курсів підвищення кваліфікації викладачів німецької мови у галузі техніки « Технічна німецька мова» ( 2009р. Німецька Академічна Служба Обмінів , Донецьк) та « Технічна документація. Українсько/російсько- німецький фаховий переклад» («2010р. Німецька Академічна Служба Обмінів, Одеса)
 • Сертифікат (з відзнакою) про закінчення курсів Intercultural Communication in International Business Environments. (2011 p. Deastination Eastagency / OEAD ( Österreichischer Austauschdienst), Kirovohrad State Pedagogical University)
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації викладачів німецької мови від міністерства освіти ,культури та мистецтва Австрії (BMUKK) «Landeskunde Österreichs» ( 2014 р. Австрійська Бібліотека,м. Харків)
 • Сертифікат про закінчення курсів підвищення кваліфікації Гете- Інституту «SprechenundSchreibenimDaF- Unterricht» та « Die „ Goethe- ZertifikateDeutschB1 undB2“ – WelcheAnforderungenhabendiePrüfungsformate?» ( 2014 p. Goethe- Institut , Київ)
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації Гете- Інституту « Studienbegleitender Deutschunterricht» ( 2015 p. Мюнхен, Німеччина)
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації викладачів німецької мови від міністерства освіти та жінок Австрії (BMBF) « DaF-Methodikund österrechischeLandeskunde» ( 2016 p. . Австрійська Бібліотека,м. Харків)
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації викладачів німецької мови від міністерства освіти Австрії (BMB)та програми „ Kultur und Sprache“ : «MethodenwerkstattLandeskunde Österreich» (2016 р. Грац/ Раах , Австрія)
 • Сертифікат про участь у проекті Гете- Інституту «Спільно до мети» (липень та листопад 2017 р. Київ);
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації викладачів німецької мови ОеАД Fortbildungsworkshop «Zeitunglesen, Radiohören…» (02.02.2018);
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації викладачів німецької мови ДААД Fortbildungsseminar «TextproduktionundArgumentation» (14.03.2018) ;
 • Сертифікат про закінчення курса підвищення кваліфікації викладачів німецької мови міністерства освіти Австрії (BMB) FortbildungsseminarZurDaF-Metohdikund österreichischenLandeskunde (17-18.05 2018)

Професійна кар’єра:

 • 1986-1987 рр. — перекладач відділу науково-технічної інформації науково-виробничому об’єднанні по випуску зварювального обладнання (м. Київ);
 • 1993-2003 рр. — викладач кафедри іноземних мов Харківського військового університету (ХВУ);
 • 2003-2009 рр. — старший викладач кафедри іноземних мов ХВУ/ХУПС;
 • з 2004 р. — старший викладач кафедри німецької та французької мов, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Курси, що викладає

§німецька мова для студентів-негерманістів.

Членство

Член методичної комісії факультету іноземних мов

Член оргкомітета та редакційної колегії збірника матеріалів школи-семінару«Нові підходи до навчання іноземних мов:підвищення якості освіти – шлях до формування iнтелектуального капіталу»

Сфера наукових інтересів:методика та дидактика викладання іноземної мови, міжкультурна комунікація

Пубілкації:

1.Концепт как основная единица в теории межкультурной коммуникации. Вісник Харківського национального університету ім. Каразіна. Випуск 741.–Харків, 2006.–с.18-20

2.Вопросы проблемного обучения на современном этапе // Матеріали ХІІ засідання школи-семінару «Нові підходи до вивчення іноземної мови» Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – 2009. – С. 32-35.

3.Развитие деятельностной коммуникативной компетенции в обучении иностранному языку // Материалы международной научно-практичной конференции: «Языковое образование в условиях перехода к новым государственным стандартам: цели, содержание, технологии». – Минск, 15-16 декабря 2009. – С. 105-107.

4.Структурные элементы занятия по немецкому языку и их особенности // Матеріали школи-семінару.-Х.: ХНУ ім. Каразіна. 2006.–с.18-23

5.Развитие прагматической межкультурной концепции. Социокультурный компонент в содержании обучения иностранным языкам // Матеріали школи-семінару. Нові підходи до вивчення іноземної мови у вищій школі. ХНУ ім. Каразіна. 2007.– с.4- 12

6.Особенности письменного дискурса в свете профессиональной коммуникации // Матеріали наукової конференції германістів [«Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика»]. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 10 квітня 2010. – С. 86-88.

7.Offenheit: Kriterium für eine Aufgabentypologie // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції [«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі»]. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 23 листопада 2010. – С. 112-114.

8. Деятельность, как основной принцип обучения иностранному языку / О.Ю. Терещенко // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції [“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”]. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 4 лютого 2011 р. – С. 289-290.

9.Социокультурный фон как неотъемлемая составляющая в формировании коммуникативной компетенции. IIМеждународная заочная научно-практическая конференция«Язык, культура, текст: контрастивный анализ»,«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, 15 — 21 ноября 2011 года

10. Цели занятия по иностранному языку: от теории к практике. ‑ Матеріали ІV Всеукраїнської науково-методична конференція: Методичної та психолого-педагогічної проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 23 листопада 2011. – С.173-174.

11.Етапи навчальної діяльності у формуванні міжкультурної комунікації на заняттях з іноземної мови у внз. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та внз» Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 12 квітня 2013 року. С.162-163

12.Работа с лингвострановедческим материалом на занятиях по немецкому языку в ВУЗе. IIIМеждународная заочная научно-практическая конференция«Язык, культура, текст: контрастивный анализ»,«Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, 22 — 25 апреля 2013 года. С.172-177

13.Лингвострановедческий компонент на занятиях по немецкому языку для студентов неязыковых специальностей. / Нові підходи до вивчення іноземної мови / Матеріали XIX,XX та XXI засідання школи-семінару / Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна / Факультет іноземних мов, 2013. – С. 113-115.

14.Развитие прагматической межкультурной коммуникации- главная задача в обучении иностранным языкам. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції «Розвиток суспільної свідомості і проблеми національної ідентифікації» м. Кривий Ріг, 22 березня 2014 року. С. 96-101

15.Взаимосвязь методико-стратегического и социально-ориентированного аспектов обучения иностранному языку. // Тези доповідей V мінародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 17 квітня 2015 року. С. 131- 132.

16.ÜbungstypologieundAufgabenfürerfolgreichesDeutschlernenimstudienbegleitendenUnterrichtМатеріали школи-семінару «Нові підходи до навчання іноземної мови» - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. С.55-57

17.Деятельность – основной принцип для всех этапов обучения иностранному языкуМатеріали школи-семінару «Нові підходи до навчання іноземної мови» - Х.: ХНУ іменіВ.Н. Каразіна, 2015. С.58-59

18.MethodenderDramapädadodikunddesszenischenSpiels Матеріали школи-семінару «Нові підходи до навчання іноземних мов: підвищення якості освіти» - Х.:Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2016. - 48 с C 43-45

19. Работа с параллельными текстами на занятиях курса

«иностранный язык по специальности» Матеріали школи-семінару «Нові підходи до навчання іноземної мови» - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. С.39-43

20.AnsätzederTheatertechnikenimFremdsprachenunterricht«Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ». – Матеріали X Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків, 20 квітня 2018р. – 231 с. ( с 200-202

21. Прийоми навчання усної іноземної мови на аудиторних заняттях у внз Матеріали IV наукової конференції «Новітні технології –для захисту повітряного простору» Харківськоий національний університет Повітряних Сил ім.Івана Кожедуба. 11-12 квітня 2018 р.С 618

Контактна інформація

Адреса: ауд. 8-29, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
E-mail: o.j. tereshchenko@karazin.ua