НАУМЕНКО Станіслав Сергійович


Старший викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Освіта:

 • У 2016-2020 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі початкової і професійної освіти ХНПУ iменi Г.С.Сковороди.
 • 2012-2013 рр. — річне мовне стажування з китайської мови в КНР, провінція Ганьсу, м. Ланьчжоу, Ланьчжоуський університет, спеціальність-китайська філологія та здобув сертифікат HSK(新汉语水平考试) – 5 рівень.
 • 2012 р. — закінчив факультет іноземної філології ХНПУ імені Г.С.Сковороди, здобув кваліфікацію філолога, вчителя англійської і зарубіжної літератури, китайської мови.
 • 2009-2010 рр. — річне мовне стажування з китайської мови в КНР, провінція Ляонін, м. Далянь, Ляонінський педагогічній університет, спеціальність- китайська мова та методика її викладання. ПройшовкурсизпiдготовкиHSK та HSKK (新汉语水平考试, HSK口试) вiд початковогодовисокогорiвня.

Захищені дисертації:

Доктор фiлософiї (PhD) : «Організація професійного навчання обдарованих учнів у школах КНР» (Харківський національний педагогiчний університет імені Г.С. Сковороди, 2022 р, науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Боярська-Хоменко Анна Володимирiвна).

Професійна кар’єра:

 • У 2009-2010 рр. працював вчителем англійської мови в дитячому навчальному закладі “Joy School” (КНР, провінція Ляонін, м. Далянь).
 • 2011-2012 рр. — вчитель китайської та англійської мови при Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №17.
 • з 2013 р. — працює викладачем китайської мови, китайської ієрогліфіки, ПКУПМ, практичної граматики китайської мови, теоретичної граматики китайської мови, міжкультурної комунікації кафедри східних мов Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
 • 2013-2015 рр. — працював вчителем китайської мови при Харківській гімназії №6 “ Маріїнській гімназії ”.
 • 2014 р. — керівник МАН учениці 10-Б класу Харківської гімназії №6, яка здобула 3 місце у 14 Міжрегіональній олімпіаді юних філологів з іноземних мов ( китайська мова ), що відбулася на базі Київської гімназії східних мов №1.
 • з 2015 р. — викладач китайської мови, усної практики китайської мови,китайської ієрогліфіки та каліграфії, практичної фонетики китайської мови у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за сумісництвом.

Сфера наукових інтересів:

Практична та теоретична граматика китайської мови, ієрогліфічні стилістичні прийоми китайської мови, культура Китаю, когнітивна лінгвістика, інноваційна педагогіка, методологія китайської мови, міжкультурна комунікація, синолоґія.

Курси, що викладає:

 • Китайська мова
 • Усна практикакитайської мови
 • Китайська ієрогліфіка та каліграфія
 • Практична фонетика китайської мови

Основні наукові праці:

1.Oriental calligraphy in art pedagogy Society.Integration.Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 28-29 травня 2021 р. Rezekne academy of technologies faculty of education, language and design. Rezekne, 2021. – vol. 3. – 603 p. – р. 205 – 215. Web of Science

2.Витоки ідеї навчання i виховання обдарованих дітей Теорiя та методика навчання та виховання. Х., 2021, Вип. 50. С. 136-143

3.Педагогiчний вимiр поняття обдарованостi у КНР Науковий журнал Причорноморського науково-дослiдного інститут економiки та iнновацiй. Серiя: «Iновацiйна педагогiка». 2021. Вип. 35. C.40-44

4.Робота з обдарованими дiтьми у Китаї: науковi розвідки i теоретико-методичнi пiдходи Вicник унiверситету iменi Альфреда Нобеля. Серiя: «Педагогіка i психологiя». Педагогiчнi науки. 2021. Вип. 1 (21) . С.56-63

5.Освіта обдарованих дітей: державна політика Китаю. Сходознавство. Актуальність та перспективи тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції, 20 березня 2020 року /ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 258 с. – С. 74-75.

6.Дошкільне виховання дітей у Китаї. . Питання сходознавства в Україні: тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю, 26 березня 2020 року /ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 262 с. – С. 144-145.

7.Неформальні компоненти в освітній роботі з обдарованими дітьми в КНР Society.Integration.Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 25-26 березня 2018 р. Rezekneacademy of technologies faculty of education, language and design. Rezekne, 2018. –vol.3. – 604 p. – р. 246-254 . Web of Science

8.Сучасні підходи професійної підготовки вчителів д ороботи з обдарованими дітьми у сфері неформальної освіти КНР Educational Studios: Theory and Practice: monograph / edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. – Prague-Vienna: Premier Publishing, 2018. – 420p.

9.Соціальна обдарованість» як проблема сучасних соціально-педагогічних досліджень. Питання сходознавства в Україні: Електронний збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-30 березня 2018 року /ХНУ імені В.Н. Каразіна, ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – 277 с.- С. 156-157.

10.Форми навчальних закладів для роботи з обдарованими дітьми в КНР. Питання сходознавства в Україні: Електронний збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-30 березня 2018 року /ХНУ імені В.Н. Каразіна, ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – 277 с. – С. 145-146.

11.Внутрішня форма ідеограм деяких фітонімів у китайській мові. Сучасні тенденції сходознавства: зб. наук. праць за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 квітня 2016 року / За ред. О.І. Артюх, І.А.Бикової, Л.М.Ямпольської / ХНПУ імені Г.С.Сковороди. - Харків: ХНПУ, 2016. – 216 с. – С. 40-44.

12. Проблеми сучасного сленгу в китайській мові. Питання сходознавства в Україні: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 28 березня 2019 р. – Харків, 2019. – С. 95-96.

13. Зміст та сутність поняття обдарованість в наукових працях вітчизняних та закордонних вчених. Питання сходознавства в Україні: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 28 березня 2019 р. – Харків, 2019. – С. 250-251.

Основні навчально-методичні видання:

 1. Практична фонетика сучасної китайської мови: Навчальний посібник для студентів, які вивчають китайську мову / Руда Н.В., Жукова К.Є., Науменко С.С., Сєкіна Н.Д., Кім О.В., Ван Сяоцянь. – Харків.:ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2020. – 99 с.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: skhidnimovy@karazin.ua