Науково-методичний комплекс кафедри східних мов та міжкультурної комунікації


Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів

Назва дисципліни

Анотація

Програма

Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи

Арабська мова (основна)

PDF

Практика перекладу арабської мови PDF

Усна практика (арабська)

PDF

Лексикологія (арабська)

PDF

Лінгвокраінознавство (арабська)

PDF

Історія арабської мови

PDF

Вступ до арабської філології

PDF

Китайська мова (основна) PDF

Китайська мова ІІ (іноземна) PDF

Усна практика (китайська)

PDF

Лінгвокраїнознавство (китайська) PDF

Вступ до китайської філології PDF

Практика перекладу китайської мови (основна) PDF

Практика перекладу китайської мови ІІ (іноземна) PDF

Порівняльна граматика PDF

Порівняльна стилістика PDF

Порівняльна лексикологія PDF


Література Китаю PDF

Історія китайської мови

PDF

Вступ у загальну та лінгвістичну теорію міжкультурної комунікації (спецкурс) PDF


Перекладацька практика PDF

Педагогічна практика PDF

Курси, що викладаються при підготовці магістрів

Назва дисципліни

Анотація

Програма

Приклад контрольної роботи Приклад залікової / екзаменаційної роботи
Китайська мова (основна) PDF

Китайська мова ІІ (іноземна) PDF

Загальна теорія другої іноземної мови (китайської) PDF

Практика перекладу китайської мови (основна) PDF

Практика перекладу китайської мови ІІ (іноземна) PDF

Теорія перекладу та міжкультурна комунікація (спецкурс) PDF

Література країни, мова якої вивчається PDF

Історія східних мов PDF

Асистентська практика PDF

Перекладацька практика PDF

Методичні вказівки до написання кваліфікаційних магістерських робіт


Курси, що виладаються на факультеті МЕВ і ТБ

Назва дисципліни Анотація Програма Приклад контрольної роботи Приклад залікової / екзаменаційної роботи
Іноземна мова (китайська) 1 курс PDF

Іноземна мова (китайська) 2 курс

PDF
Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад (китайська) 3 курс PDF
Іноземна мова спеціальності (китайська) PDF
Теорія та пракика перекладу (китайська) PDF
Перекладацька практика PDF
Іноземна мова спеціальності (китайська) магістерський рівень PDF
Перекладацька практика 1 курс (магістратура) PDF
Теорія та пракика перекладу 1 курс (магістратура)