Навчально-методичний комплекс кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Розклад занять викладачів кафедри на ІІ семестр 2023-2024 н.р.
Графік проведення відкритих занять викладачів у ІІ семестрі 2023-2024 н.р.
Графік кураторських годин у ІІ семестрі 2023-2024 н.р.
Графік консультацій викладачів у ІІ семестрі 2023-2024 н.р.
Посилання на заняття викладачів кафедри східних мов та міжкультурної комунікацї
Теми та керівники кваліфікаційних робіт студентів освітнього ступеню бакалавр на 2023-2024 н.р.

Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів

Назва дисципліни

Анотація

Програма

Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної робота

Завдання до самостійної роботи Матеріали до практичних занять

Арабська мова (основна 1 курс)

PDF

PDF

PDF PDF
Арабська мова (2 курс)
PDF PDF PDF PDF
Арабська мова (3 курс)
PDF PDF PDF PDF
Арабська мова (4 курс) PDF

PDF

PDF PDF
Практична фонетика арабської мови PDF PDF PDF PDF
Основи суспільно-політичного перекладу PDF PDF PDF PDF
Практика перекладу арабської мови (2 курс) PDF

PDF

PDF PDF
Практика перекладу арабської мови (3 курс 5й семестр) PDF PDF PDF PDF
Практика перекладу арабської мови (3 курс 6й семестр) PDF PDF PDF PDF
Практика перекладу арабської мови (4 курс) PDF PDF PDF PDF
Усна практика (арабська)

PDF

PDF

PDF PDF
ПорівняльнаЛексикологія (арабська)

PDF

PDF

PDF
Порівняльна граматика (арабська) PDF PDF PDF
Порівняльна стилістика арабської мови PDF PDF PDF
Культурна спадщина арабськомовних країн PDF PDF
Китайська мова (основна 1 курс) PDF

PDF

PDF PDF
Китайська мова (2 курс) PDF PDF PDF PDF
Китайська мова (3 курс) PDF PDF PDF PDF
Китайська мова (4 курс) PDF PDF PDF PDF
Китайська мова ІІ (іноземна) (1 курс) PDF

PDF

PDF PDF
Китайська мова ІІ (2 курс) PDF PDF PDF PDF
Китайська мова ІІ (3 курс) PDF PDF PDF PDF
Китайська мова ІІ (4 курс) PDF PDF PDF PDF
Усна практика (китайська)

PDF

PDF

PDF PDF
Практична фонетика китайської мови PDF PDF PDF PDF
Китайські діалекти сучасності PDF PDF

PDF
Мова.Культура.Суспільство PDF PDF

PDF
Соціо- та лінгвокультурна динаміка художнього тексту PDF PDF

PDF

Основи сучасного автоматизованого перекладу з використанням САТ

PDF PDF

PDF
Основи художнього перекладу PDF PDF PDF PDF
Практика перекладу китайської мови (основна) PDF

PDF

PDF PDF
Практика перекладу китайської мови ІІ (іноземна) PDF

PDF

PDF PDF
Порівняльна граматика PDF

PDF

PDF
Порівняльна стилістика PDF

PDF

PDF
Порівняльна лексикологія PDF

PDF

PDF
Лінгвокраїнознавство Китаю PDF PDF

PDF
Історія східних мов PDF PDF

PDF
Академічна культура педагога-дослідника PDF PDF

PDF
Література Китаю PDF PDF
Перекладацька практика PDF PDF
Педагогічна практика PDF

PDF

Наскрізна програма практики PDF


Курси, що викладаються при підготовці магістрів

Назва дисципліни

Анотація

Програма

Приклад контрольної роботи Приклад залікової / екзаменаційної роботи Завдання до самостійної роботи

Матеріали до практичних занять

Китайська мова (основна) PDF

PDF

PDF PDF
Китайська мова ІІ (іноземна) PDF

PDF

PDF PDF
Практика перекладу китайської мови (основна) PDF

PDF

PDF

PDF

PDF PDF
Практика перекладу китайської мови ІІ (іноземна) PDF

PDF

PDF

PDF

PDF PDF
Особливості викладання іноземних мов у КНР (спецкурс) PDF PDF PDF

PDF

PDF
Асистентська практика PDF

PDF

Перекладацька практика PDF

PDF

Переддипломна практика PDF PDF
Наскрізна програма практики PDF


Курси, що викладаються на факультеті МЕВ і ТБ


Назва дисципліни Анотація Програма Приклад контрольної роботи Приклад залікової / екзаменаційної роботи Завдання до самостійної роботи

Матеріали до практичних занять

Іноземна мова (китайська) 1 курс PDF PDF PDF PDF

Іноземна мова (китайська) 2 курс

PDF PDF PDF PDF
Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад (китайська) 3 курс PDF PDF PDF PDF
Друга іноземна мова PDF PDF

PDF PDF
Іноземна мова спеціальності та фаховий переклад (китайська) 4 курс PDF PDF PDF PDF
Перекладацька практика PDF PDF
Іноземна мова (китайська) магістерський рівень PDF PDF
PDF PDF PDF PDF
Друга іноземна мова (китайська) магістерський рівень PDF PDF PDF

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсової роботи

Методичні вказівки з підготовки до атестаційного екзамену

Іноземна мова І (китайська мова) бакалаврський PDF
Іноземна мова ІІ (китайська мова) бакалаврський PDF
Іноземна мова ІІ (китайська мова) магістерський PDF
Іноземна мова І (арабська мова) бакалаврський PDF