МОТРОХОВ Олександр Іванович


Старший викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Випускник Харківського Національного Університету імені В.М. Каразіна за напрямом «Китайська мова: Переклад»

Сфера наукових інтересів:
література Китаю, історія китайської мови, китаєзнавство, текстологія китайської мови, синологія

Викладає курси:

 • «Історія китайської мови»
 • «Порівняльна лексикологія китайської мови»
 • «Лінгвокраїнознавство Китаю»
 • «Вступ до китайської філології»
 • «Література Китаю»
 • «Теорія перекладу як міжкультурної комунікації»
 • «Китайська письмова культура та інтерпретація тексту»

Основні публікації за останні три роки:

 1. Мотрохов О.І. О вере в магическую силу слова в древней японской поэзии (на примере песен «Манъёсю») / О.І. Мотрохов //Материалы российских и зарубежных исследователей, представленные в рамках мероприятий, посвящённых 100−летию со дня рождения Е.М.Пинус ["ЯПОНИЯ: культурные традиции в меняющемся социуме", «Issues Of Japanology=Вопросы японоведения» №5]. – СПб. – Изд−во ЛЕМА, 2014. – С.32-41.
 2. Мотрохов О.І. О сюжетах, связанных с ритуалами подчинения географического пространства, в древней японской литературе / О.І. Мотрохов // Тези доповідей XIV наукової конференції з міжнародною участю ["Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація"]. – Х : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. − С.146-147.
 3. Мотрохов О.І. О становлении лирической поэзии в бассейне реки Янцзы / О.І Мотрохов // Матеріали першої міжнародної наукової конференції ["Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво"]. – Х., ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 69.
 4. Мотрохов О.І. О сюжетной специфике песен любви поэтической антологии «Манъёсю» / О.І. Мотрохов // Тезисы докладов XXVIII Международной научной конференции по источниковедению и историографии стран Азии и Африки ["Азия и Африка в меняющемся мире"], (22-24 апреля 2015 г.) – СПб : ВФ СПбГУ, 2015. – С. 200.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: skhidnimovy@karazin.ua