МУЗЕЙНИК Ірина Володимирівна


Кандидат філологічних наук, доцент

Освіта:

У 1992 р. закінчила Харківский державний університет за спеціальністю французька мова та література (з відзнакою).

Захищені дисертації:

Кандидатська: Семантичні, прагматичні та структурні особливості висловлювань із запереченням заперечення (на матеріалі сучасної французької мови) (2003 р.).

Професійна кар’єра:

 • 1992-1993 вчитель у сш N109;
 • 1993-2001 старший викладач кафедри французької філології Харківського педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
 • 1995-1998 аспірант кафедри французької філології Харківського педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
 • 2001-2003 доцент кафедри французької філології Харківського педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
 • 2003-2005 старший викладач кафедри французької філології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;
 • 2005-2022 доцент кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
 • з 2022 доцент кафедри романо-германської філології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Курси, що викладає:

 • Лексикологія французької мови
 • Іноземна мова (французька)

Основні наукові праці:

 1. Лексикологія сучасної французької мови. Навч.-метод. пос. Харків: ХНУ В.Н.Каразіна, 2006.
 2. Музейник І.В. Специфіка жарту у франкомовному Твіттері. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. С. 69-70.
 3. Орфографія як інструмент політичної боротьби. Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. 2016.
 4. Антропоніми у поетонімосфері франкофонної пісенної поезії. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016.

 5. Англіцизми у франкомовній рекламі: лінгвістичний парадокс. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017.

 6. Перифраза у сучасному франкомовному медіа- та Інтернет-дискурсі. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018.

 7. Particularitésdel’humour sur twitter francophone. Мови, науки та практики, Другий міжнародний франкомовний колоквіум в Україні, Дніпро: ПДАБА, 2018.

 8. Функціонально-прагматичні характеристики невербальних графічних засобів спілкування. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Міжкультурний діалог»), Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: irinamuzeynik@karazin.ua