МУЗЕЙНИК Ірина Володимирівна


Кандидат філологічних наук, доцент

Освіта:

У 1992 р. закінчила Харківский державний університет за спеціальністю французька мова та література (з відзнакою).

Захищені дисертації:

Кандидатська: Семантичні, прагматичні та структурні особливості висловлювань із запереченням заперечення (на матеріалі сучасної французької мови) (2003 р.).

Професійна кар’єра:

 • 1992-1993 вчитель у сш N109;
 • 1993-2001 старший викладач кафедри французької філології Харківського педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
 • 1995-1998 аспірант кафедри французької філології Харківського педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
 • 2001-2003 доцент кафедри французької філології Харківського педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
 • 2003-2005 старший викладач кафедри французької філології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;
 • з 2005 доцент кафедри французької філології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Курси, що викладає:

 • Лексикологія
 • Іноземна мова І (французька)

Основні наукові праці:

 1. Музейник И.В. Об использовании аудио- и видеоматериалов в прагмалингвистическом анализе дискурса. Вісник Харк.університету. - Харків: Константа.- №725. – 2006.
 2. Музейник И.В. Отрицание отрицания в сверхфразовом единстве. Вісник Харк.університету. - Харків: Константа.- №773. – 2007.
 3. Музейник І.В. Заперечення заперечення у французькому рекламному дискурсі. Науковий вісник Волинського.університету. – Луцьк: - Вежа. -№4. – 2007.
 4. Музейник І.В. Лексикологія сучасної французької мови. Навч.-метод. пос. Харків: ХНУ В.Н.Каразіна, 2006.
 5. Прагматический аспект интеграции ирреальных форм кондиционала с отрицанием (на материале французского языка). Вісник Харк. ун-ту. – Харків: Константа. – № 430 – 1999.
 6. Прагматична характеристика негативно-оцінних мовленнєвих актів, які взаємодіють із запереченням Лінгвістичні дослідження: Зб. наук.пр. – Харків: ХДПУ. – 2000.
 7. Музейник І.В. Онімія сучасних франкомовних пісенних поетичних текстів // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Матеріали IX міжнародної наукової конференції. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – С. 217-218.
 8. Музейник І.В. Лексичні інновації у сучасному французькому інтернет-дискурсі та електронних ЗМІ // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Матеріали XІІ міжнародної наукової конференції. – Харків:ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 225-226.
 9. Музейник І.В. Проблема англомовних запозичень у сучасній французькій мові: боротьба з перемінним успіхом // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Матеріали XІІІ міжнародної наукової конференції. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 25-26.
 10. Музейник І.В. Лінгводидактичне застосування автентичних франкофонних пісень при навчанні французької мови // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VII науково-методичної конференції з міжнародною участю. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 106.
 11. Музейник І.В. Специфіка жарту у франкомовному Твіттері // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво: Матеріали першої міжнародної наукової конференції. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 69-70.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua