ЧЕРВІНКО Євген Олександрович


Доцент кафедри англійської мови, кафедри німецької філології і перекладу, кандидат педагогічних наук (2015)

Закінчив у 2003 році з відзнакою Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: “Методика навчання майбутніх філологів усного послідовного перекладу з української мови англійською з використанням перекладацького скоропису(Київський національний лінгвістичний університет, 2014)

Професійна кар'єра:

 • 2016 – до т.ч. — доцент кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
 • 2015 – до т.ч.— доцент кафедри англійської мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
 • 2014 – 2015 — старший викладач кафедри англійської мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
 • 2013 – 2014 — викладач кафедри англійської мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
 • 2010 – 2013 — аспірант кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
 • 2009 – 2010 — викладач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
 • 2008 – 2009 — викладач кафедри методики та практики англійської мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
 • 2003 – 2008 — викладач кафедри перекладу й англійської мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
 • 2003 – 2008 — викладач англійської та німецької мов на мовних курсах факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Наукова діяльність:

Сфери наукових інтересів: методика навчання іноземних мов/перекладу.

Педагогічна діяльність:

 • Викладає курси: «Англійська мова» для студентів I, II курсів факультету комп’ютерних наук; Курс комунікативної англійської “GetTalking!”; «Німецька мова»; «Практика перекладу німецької мови»; «Практика перекладу англійської мови»; «Англійська мова»
 • Методичне керівництво проекту комунікативної англійської GetTalking!”
 • Автор і співавтор навчальних видань («WorkplaceSafety - безпека праці на робочому місці», «GetTalking!», Навчальні матеріали для навчання УПП з використанням перекладацького скоропису в сфері міжнародних організацій «ООН та інші міжнародні організації»

Інші досягнення:

 • Навчання у Фінляндії (мовний курс «Tuppisuustasuupaltiksi») 2014, Гельсінкі;
 • Головування в методичній комісії Всеукраїнської гри з англійської мови, літератури та культури PUZZLE.

Курси, які викладає:

 • «Англійська мова» для студентів I, II курсів факультету комп’ютерних наук
 • Курс комунікативної англійської “Get Talking!”
 • «Німецька мова»
 • «Практика перекладу німецької мови»

Основні наукові праці:

 1. Chervinko Ye. O. Different “Finnishes”: puhekieli, kirjakielija Stadinslangi. / Ye. O. Chervinko // Abstracts of the XXIIth International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students “TOPICAL ISSUES OF NEW DRUGS DEVELOPMENT”, 23.04.2015. – Kharkiv, NUPh. – P. 581–582.
 2. SippalaT., ChervinkoYe.O.“Lesson Planning Models” // Мат-ли 10 міжнародної науково-методичної конференції “Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи і внз”. - Харків, 20 квітня 2018 р. – С. 210–212.
 3. SippalaT., ChervinkoYe.O.“Communicative approach in teaching first- and second-year non-philology students” // Мат-ли 9 міжнародної науково-методичної конференції “Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи і внз”. - Харків, 28 квітня 2017 р.
 4. Червінко Є. О. Складники компетентності викладача іноземних мов / Є. О. Червінко // Мат-ли 8 Міжнародного наукового форуму «Сучасна германістика: наукові дискусії», 23.10.2018. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – С. 153–155.
 5. Червінко Є. О. Психологічні особливості усного послідовного перекладу / Є. О. Червінко // Мат-ли ІХ міжнар. наук. конф. «Каразінські читання: людина, мова, комунікація», 05.02.2010. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – С. 322–324.
 6. Червінко Є.О. Система вправ для навчання усного послідовного перекладу з опорою на скорочені записи / Є. О. Червінко // Мат-ли V Всеукр. наук.-метод. семінару «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі»,22.11.2012. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 208–209.
 7. Черноватий Л. М. Шляхи підвищення ефективності навчання перекладацького скоропису майбутніх філологів / Л. М. Черноватий, Є. О. Червінко // Мат-ли ІV Всеукр. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики», 6-7.12.2012. – Дніпропетровськ: «Інновація», 2012. – С. 9– 11.
 8. Сhervinko Ye.O. Theoretical framework for teaching consecutive interpreting / Ye.O.Chervinko // Мат-ли VI міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», 15-16.04.2011. – Вінниця: Нова книга, 2011. – С. 33–34.
 9. СhervinkoYe. O. Тranslator’smemory / Ye. O. Chervinko // Мат-ли VIІ міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», 25-26.04.2013. – Вінниця: Нова книга, 2013. – С. 60–61.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 10-10 / 7-68 , площа Свободи 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-53-50, (057) 707-53-43

E-mail: engldpt@karazin.ua, germphil@karazin.ua