ДАВИДЕНКО Інна Володимирівна


Канд. філол. наук, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

Освіта:

 • закінчила з відзнакою ХГУ «НУА», перекладач зі знанням 2х мов (англійської, іспанської);
 • захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04. - Германські мови

Професійна кар'єра:

 • з 2008 викладає в ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Сфера наукових інтересів:
когнітивна лінгвістика, перекладознавство.

Викладає курси:

 • Практика перекладу.
 • Іноземна мова професійного спілкування.

Основні публікації:

 1. Концепт ДОМ в английской языковой картине мира / И.В. Давыденко // Ученые записки Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия». – Т. 12. – 2006. – С. 519–527.
 2. Когнитивные характеристики ДОМ – HOME / HOUSE в английской ЯКМ / И.В. Давыденко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2009. – № 866. – С. 40–44.
 3. Когнитивные характеристики полисемантовhouse, homeв английском языке / И.В. Давыденко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 928. – С. 38–47.
 4. Средства номинации концепта ДОМ в английском языке: семантико-этимологический анализ / И.В. Давыденко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2011. – № 954. – С. 132–138.
 5. Концептуальная сеть полисемии полисеманта home (n.) – имени концепта ДОМ / HOME» / И.В. Давыденко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2011. – № 953. – С. 87–94.
 6. Архетипический образ концепта ДОМ / ЖИЛИЩЕ в английской картине мира. / И.В. Давыденко // Записки з романо-германської філології. – Одеса. – 2011. – №27. – С. 29–35.
 7. Концепт ДОМ в английской языковой картине мира: этимология слова home / И.В. Давыденко // Материалы научной конференция «Молодые ученые Харьковщины». – Харьков : ХГУ «НУА», 2006. – С. 52–53.
 8. Концепты HOME и ДОМ в английской и русской лингвокультурах / И.В. Давыденко // Материалы научной конференции «Переклад у 21 столітті». – Харьков : Воен. ин-т внутренних войск, 2005. – С. 8–9.
 9. Типология дискурса: интердискурсивные аспекты концепта ДОМ» / И.В. Давыденко // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : матеріали VII Всеукр. наук. конф. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С. 84–85.
 10. Дом в британской концептосфере: аспект дидактики / И.В. Давыденко // Материалы конференции по методике преподавания иностранных языков. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – С. 57–59.
 11. Концептуальная сеть полисемии полисемантаhouse (n.) – имени концепта ДОМ / HOUSE / И.В. Давыденко // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : матеріали Третьої міжнародної наукової конференції. – ХНУ імені В.Н. Каразіна (19 бер. 2011). – С. 25–28.
Основні навчально-методичні видання:
 1. Сборник упражнений по английскому языку: English Grammar Exercises (Intermediate) / Сост. Давыденко И.В. – Х.: ХНУ имени В.Н, Каразина, 2009. – 121 с.
 2. Давиденко І. В. Практикум з суспільно-політичного перекладу : навчальний посібник для студентів МЕВ 3–5 курсів / И. В. Давиденко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 260 с.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua