ДЕРКАЧ Євгенія Олександрівна

Викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Освіта

1998 р Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди педагогічна спеціальність

2005 р. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна –філологічна спеціальність

2005 р.Харківський національний університет імені Семена Кузнеця економічна спеціальність

Професійна кар’єра:

загальний науково-педагогічний стаж 8 років

Профіль в Google Академії

Сфера наукових інтересів:

лінгвістика, філософія

Викладає курси:

  • Іноземна мова (англійська)

Основні публікації:

  • Derkach E. O., Dudka A. A., THE ECONOMIC IMPACT OF BREXIT //«Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі »: електронна збірка статей VII Всеукраїнської науково - практичноїстудентськоїконференції «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі» ( 29 лютого 2020 р. Харків, Україна ). Харків: Вид - во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. 1157 с – C.190.

  • Derkach Е. O., Komlieva M. A., GERMANYANDFRANCEINTHEEUROPEANUNION: RELATIONSROLEANDREGIONALSECURITYASSURANCE. //Електронна збірка статей VII Всеукраїнської науково - практичної студентської конференції «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі» ( 29 лютого 2020 р. Харків, Україна ). Харків: Вид - во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. 1157 с. – C.352

  • Критичне мислення як необхідна складова розумової діяльності людини в межах сучасного інформаційного суспільства / Є. О. Архіпова, О. В. Ковалевська // Гуманітарний часопис. - 2012. - № 2. - С. 34-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2012_2_7.
  • Роль самооцінки в формуванні професійної комунікативної і соціокультурной компетенції студентів-економістів під час вивчення англійської мови. //Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Каразінськи читання: Людина. Мова. Комунікація», Харків ,2012 (у співавторстві ГолдінаО.М)
  • Діалог як складова педагогічного спілкування сучасного викладача.// Матріали ІІ Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ » - Харків:ХНУімені В.Н.Каразіна, 2012( у співавторстві Голдіна О.М)
  • Міждисціплінарність в формуванні професійної компетенції студентів-економістів, що вивчають англійську мову.//Матеріали школи-семінару «Сучасні підходи до навчання іноземної мови : шляхи інтеграції школи та ВЗН»– Харків:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011р.( у співавторстві Голдіна О.М )
  • Інноваційні технології викладання іноземної мови в немовних вузах (робота з текстами професійної тематики.//Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Каразінськи читання: Людина. Мова. Комунікація», Харків ,2012 ( у співавторстві Олійник Н.А.)

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44, (057) 707-51-44,
E-mail: dilovamova@karazin.ua