ГРИГОР’ЄВ Максим Вікторович


старший викладач кафедри романської філології та перекладу.

Освіта:

 • Закінчив у 1990 році Харківський державний університет імені О.М. Горького (ХДУ) перекладацьке відділення факультету іноземних мов.

Професійна кар’єра:

 • З 1992 по цей час викладач, згодом старший викладач кафедри романської філології та перекладу.

Сфера наукових інтересів:
перекладознавство, прагмалінгвістика.

Викладає курси:

 • Практика перекладу.

Основні публікації:

 1. Лексичні труднощі перекладу з французької мови на російську на прикладі роману Фредеріка Бегбеде «99 франків. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, збірка” In statu nascendi” «Теорітичеі та прагматичні проблеми перекладознавства» 2010.- с.6-9
 2. Вплив англіцизмів на мовну культуру франкомовного соціуму. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, збірка «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов у дослідженнях студентів. – Вип. 3. – Харків: НТМТ, 2007. – с.89-92
 3. Переваги і труднощі автоматичного перекладу// «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»:Матеріали четвертої Всеукраїнської наукової конференції 19-20 квітня 2007 року. – Харків: НТМТ, 2007. – С.35-36.
 4. О некоторых современных тенциях в употреблении англоамериканизмов и их ассимиляции в различных сферах франкофонного социума //Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Х.: Константа, 2001 – № 536. – С.40-45
 5. Соціолінгвістичне відображення явища політичної коректності у сучасному французькому соціумі // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Х. 2009 - №838. – с. 62-66
 6. Usages linguistiques dans les sociétés//Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Х. 2000 - № 500. – с. 332-334.
 7. Навчальні матеріали по курсу практики усного та письмового перекладу: «Ділова кореспонденція французькою мовою». – Харків: ХДУ, 2000. – 64 с.
 8. Навчальні матеріали по курсу практики усного перекладу : «Юридичні справи французькою мовою». – Харків: ХДУ,2006. – 60 с.
 9. Навчальні матеріали по курсу практики усного та письмового перекладу: «Справи бізнесу французькою мовою», частини І і ІІ. – Харків :ХДУ, 2010. – 160 с.
 10. Поняття «дерев’яна мова» у фракомовному дискурсі. М.В. Григор’єв, В.Ю. Щиров.// Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Х. 2013 - №1071. – с. 39-43
Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua