КИРИЧОК Інна Олександрівна


Викладач кафедри німецької та французької мов.

Освіта:

  • 2012 р. — закінчила Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, факультет іноземних мов.

Професійна кар’єра:

  • брала участь у VI Міжнародній науковій конференції «Модернізація системи вищої освіти у відповідності до «Програми розвитку освіти в Україні на 2005-2010 рр.».

Сфера наукових інтересів:педагогічна та вікова психологія, особливості пам’яті.

Викладає курси:

  • німецька мова.

Основні наукові пубілкації:

  1. Диалогизм как категория хронотопа в романе Евгения Гришковца Рубашка Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки №9 (286).– 2014. c 60-63.
  2. Інна Киричок, Сергій Жидків Leibeserziehung und Sport in den frühen Jahren der sowjetischen Herrschaft in den ukrainischen Gebieten. (1917-1920) Матеріали студентської online конференції “Сучасні тенденції у науці” – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2014.
  3. Постомодернизм как поиск эстетической свободы в прозе Евгения Гришковца.
  4. Інна Киричок, Дмитро Шимків Moderne Forschungen am großen hadronischen Kollider.Матеріалистудентської on-line конференції “Сучасні тенденції у науці” – Х.: Харківськийнаціональний університет імені В. Н. Каразіна. – 2015.

Ведеться праця над дисертаційним дослідженням на тему “Соотношение повествовательного, лирического и драматического начал в творчестве Евгения Гришковца”.