ЛУЧЕНКО Ольга Олександрівна

доцент кафедри англійської мови, кандидат педагогічних наук

ORCID ID: 0000-0002-2844-0441

Профіль у Google Академії

Профіль у ResearchGate

Членство:

Міжнародна професійна організація викладачів англійської мови «TESOL»;

Всеукраїнська асоціація з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО).

Асоціація викладачів японської мови в Україні (у складі міжнародної Sakura Network).

Освіта:

2003 р. – закінчила з відзнакою факультет іноземної філології ХДПУ імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Мова та література (англійська, японська)»;

2007 р. – закінчила з відзнакою факультет іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Англійська мова та література»

2012 р. – у результаті міжнародного конкурсного відбору отримала грант Японської фундації. З січня по березень 2012 р. проходила стажування за програмою «Японська мова для викладачів» в Інституті японської мови (м. Сайтама, Японія). Отримала сертифікат про успішне закінчення навчання.

2019 р. – у результаті міжнародного конкурсного відбору отримала грант Японської фундації. З червня по липень 2019 р. проходила навчання за програмою «Японська мова для спеціалістів у сфері культури та науки» в Інституті японської мови у регіоні Кансай (м. Осака, Японія). Успішно захистила власний науковий проект японською мовою та отримала сертифікат про закінчення.

Захищені дисертації:

Кандидатська: «Професійна адаптація вчителів-початківців до роботи в школах Японії», зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2018 р., науковий керівник – д.п.н., проф. Гриньова Валентина Миколаївна).

Професійна кар’єра:

2006 – до т.ч. – викладач японської мови факультету іноземних мов;

2007 – 2009 – методист Лінгвістичного центру;

2012 – 2019 – викладач кафедри англійської мови;

2019 – 2020 – старший викладач кафедри англійської мови;

2020 – до т.ч. – доцент кафедри англійської мови.

Навчальні курси:

·Викладає курс практичної англійської мовидля студентів немовних факультетів.

Викладає курс практичної японської мови для студентів 2, 3, 4 курсів факультету іноземних мов (третя іноземна мова).

Інші досягнення:

·У результаті міжнародного конкурсного відбору отримала грант Японського фонду. З січня по березень 2012 р. проходила стажування за програмою «Японська мова для викладачів» в Інституті японської мови (м. Сайтама, Японія). Отримала сертифікат про успішне закінчення стажування.

·У результаті міжнародного конкурсного відбору отримала грант Японського фонду. З червня по липень 2019 р. проходила навчання за програмою «Японська мова для спеціалістів у сфері культури та науки» в Інституті японської мови у регіоні Кансай (м. Осака, Японія). Успішно захистила власний науковий проект японською мовою та отримала сертифікат про закінчення.

Сфера наукових інтересів:

теорія і методика професійної освіти;

методика викладання іноземних мов;

професійна освіта вчителів у Японії.

Основні наукові праці:

Публікації:

1.Luchenko O. (2021). Application of the Positive Japanese Experience in the Professional Adaptation of Novice Teachers for Developing Countries. Scientific Collection «InterConf», (41): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (February 6-8, 2021) in Tokyo, Japan; pp. 260-261.

2.Luchenko Olha,Aulia Bintang. Teaching and Learning Japanese as A Foreign Languageby Non-native English Speakers. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграціїшколи та ВНЗ: матеріали ХІІ міжнародної науково-методичної конференції (м. Харків, 10 квітня 2020 р.). Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2020, pp. 83-84.

3.Лученко О. О. Стосунки наставника і вчителя-початківця в японському контексті. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти: Зб. наук. праць. Слов'янськ: ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет, 2018. Вип. 7. С. 230–240.

4.КалашникН., ЛевченкоЯ., ДоронинаО., Кучерова О., Лученко О. Образование как агент ресоциализации пожилых людей. Society. Intergation. Education. Proceedings of the international scientific conference (Rezekne, May 25th–26th). Rezekne: Rezekne academy of technology, 2018. Vol. V. С. 100–112.

5.Лученко О. О., Огнівенко З. Г. Українсько-японські відносини в галузі освіти і науки. Наукові записки кафедри педагогіки: Зб. наук. праць ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Харків:ФОП В. В. Петров. 2017. Вип. 41. С.117–125.

6.Лученко О. О. Передумови запровадження програми входження вчителів у професію в Японії. Педагогіка та психологія: Зб.наук.праць ХНПУ імені Г. С.Сковороди. Харків: Видавець Рожко С. Г. Смугаста типографія, 2016. Вип.55. С. 254–265.

7.Лученко О. О. Теоретичні питання професійної адаптації у психолого-педагогічній думці Японії. Новий Колегіум. Науковий інформаційний журнал. Харків: ПФ „Колегіум”, 2015. № 4 (82). С. 96–101.

8.Лученко О. О. Сучасні тенденції розвитку системи професійної підготовки вчителів у Японії. Наукові записки кафедри педагогіки: Зб. наук. працьХНУ ім. В. Н. Каразіна. Харків: друкарня № 18 ПЗ, 2015. Вип. XXXVIII. С.162–173.

9.Лученко О. О.Становлення і розвиток системи професійної адаптації вчителів-початківців як частини підготовки на робочому місці в Японії. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. Budapest, 2015. Issue.69. P. 42–45.

10.Лученко О. О. Дезадаптація вчителів-початківців як психолого-педагогічна проблема професійної освіти в Японії. Педагогіка та психологія: Зб.наук.праць ХНПУ імені Г. С.Сковороди. Харків: Смугаста типографія, 2015. Вип.50. С. 231–241.

11.Лученко О. О. Останні тенденції й події в урядовій політиці з питання освіти в Японії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 36 (89). С. 272–279.

12.Лученко О. О. Сучасні вимоги до якості результату навчання та відповідні зміни в системі освіти Японії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 38 (91). С. 229–235.

Тел.: (057) 707-53-50

Адреса: ауд 10-10, пл. Свободи 4, м. Харків, 61077,

E-mail: engldpt@karazin.ua