ОЛІЙНИК Наталя Анатоліївна


Доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Освіта:

 • 1995 р. — закінчила Харківський державний університет, факультет іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова та література»;
 • 2003 р. — закінчила ХНУ ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Фінанси».

Професійна кар’єра:

загальний науково-педагогічний стаж 19 років.

 • 1997–2001 рр. — викладач кафедри англійської мови економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • з 2001–2016 рр. — ст. викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу;
 • 2016 р. по т.ч. — доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

Інші досягнення:

стажування

 • курси підвищення кваліфікації “Creative Teaching & Britain Today” у коледжі Хілдерстоун, Бродстерс, Англія, 2007;
 • методичні семінари “Language Practice and Business Methodology” у Кентській школі, Бродстерс, Англія, 2009;
 • літня школа в мовному учбовому центрі Істборн (LTC), м. Істборн, Англія, 2016.

Захищена дисертація:

 • кандидатська «Концепт ЕКОНОМІЧНА КРИЗА в англомовному економічному дискурсі 1930-х і 2000-х років» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015).

Профіль в Google Академії

ORCID ID: 0000-0001-8650-8646

Cфера наукових інтересів:
когнітивна лінгвістика (когнітивна семантика, історична лінгвокогнітивістика), дослідження професійних дискурсів.

Викладає курси:

 • Іноземна мова (англійська).
 • Ділова іноземна мова (англійська).
 • Іноземна мова за фахом (міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини).
 • Іноземна мова професійного спрямування (міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини).

Основні публікації:

 1. AharkovM.V., KalishchukL.G., OliynykN.A. MICHAELPORTER’SCOMPETITIVESTRATEGY«Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі »: Електронна збірка наукових статей VI Всеукраїнської науково - практичної студентської конференції «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі». Випуск 6.Харків: Вид - во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. -660с. – С.14
 2. AndrieievaК., KarlyukS. Bal’ D.O., OliynykN.A. IMPROVEMENTOFTHESTATEREGULATIONOFTHEECONOMY OFUKRAINE«Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі »: Електронна збірка наукових статей VI Всеукраїнської науково - практичної студентської конференції «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі». Випуск 6.Харків: Вид - во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. -660с. – С.23
 3. Kakarova D.A., Oliynyk N.A. INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION: CAUSES AND EFFECTS FOR UKRAINE

  «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі »: Електронна збірка наукових статей VI Всеукраїнської науково - практичної студентської конференції «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі». Випуск 6.Харків: Вид - во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. -660с. – С.170

 4. Levytska M.A., Sokil O.O., Oliynyk N.A. ENGLISH FOR EMPLOYABILITY: B2 FIRST AND BEC EXAMS IN UKRAINE

  «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі »: Електронна збірка наукових статей VI Всеукраїнської науково - практичної студентської конференції «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі». Випуск 6.Харків: Вид - во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. -660с. – С.319

 5. Nadtochiy D. Y., Oliynyk N.A. FOREIGN LANGUAGE SKILLS IN THE LABOUR MARKET

  «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі »: Електронна збірка наукових статей VI Всеукраїнської науково - практичної студентської конференції «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі». Випуск 6.Харків: Вид - во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. -660с. – С.378

 6. NazarukT.S., OliynykN.A. INTERNATIONAL COMPETITIVE ADVANTAGES OF UKRAINIAN MANUFACTURERS ON THE WORLD MARKET«Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі »: Електронна збірка наукових статей VI Всеукраїнської науково - практичної студентської конференції «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі». Випуск 6.Харків: Вид - во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. -660с. – С.383
 7. PavlenkoA.G., RyzhikovY.A., Oliynyk N.A. THE GOLDEN RULES OF CUSTOMER SUPPORT«Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі »: Електронна збірка наукових статей VI Всеукраїнської науково - практичної студентської конференції «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі». Випуск 6.Харків: Вид - во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. -660с. – С.412
 8. Tkachenko D.D., Oliynyk N.A. FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE UKRANIAN ECONOMY

  «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі »: Електронна збірка наукових статей VI Всеукраїнської науково - практичної студентської конференції «Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі». Випуск 6.Харків: Вид - во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. -660с. – С.555

 9. Шевченко І.С., Олійник Н. А. Еволюція когнітивних метафор економічної кризи в англомовному дискурсі //Doctrinamultiplex, veritasuna. Учень багато, істина одна : збір-ник праць до ювілею Ізабелли Рафаїлівни Буніятової / Київський ун-т ім.Б.Грінченка. — К. : Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 440 с. ISBN 978-617-658-058-4
 10. Образные средства выражения концепта НЕХВАТКАв дискурсе СМИ //Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. – 2018. – № 87. – С. 21–27.
 11. Concept Scarcity and Its Historical Development in English. // Лінгвістичні студії /Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Внниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2017. – Вип. 34. – 200с., С. 114–118
 12. Концепт НЕСТАЧА/SCARCITY в англомовному економічному дискурсі // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXIX. – Херсон: ХДУ, 2017. – 190 с., С.114–118
 13. Евристика концептуальних студій у мікродіахронії: ЕКОНОМІЧНА КРИЗА в англомовному економічному дискурсі ХХ століття. – Науковий вісник Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. ІванаФранка. – 2016. – № 5–2. – С. 53–57.
 14. Олейник Н.А. Великая депрессия и современный кризис в экономическом дискурсе: лингвокогнитивный анализ / Н.А. Олейник // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – 2015. – Вип. 2 (80). – С. 313–318.
 15. Олейник Н.А. Предконцептуальные основания концепта ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС / Н.А. Олейник // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1103. – С. 53–69.
 16. Олейник Н.А. Семантическое пространство англоязычных номинаций концепта ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС / Н.А. Олейник // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 64. – С. 59–67.
 17. Олійник Н.А. Словотворчий потенціал англомовного економічного дискурсу (на матеріалі полуафіксів) / Н.А. Олійник // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2005. – № 649. – С. 98–101.
 18. Олейник Н.А. Когнитивная англоязычная метафора современного финансового кризиса / Н.А. Олейник // Проблемы лингвистики и лингводидактики : междунар. сб. науч. ст. – Вып. 1. – Белгород : ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2013. – С. 211–216.
 19. Олейник Н.А. Концепт ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС в англоязычном экономическом дискурсе ХХ–ХХI века: понятийная составляющая / Н.А. Олейник // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2013. – № 1051. – С. 64–70.
 20. Олейник Н.А. Предконцептуальные основания концепта ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС / Н.А. Олейник // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1103. – С. 53–69.
 21. Олейник Н.А. Семантическое пространство англоязычных номинаций концепта ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС / Н.А. Олейник // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 64. – С. 59–67.
 22. Олейник Н.А. Великая депрессия и современный кризис в экономическом дискурсе: лингвокогнитивный анализ / Н.А. Олейник // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – 2015. – Вип. 2 (80). – С. 313–318.
 23. Олійник Н.А. Евристика концептуальних студій у мікродіахронії: ЕКОНОМІЧНА КРИЗА в англомовному економічному дискурсі ХХ століття / Н.А. Олійник // Науковий вісник Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. – 2016. – № 5–2. – С. 53–57.
Основні навчально-методичні видання:
 1. Олійник Н.А., Скрипник Т.І. (2013) Англійська для економістів: навч.-метод. посібник для студентів економічного факультету. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна
 2. Олійник Н.А. (2013) Тури Харковом: навч.-метод. посібник для студентів факультету міжнародних економічних відношень та туризма. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua