ОЛІЙНИК Наталя Анатоліївна


Доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Освіта:

 • 1995 р. — закінчила Харківський державний університет, факультет іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова та література»;
 • 2003 р. — закінчила ХНУ ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Фінанси».

Професійна кар’єра:

загальний науково-педагогічний стаж 19 років.

 • 1997–2001 рр. — викладач кафедри англійської мови економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • з 2001–2016 рр. — ст. викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу;
 • 2016 р. по т.ч. — доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

Інші досягнення:

стажування

 • курси підвищення кваліфікації “Creative Teaching & Britain Today” у коледжі Хілдерстоун, Бродстерс, Англія, 2007;
 • методичні семінари “Language Practice and Business Methodology” у Кентській школі, Бродстерс, Англія, 2009;
 • літня школа в мовному учбовому центрі Істборн (LTC), м. Істборн, Англія, 2016.

Захищена дисертація:

 • кандидатська «Концепт ЕКОНОМІЧНА КРИЗА в англомовному економічному дискурсі 1930-х і 2000-х років» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015).

Профіль в Google Академії

ORCID ID: 0000-0001-8650-8646

Cфера наукових інтересів:
когнітивна лінгвістика (когнітивна семантика, історична лінгвокогнітивістика), дослідження професійних дискурсів.

Викладає курси:

 • Іноземна мова (англійська).
 • Ділова іноземна мова (англійська).
 • Іноземна мова за фахом (міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини).
 • Іноземна мова професійного спрямування (міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини).

Основні публікації:

 1. Олійник Н.А. Словотворчий потенціал англомовного економічного дискурсу (на матеріалі полуафіксів) / Н.А. Олійник // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2005. – № 649. – С. 98–101.
 2. Олейник Н.А. Когнитивная англоязычная метафора современного финансового кризиса / Н.А. Олейник // Проблемы лингвистики и лингводидактики : междунар. сб. науч. ст. – Вып. 1. – Белгород : ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2013. – С. 211–216.
 3. Олейник Н.А. Концепт ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС в англоязычном экономическом дискурсе ХХ–ХХI века: понятийная составляющая / Н.А. Олейник // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2013. – № 1051. – С. 64–70.
 4. Олейник Н.А. Предконцептуальные основания концепта ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС / Н.А. Олейник // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1103. – С. 53–69.
 5. Олейник Н.А. Семантическое пространство англоязычных номинаций концепта ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС / Н.А. Олейник // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 64. – С. 59–67.
 6. Олейник Н.А. Великая депрессия и современный кризис в экономическом дискурсе: лингвокогнитивный анализ / Н.А. Олейник // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – 2015. – Вип. 2 (80). – С. 313–318.
 7. Олійник Н.А. Евристика концептуальних студій у мікродіахронії: ЕКОНОМІЧНА КРИЗА в англомовному економічному дискурсі ХХ століття / Н.А. Олійник // Науковий вісник Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. – 2016. – № 5–2. – С. 53–57.
Основні навчально-методичні видання:
 1. Олійник Н.А., Скрипник Т.І. (2013) Англійська для економістів: навч.-метод. посібник для студентів економічного факультету. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна
 2. Олійник Н.А. (2013) Тури Харковом: навч.-метод. посібник для студентів факультету міжнародних економічних відношень та туризма. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua