ШАМАЄВА Юлія Юріївна


доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування, кандидат філологічних наук.

ORCID ID: 0000-0001-7874-5510

GOOGLE SCHOLAR:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xz7iQZgAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

RESEARCH GATE:https://www.researchgate.net/profile/Ulia_Samaeva

Освіта:

1997-1998 – IREX студент-відмінник Університету Північної Айови (Айова, США), спеціальність TEFL/TESL

1999 р. – закінчила Харківський державний університет з відзнакою. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, французької мови, перекладача

Захищені дисертації:

2004 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови», тема: «Когнітивна структура концепту РАДІСТЬ (на матеріалі англійської мови» (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Диплом кандидата філологічних наук Іноземна мова

10.02.04 - германські мови, ДK 036106 виданий ВАК України 12.10.2006. (протокол № 49-06/9)

Професійна кар’єра:

10.1993-31.08.1999 – перекладач, багатопрофільний кооператив «Інформатор»

03.09.1999-11.04.2006 – викладач кафедри англійської філології, факультет іноземних мов, ХНУ імені В.Н. Каразіна

12.04.2006-7.11.2007 – старший викладач кафедри англійської філології, факультет іноземних мов, ХНУ імені В.Н. Каразіна

8.11.2007-03.01.2008 – старший викладач кафедри методики та практики англійської мови, факультет іноземних мов, ХНУ імені В.Н. Каразіна

04.01.2008-04.01.2015 – доцент кафедри методики та практики англійської мови, факультет іноземних мов, ХНУ імені В.Н. Каразіна

05.01.2015-31.08.2019 – доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, факультет іноземних мов, ХНУ імені В.Н. Каразіна

01.09.2019-30.09.2022 – завідувач кафедри англійської мови, факультет іноземних мов, ХНУ імені В.Н. Каразіна

01.10.2022 по теперішній час – доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування, факультет іноземних мов, ХНУ імені В.Н. Каразіна

Членство:

з 2003 р. — член Міжнародної Асоціації Когнітивної Лінгвістики (ICLA)

з 2018 р. – член Консультативної Ради наукового видання Brolly (Journal of Social Sciences), London Academic Publishing Ltd

з 2018 р. – член групи «TEFL, TESOL & English Teachers: resources & jobs»

з 2018 р. – член Міжнародної освітньої організації «Global Listening Center» (UK, USA, India)

з 2018 р. – член редакційної колегії наукового видання Applied Linguistics Research Journal (ISSN 2651-2629)

співголова організаційного комітету Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»

З 2019 р. – член Міжнародної професійної асоціації викладачів англійської мови TESOL-Ukraine TESOL-Ukraine, an affiliate TESOL Inc., Certificate № 221146 г

Editorial Board of Journal of Contemporary Teacher Education (JCTE), Allama Iqbal Open University, Islamabad, Pakistan (since 11 February, 2019) (on a volunteer basis)

Editorial Board of Applied Linguistics Research Journal ISSN 2651-2629 D, Payame Noor University, Tehran, Iran (since 18 August 2018) (on a volunteer basis)

Editorial Board of Akshara(ISSN: 0975-5373 Print) An International Peer-Reviewed-Refereed Research Journal of English Literature and Language, Paragon International Publishers, New Delhi, India (since September 2020) (on a volunteer basis)

Editorial Board of International Journal of Advance Study and Research Work (Alborear OPC Pvt. Ltd.), Alborear (OPC) Pvt. Ltd, Thane, India (since 11 October, 2019) (on a volunteer basis)

Член Міжнар. консультативної Ради наук. видання Sir Syed Journal of Education & Social Research (SJESR) (ISSN Center: CIEPS-ISSN

СTTE Journal of Multidisciplinary Research, Chevalier T Thomas Elizabeth College for Women, Chennai – 11, re-accredited by NAAC with “A” Grade

International organization “Ukrainian Association for Language Testing Assessment, (UALTA)”, ID 26169794

Global Listening Center, USA, UK, India

Edugroom India Foundation, Kochi, Kerala (membership ID 0039) (life-long membership)

International Ecolinguistics Association (University of Gloucestershire (UK))

Напрями наукової діяльності:

когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, нейролінгвістика, лінгвосинергетика, медіалінгвістика, еколінгвістика, емотіологія, методика викладання іноземної мови

Викладає курси:

Англійська мова

Англійська мова спеціального вжитку

Англійська для науковців

Інша діяльність:

·Голова екзаменаційної комісії зі вступних іспитів з англійської мови (етап вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра)

·Голова екзаменаційної комісії зі вступних іспитів з англійської мови (етап вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії)

·З 2007 р. член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, відділення «Мовознавство», секція «Англійська мова»

Має більш 400 наукових та науково-методичних публікацій, включаючи Web of Science.

Основні наукові праці:

Статті (ключові за останні роки)

1. Shamaieva Iu. Cognitive Process of Identifying in Researching Concepts of Emotions: Neuronetwork Approach. International Journal of Scientific & Engineering Research (ISSN 2229-5518). October 2014. Vol. 5, Issue 10. P. 1435-1439 https://www.ijser.org/research-paper-publishing-october-2014_page9.aspx(Impact factor 3.2)

2. Shamaieva Iu. Fractal semiotics of the language of emotions: a cognitive linguistics dimension. International Journal of Advancements in Research & Technology (ISSN 2278-7763). 2014. Vol.3, Issue 11. P. 169-172 http://ijoart.org/research-paper-publishing_november-2014.shtml(Impact factor 2.4)

3. Shamaieva Iu.Iu. Category EMOTIONS as a multimodal linguocognitive matrix of Homo Sentiens discourse ecology. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. «Іноземна філологія». 2017. Вип. 86. С. 6-14 (Messenger of V.N.Karazin Kharkiv National University. “Foreign philology. Methods of teaching foreign languages”. 2017. Issue 86. P. 6-14) (фахова)

4. Shamaieva Iu.Iu. Multimodality of the category EMOTIONS in art discourse: a fractal semiotics perspective. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». 2018. Вип. 88. С. 49-58 (Messenger of V.N.Karazin Kharkiv National University. “Foreign philology. Methods of teaching foreign languages”. 2018. Issue 88. P. 49-58) (фахова)

5. Shamaieva Iu.Iu. Multimodality of the category EMOTIONS: a linguo-cognitive dimension // Advances of science. Proceedings of the international scientific conference (28.09.18) [Electronic resource] / R.S. Chornovol-Tkachenko, Iu.Iu. Shamaieva. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleneny Mustek – Ukraine, Kyiv, 2018. – P. 1876-1882.

6. Shamaieva Iu., Kryvoruchko S., Chervinko Y. Metacommunication in the context of speech influence optimization. Advanced education. Новітня освіта. 2019. № 13. Р. 54-62. (Web of Science)

7. Шамаєва Ю.Ю. Мультимодальність концептів базових емоцій в англомовному фентезійному дискурсі А.Сапковського «Відьмак» [Multimodality of concepts of basic emotions in the English language fantasy discourse “The Witcher” by A. Sapkowski]. Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». 2020. Вип. 92. С. 59-65(Messenger of V.N.Karazin Kharkiv National University. “Foreign philology. Methods of teaching foreign languages”. 2020. Issue 92. P. 59-65) (фахова)

8.Serdiuk V. M., Shamayeva Yu. Yu., Kotova A. V. Perfect forms of the English verb: origin and development. Contemporary Issues in Philology. Innovative Methods of Teaching Foreign Languages. Monograph: in 2 vol. / edit. O. L. Ilienko; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine. – Kharkiv: O. M. Beketov NUUE, 2021. – Vol. 1 – P. 204-210. – In partnership with University of Texas at San Antonio, Texas, USA.

9. Kotova A., Savchenko N., Serdiuk V., Shamaieva Iu., Beliaieva O. Forms of organizing students’ self-study work in the second part of the twentieth century. Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph / Hritchenko T., Loiuk O., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 994 р. Available at: DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.III Р. 76-89 (https://isg-konf.com/theoretical-foundations-of-pedagogy-and-education/)

10. Shamaieva Iu.Iu., Chornovol-Tkachenko R.S., Avdieienko I.M. Teaching mindfulness to ELL students as a social-emotional learning wartime coping strategy: a multimodal perspective. The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: Foreign Philology. Methods of Foreign Language Teaching. 2022. Issue 95. P. 114-118.

Тези

1)Шамаєва Ю.Ю. Концепт ЕМОЦІЇ як формат емоційно-почуттєвого подійового знання // Тези доповідей ХVІІ наук. конф. з міжнар. участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (2.02.18) / Г.Ф.Уткина, Ю.Ю. Шамаева. Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 165-166.

2)Shamaieva Iu.Iu. Category EMOTIONS in opinion leadership professional discourses: a multimodality dimension // Мат-ли VI Всеукраїнськанаук. конф. «Когнітивно-прагматичнідослідженняпрофесійнихдискурсів» (17.03.18). Х.: ХНУім. В.Н.Каразіна, 2018. С. 101-102.

3)Шамаєва Ю.Ю. Концептуальна інтеграція як гібридна когнітивна база міфотворчості у постколоніальному просторі // Тези доповідей IV Міжнар.наук.конф. «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»)» (6-7.04.2018) / Г.Ф.Уткіна, Ю.Ю.Шамаєва. Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. С. 132-133.

4)Шамаєва Ю.Ю. Полімодальність категорії ЕМОЦІЇ як матрична множинність оцінних інтерпретацій / І.Ю. Скрипнік, Ю.Ю. Шамаєва // Тези доповідей VIII Міжнародного наук. форуму «Сучасна германістика: наукові дискусії. Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. С.135-136.

5)Шамаєва Ю.Ю., Уткіна Г.Ф. Когнітивна та соціальна спрямованість підходів до навчання письму іноземною мовою. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей ХVI наукової конференції з міжнародною участю (1.02.2019). Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. С. 170-172

6)Шамаєва Ю.Ю., Скрипнік І.Ю. Нові підходи до вивчення фразеології. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей ХVI наукової конференції з міжнародною участю (1.02.2019). Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. С. 151-153.

7)ShamaievaIu. Iu.Multimodality in developing emotional intelligence: a linguodidactics dimension. Збірник тез доповідей Всеукраїнської конвенції TESOL-Ukraine “Thinkingglobally – Teachinglocally” (9-10.04.2019). Х.:Publishing House I. Ivanchenka, 2019. P. 183-184.

8)ShamaievaIu. Iu., SkrypnikI.Y. Emotional intelligence development in TEFL/TESL: an ecolinguistic dimension. Матеріали XIМіжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-психологічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (18.04.2019). Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2019. С. 142-144.

9) Шамаєва Ю.Ю., Глістіна О.Г. Імена як прецедентні феномени в англомовному науковому економічному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект. Молоді фахівці – майбутнє науки: Вип. 10 (Ч. І). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. С. 10-15

10)Шамаєва Ю.Ю., Степаненко І.І. Оцінно-аксеологічні риси вербалізації концепту ЗАКОН у пареміології англійської та української мов. Молоді фахівці – майбутнє науки: Вип. 10 (Ч. І). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. С. 49-56.

11)Шамаєва Ю.Ю., Яновська І.В. Концептуальна метафора як механізм створення інференції. Молоді фахівці – майбутнє науки: Вип. 10 (Ч. І). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. С. 96-102

12)Shamaieva Iu.Iu., Avdieienko I. M., Kotova A. V.Main types of non-linguistic specialty students’ self-study. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (12.12.19). Х., 2019. P. 211-214/ Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : «Мітра», 2020

13)Шамаєва Ю.Ю., Уткіна Г.Ф. Валоративна категоризація подій: когнітивно-комунікативний вимір. Тези доповідей ХІХ наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 215-й річниці заснування Каразінського університету, «Каразінські читання: людина. Мова. Комунікація» (7.02.2020). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 155-157

14)Шамаєва Ю.Ю., Чорновол-Ткаченко Р.С. Концептуальна тріада ЗНАННЯ, ОСВІТА, МОВА як онтологічна основа дискурсу лінгводидактики. Тези доповідей ХІХ наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 215-й річниці заснування Каразінського університету, «Каразінські читання: людина. Мова. Комунікація» (7.02.2020). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 167-169

15)ShamaievaIu.Iu., PieshkovaO.G. Storytelling in CLIL. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 583-586.

16)Шамаєва Ю., Уткіна Г. Естетична емпатія як когнітивний механізм смислоутворення у мистецтвознавчому дискурсі культурної пам’яті. Тези доповідей VI наукової конференції «Художні феномени в історії та сучасності («Пам'ять та ідентичність»)» (3-4.-4.20). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 105-106

17)Shamaieva Iu.Iu., Peshkova O.G. Teaching cultural awareness: a CLIL dimension. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі» (10.04.20). (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. С. 159-160

18)Shamaieva Iu., Akhmedova E.D. Methods and strategies of English-Ukrainian translation of fiction simile. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. P. 14-21

19)Shamaieva Iu.Iu., Bakirov D.R. Christian metamodernism of Rowan Williams. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. P. 21-28

20)Shamaieva Iu.Iu., Varnavska K.A. Some issues on the protection of women journalists on the Internet: an international legal aspect. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.P. 65-69

21)Shamaieva Iu.Iu., Holubchenko A.V. Concepts of discrimination in law. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. P. 69-72

22)Shamaieva Iu.Iu., Goncharov S.O. In the arms of the abyss: the horror of infinity (L. Andreev “Abyss”). Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.P. 73-77

23)Shamaieva Iu.Iu.,. Danylova O.O. Functional and cultural aspects of invective translation. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.P.77-82.

24)Shamaieva Iu.Iu.,. Ivanova A.K. Spatial-temporal fix, accumulation by dispossession and hegemony as major mechanisms of global capitalism expansion. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. P. 114-118.

25)Shamaieva Iu.Iu., Ivanova A.O. The poetical dominants of dystopia in the story “The city without money” by Kuzma Skriabin”. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.P. 119-124

26)Shamaieva Iu.Iu., Kryzhanivska V. Linguistic features of the conceptualization of the term “absenteeism” in scientific discourse. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.P. 124-130

27)Shamaieva Iu.Iu., Leonteva S.O. Ethics as hermeneutics in modern practical philosophy. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.P. 135-140

28)Shamaieva Iu.Iu., Lytvyn O. Parameters and criteria of the efficiency of nongovernmental organizations in post-conflict peacebuilding. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.P. 144-149

29)Shamaieva Iu.Iu., Novak O.S. The formation of the monument protection discourse in research environment of the Naddniprianska Ukraine (second half of the XIX-early XX century). Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.P. 153-159

30)Shamaieva Iu.Iu., Rybytska O. M. The concepts of exterritorial space in criminal process. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.P. 169-173

31)Shamaieva Iu.Iu., Cherniak K. Sociology of global East: problematization of the concept. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.P. 193-199

32)Shamaieva Iu.Iu., Shaposhnikova O.O. Philosophy of cordocentrism in novels by I. Bagryany.Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.P. 207-212

33)Shamaieva Iu.Iu., Shiyan O. Inetrmediate type of political regime as a factor of political instability. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020.P. 214-218

34)Shamaieva Iu.Iu., Bondar A. Ohiienko S., Artyukhova L. CU-inducedliverfibrosisaffectsthebiochemicalandcellularparametersofbone marrow cells in the primary culture. Матеріали IXВсеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21stcentury» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. P. 229-233

35)Shamaieva Iu.Iu., Dorosh D. M. Assessment of clinical and immunological effects of melatonin and IL-31 in heroes virus skin diseases with hicassociated infection and methods of their correction. Матеріали IXВсеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st century» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. P.249-254

36)Shamaieva Iu.Iu., Kryvko A.I. The RAT model of a cute radiation skin injuries in experiment. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21stcentury» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. P. 275-280

37)Shamaieva Iu.Iu.,. Martynenko M.V. Remodeling of heart valve apparatus in patients with NDCT. Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21stcentury» (28.02.2020) (онлайн формат: ел. збірник). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. P.295-299.

38)Shamaieva Iu.Iu, Peshkova O.G. Developing SEL as a dimension of speaking skill enhancement: a CLIL perspective. Матеріали X Всеукраїнської наукової конференціі з міжнародною участю «Academic and Scientific Challenges of Diverse Fields of Knowledge in the 21st Century (12.03.21). Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2021. С. 503-509

39)Шамаєва Ю.Ю. Дидактичні аспекти рефлексії при навчанні іноземним мовам. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання на сучасному етапі питання філологічних наук: наукові дискусії». – Харків, 2021. С. 133-134

40)Шамаєва Ю.Ю., Уткіна Г.Ф. Концепт ДОРОГА у романі Дж. Апдайка «Кентавр»: неоміфологічний вимір. Тези доповідей ХXІ наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (4.02.22). Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. С. 31-33

41)Bielik K.A., Shamaieva Iu.Iu.The image of a child of the story «Travellers» by Y. Hutsalo. Збірник матеріалів XI Всеукраїнськоїнауковоїконференції зміжнародноюучастю: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century: a CLIL Dimension», ХНУ імені В.Н. Каразіна, 18 березня 2022 р. Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. P. 7-12

42)Kovalevska I. L., Shamaieva Iu.Iu. Satirical and sarcastic discourse in the carnivalized media space (on the material of modern American online articles).Збірник матеріалів XI Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century: a CLIL Dimension», ХНУ імені В. Н. Каразіна, 18 березня 2022 р. Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. P. 37-43

43)Sysa Ya., Shamaieva Iu.Iu. National stereotypes as a problem of translation. Збірник матеріалів XI Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century: a CLIL Dimension», ХНУ імені В. Н. Каразіна, 18 березня 2022 р. Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. P. 70-79

44)Uvarov I. S., Shamaieva Iu.Iu. Fundamentals of the formation of a mechanism for managing relationships between companies and key stakeholder groups. Збірник матеріалів XI Всеукраїнської наукової конференціїз міжнародною участю: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century: a CLIL Dimension», ХНУ імені В. Н. Каразіна, 18 березня 2022 р. Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. P. 79-85

45)Zadorozhnia D., Shamaieva Iu.Iu.Proper name as a base word in the Ukrainian language (theoretical overview).Збірник матеріалів XI Всеукраїнської наукової конференціїз міжнародною участю: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century: a CLIL Dimension», ХНУ імені В. Н. Каразіна, 18 березня 2022 р. Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. P. 91-98

46)Zahrebina A., Shamaieva Iu.Iu. Colloquial vocabulary as a means of implementation of expressiveness in the marinist collection of stories «Barkaroly» by Anton Sanchenko. Збірник матеріалів XI Всеукраїнської наукової конференціїз міжнародною участю: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century: a CLIL Dimension», ХНУ імені В. Н. Каразіна, 18 березня 2022 р.Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. P. 98-105

47)Zinchenko O.I., Shamaieva Iu.Iu. Cyberterrorism is a problem of lack of a single definition. Збірник матеріалів XI Всеукраїнської наукової конференціїз міжнародною участю: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century: a CLIL Dimension», ХНУ імені В. Н. Каразіна, 18 березня 2022 р. Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. P. 105-111

48)Shcherbakova A., Shamaieva Iu.Iu. Identity Disturbance: How Borderline Personality Disorder Affects Self-Definition Ability. Збірник матеріалів XI Всеукраїнської наукової конференціїз міжнародною участю: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century: a CLIL Dimension», ХНУ імені В. Н. Каразіна, 18 березня 2022 р.Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. P. 56-61

49)Spesyvtseva L. T., Shamaieva Iu.Iu. P. The right to a constitutional complaint in the aspect of the plenipotentiary of the constitutional court of Ukraine’s board.Збірник матеріалів XI Всеукраїнської наукової конференціїз міжнародною участю: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century: a CLIL Dimension», ХНУ імені В. Н. Каразіна, 18 березня 2022 р. Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. P. 66-70

50)Shamaieva Iu., Kotenko S. Psychological capital and its role in the modern education system. Збірник матеріалів XI Всеукраїнської наукової конференціїз міжнародною участю: 386-387«Academic and Scientific Challenges in the 21st Century: a CLIL Dimension», ХНУ імені В. Н. Каразіна, 18 березня 2022 р.Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. P. 32-37

51)Shamaieva Iu., Peshkova O. Ethics instruction in high school: a CLIL dimension. Збірник матеріалів XI Всеукраїнської наукової конференціїз міжнародною участю: «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century: a CLIL Dimension», ХНУ імені В. Н. Каразіна, 18 березня 2022 р.Х.: ХНУ імені В.Н Каразіна, 2022. P. 386-387

52)Shamaieva Iu.Iu, Choronovol-Tkachenko R.S. Mindfulness as a wartime coping strategy in teaching ELL students: a multimodality dimension. Тези доповідей X ювілейного міжнародного заочного наукового форуму “Сучасна германістика:філологія для життя”. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2022. С. 91-93

Виступи на пленарних засіданнях міжнародних наукових заходів

17-18.11.2022

Виступ на пленарному засіданні (KeynoteSpeaker) – the World Conference “Ethics in Higher Education”, GVM’s Dr Dada Vaidya College of Education, Ponda, Goa, & Globethics.net India, Geneva, Switzerland

26.06.2022

Виступ на пленарному засіданні (Keynote Speaker)– the International Literature Festival 3,0 “Skill Up to become Reading Kryptonites”, Amity University, Uttar Pradesh

28-30.04.2022

Виступ на пленарному засіданні (Keynote Speaker) – the International conference “Redefining Theories of Communication: 21st Century Perspectives on Language and Literature”, SRM Institute of Science and Technology, College of Science and Humanities, Ramapuram Campus, Chennai, India

14-15.03.2022

Виступ на пленарному засіданні (Keynote Speaker) – the International e-conference “Innovation in Science, Technology, Agriculture, Humanities and E-Commerce for Sustainable Rural Development”, Maharogi Sewa Samiti, Warora, Anand Niketan College, Gondwana University Gadhiroli, India

4-5.02.2022

Виступ на пленарному засіданні (Keynote Speaker) – the International webinar “Education as a Gateway to an Ethical and Peaceful World”, Gitanjali Teachers’ Training College, Choa, Murshidabad, West Bengal, EdugroomIndiaFoundation, Kochi, Globethics.net India & Journal of Dharma

14-15.12.2021

Виступ на пленарному засіданні (Keynote Speaker) – the International virtual conference “Raising the Quality of Living through Ethics and Values in Higher Education”, Gitanjali Teachers’ Training College, Choa, Murshidabad, West Bengal, EdugroomIndiaFoundation, Kochi, Globethics.net India & Journal of Dharma

2-3.08.2021

Виступ на пленарному засіданні (Keynote Speaker) – the International Conference on “Sustainable Asia Problems and Prospects-II”, Sri Aurobindo Yoga and Knowledge Foundation Trust, India

10.04.2020

Виступ на пленарному засіданні (Keynote Speaker) – the 6th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2020), Hangzhou, China

Підвищення кваліфікації

1. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, підвищення кваліфікації за програмою «Організація підсумкового контролю знань із використанням дистанційного навчання на платформі LMSMoodle (30 год.), Сертифікат № 0207-611 від 26.05. 2020р.

2. Continuing education programme “Content and Language Integrated Learning for Tertiary Education”, University of Tartu. Narva, co-funded by the Erasmus + programme of the European Union(18.05.2020-31.12.2020) – 78 год., 3 ECTS credit points.

3. International skillsdevelopment (webinar format) «Distance Learningtools on the example of Zoom and Moodleplatforms, Educators and scholars international foundation, Lublin, Poland (15-22.02.21) – 45 год., 1,5 ECTS credits points

4. 2021 TESOL-Ukraine Online Teacher Development Institute “Teaching 4 Skills Online” (8 webinar workshops – 30 academic hours) by Shaun Hicks, TESOL-Ukraine and Public Affairs Section, U.S. Embassy in Ukraine (14.01.21-25.02.21)

5. 2021 TESOL-Ukraine Online Teacher Development Institute “Social and Emotional Learning” (4 webinar workshops – 15 academic hours) by Dr. Robert Nelli, TESOL-Ukraine and Public Affairs Section, U.S. Embassy in Ukraine (24.02-25.02. 21)

6. Professional Development Webinar “Demystifying Digital Literacy and Autonomous Learning” by C.B.Siskin (USA), organized by the English Language Center. Certificate issued. University of Technology and Applied Science-Ibri, Oman (28.04.21)

7. TEFL Horizons Webinar Series “Teaching English Online”, Professional development workshops “How to Teach Speaking, Listening, Reading and Writing Online” (28 April-1May 2021). Certificate issued

8. «Українська мова в профе-сійному спрямуванні», Центр після-дипломної освіти ІПОЗ(Д)Н, ХНУ ім. В.Н.Каразіна (9.02.21-6.05.21). 7 кредитів ЄКТС. Сертифікат № 0207-968 від 06.05.2021

9. International webinar on “Motivation to Learn English Via Online”, Department of English in association with IQAC, 26.07.2021

10. IELTS Teacher Training Workshop (2-17.11.21) (12 hours) from British Council IELTS

10. V.N.KarazinKharkivNationalUniversity, Kharkiv, Ukraine, Professional Development Program “Content-Based Instruction”. Certificate issued (10, 17.11 2021)

11. Advancing Learning webinar “Macmillan Education Winter Fair”. Certificate issued (16.12.21)

12. Professional Development Program “On a Being a Scientist”, authorized by European Academy of Sciences and Research, Hamburg, Germany. Certificate of successful completion: https://academeopscience.com/

13.Тимлід у проекті Erasmus + KA2 “Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration” (15.11.19-14.11.22)

14. National Geographic Learning Webinar “Better Online Outcomes” by H. Dellar Certificate issued (9.06.22)

15. TEFL Horizons webinar series “Teaching English Online” Certificate issued (28.07.22)

16. Cambridge Live Course 2022, Cambridge University Press & Assessment. Certificate issued (3-6.10.22)

17 . З відзнакою завершено курс “Teaching English as a Foreign Language”, TEFL Internationally Accredited Teacher Training, International TEFL Organization. Certificate of Achievement in TEFL/TESOL # 53692589 (4.11.2022)

Керівництво науковою роботою учнів-членів МАН

-перемога (ІІ місце) у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, відділення «Мовознавство», секція «Англійська мова»): Іванова О.О., уч. 11 кл. ХСШ І-ІІІ ступенів № 162, тема роботи: «Лінгвокультурні особливості телеінтерв’ю в американському та українському медіадискурсах». Результати на сайті:http://man.gov.ua/upload/konkurs-zahyst/2019/Results/Movoznav/Pidsum/pids_vid_movoznavstvo_angl.pdf

- перемога (І місце) у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, відділення «Мовознавство», секція «Англійська мова»): Рогинський С.В., уч. 11 кл. ХСШ І-ІІІ ступенів № 162, тема роботи: «Імплікатури англомовного рекламного тексту як підґрунтя процесів інференції», результати на сайті: http://man.gov.ua/upload/konkurs-zahyst/2018/Results/literatura/Pidsum/Angl_mova_pidsum.PDF )

отримано ПОДЯКУ від директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації А.В.Бабічева за високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток і підтримку обдарованої учнівської молоді МАН України

Контактна інформація:

Адреса: ауд.10-10, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-53-50

E-mail: flprofp@karazin.ua