ШАМАЄВА Юлія Юріївна


Завідувач кафедри англійської мови, доцент, кандидат філологічних наук.

Освіта:

 • 1999 р. — закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького (ХДУ), філологічне відділення факультету іноземних мов.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Когнітивна структура концепту РАДІСТЬ (на матеріалі англійської мови(Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2004 р.).

Професійна кар’єра:

 • 2000-2006 рр. — викладач кафедри англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • 2001-2004 рр. — здобувач кафедри англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • 2006-2007 рр. — старший викладач кафедри англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • 2007-2008 рр. — старший викладач кафедри методики та практики англійської мови;
 • 2008-2010 - рр. — доцент кафедри методики та практики англійської мови;
 • з 2011 – рр. — доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови.

Членство:

 • з 2003 р. — член Міжнародної Асоціації Когнітивної Лінгвістики (ICLA) та Російської Асоціації лінгвістів-когнітологів.

Напрямки наукової діяльності:
когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, нейролінгвістика, лінгвосинергетика, медіа лінгвістика, методика викладання іноземної мови (має понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій).

Викладає курси:

Лексикологія англійської мови,

основи когнітивної лінгвістики.

Основні наукові праці:

 1. Функции аффекта как языка эмоций: лингвосинергетический аспект // Нова філологія. – 2008. - № 32. – С. 293-296.
 2. Онтологическая концептуальная метафора в исследовании эмоционального концепта (на примере концепта РАДОСТЬ) // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. пр. Випуск 6. – Ужгород: ТзОВ «Папірус-Ф», 2008. – С. 47-55
 3. Синестезия и метафора как лингвокогнитивная экология концептов эмоций // Вісник ХНУ ім.В.Н Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2009. – № 848. – С. 15-19.
 4. Методологические проблемы нейросетевого моделирования распознавания вербализованных концептов эмоций // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2010. – № 896. – С. 6-12.
 5. Евристика структурної концептуальної метафори у дослідженні периферії семантизованого емоційного концепту // Наукові праці Камянець-Подільського нац. ун-ту імені І. Огієнка:Філологічні науки. Вип. 22. –Т. 2.– Чернівці: Книги ХХІ, 2010.–С. 172-177.
 6. Искусственные нейросети и вопросы исследования концептов эмоций // Сб. науч. тр. по материалам Междунар. конгресса по когнитивной лингвистике.– Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – С. 261-263.
 7. Концептуальная основа языка эмоций как знания матричного формата // Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2011. – № 954. – С. 107-114.
 8. Можливості метафори як когнітивно-сугестивного механізму об’єктивації емоційно-подійових концептів дискурсу ЗМІ // Актуальні проблеми менталінгвістики. – Черкаси: Ант, 2011. – С. 43-45.
Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-72, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-66

E-mail: metodengl@karazin.ua