ТИМОНІН Анатолій Михайлович


Cтарший викладач кафедри романської філології та перекладу

Освіта:

 • 1976 р. — закінчив Харківський державний університет імені О. М. Горького (ХДУ), філологічне відділення факультету іноземних мов.

Професійна кар’єра:

 • 1976-1978 — військовий перекладач;
 • 1978- 1981 — лаборант лінгафонної лабораторії факультету іноземних мов ХДУ;
 • 1981-1982 — викладач кафедри французької філології факультету іноземних мов ХДУ;
 • 1982-1984, 1988-1991 — перекладач французької мови (Мадагаскар, Алжир);
 • з 1995 — старший викладач кафедри французької філології ХДУ (сучасна назва: кафедра романської філології та перекладу).

Сфера наукових інтересів:
мова, методика, перекладознавство.

Викладає курси:

 • Французька мова
 • Практика перекладу.

Основні публікації:

 1. О проблеме передачи видо-временных отношений при обучении французскому языку//Преподавание языков в вузе на современном этапе. Межпредметные связи. - Харьков: ХГУ, Акта, 1997. – С.38-42 (у спів.)
 2. К вопросу об употреблении рода для обозначения названий лиц и профессий во французском языке//Ученые записки Харьковского гуманитарного университета НУА, т.9. – Харьков, 2003. – С.379-387 (у спів.)
 3. Отрицания во французских рекламных текстах//Другий всеукраїнський науковий форум. Сучасна англістика: когніція, комунікація, текст. Тези доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – С.81-82.
 4. Способи перекладу текстів малих форм з французькими анімалізмами//вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. – N 811. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. Випуск 55. – Харків, 2008. – С.150-153 (у спів.)
 5. О возможностях повышения мотивации в обучении устной речи на иностранном языке при работе с текстами сказочного характера. Современные проблемы науки и образования. Материалы XIII Международной междисциплинарной научно- практической конференции. – Харьков, 2013, с. 259 (у спів.)
 6. Об особенностях работы с текстами литературных сказок на занятиях по домашнему чтению. П’ятий міжнародній науковий форум. Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття. Тези доповідей. / За редакцією В.О. Самохіної / – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013, с. 78-79 (у спів.)
 7. Компонентний склад перекладацької компетенції і в контексті досліджень французьких вчених. VII Науково-методична конференція з міжнародною участю
 8. «Методичні та психолого-психологічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». Тези доповідей. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014, с. 142-144.

Контактная информация:

Адрес: ауд. 7-73, площадь Свободы, 4, г. Харьков, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua