ЗМІЙОВА Ірина Володимирівна


Канд. філологічних наук, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

Професійна кар’єра:

  • загальний науково-педагогічний стаж 14 років.

Сфера наукових інтересів:
когнітивна лінгвістика, перекладознавство

Викладає курси:

  • Іноземна мова спілкування міжнародної економіки.
  • Ділова іноземна мова / Іноземна мова професійного спілкування.
  • Іноземна мова міжнародної економіки.
  • Іноземна мова міжнародних економічних перемовин.

Основні пубілкації:

  1. Змійова І.В., Калюжна А.Б. Концепт таємниця в англійській мовній картині світу // Вісник Харківського нац ун-ту ім. В.Н. Каразіна № 848. – 2009. – С. 35-38.
  2. Змійова І.В., Шевченко І.С. Адаптация концептосферы оригинала в переводе: цвет в английской и русской фразеологии // Культура народов Причерноморья. – 2009. - № 168, Т.1. – С. 315 – 317.
  3. Онтологические основания бинарной природы ДОБРА и ЗЛА в английской ЯКМ. // ІІ Международная научная конференция 14-16 октября 2009 г., Тамбов, 2009. – С. 141-144.
  4. Реализация ценностной составляющей концептов ДОБРО и ЗЛО в библейском дискурсе// VIІІ Всеукраїнська наукова конференція «Каразинські читання: Людина, Мова, комунікація». – Харків, 2009. – С. 115-117.
  5. Система вправ для навчання економічному перекладу// Друга міжнародна наукова конференція «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів». – Харків, 2009. – С. 12-15.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua