ІЛЬЧЕНКО Валерія Віталіївна

Старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу ХНУ імені В.Н. Каразіна

Доцент кафедри теорії та практики перекладу ХГУ «НУА»

Освіта:

1993 р. — закінчила Харківський державний університет, факультет іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова та література»».

Професійна кар’єра:

загальний науково-педагогічний стаж більше 25 років.

Фахівець в галузі практики перекладу.

Сфера наукових інтересів:

Методика навчання іноземної мови для професійного спілкування.

Перекладознавство.

Компютерна дидактика (здобувач кафедри інформаційних комп’ютерних технологій)

Викладає курси:

· Практика перекладу з англійської мови ( аспекти: «Граматичні аспекти перекладу», « Медичний переклад»).

· Методика викладання іноземних мов в вищої школі.

· Керівник перекладацької практики студентів факультету «Референт-перекладач».

· Іноземна мова професійного спрямування

· Практика перекладу.

Основні публікації:

1. Astakhova, K., Ilchenko V. (2018). The innovative vectors of the modern higher educational institution development. In: K. Mykhaylyova, ed., To be creative and active: how modern universities develop students, 1 st ed. Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, pp. 137-148.

2. Astakhova, K., Ilchenko V. (2018). Lecturer as actor of the development of the students’ creative activity. In: K. Mykhaylyova, ed., To be creative and active: how modern universities develop students, 1 st ed. Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, pp. 263-280.

3. Astakhova, K., Ilchenko V. (2018). Commercialization of education as a major challenge to a sustainable university. In: O. Kozlova, W. Bryniewicz, eds., New times – new education, 1 st ed. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu

4. Ильченко В. В. Использование адаптивных тестирующих программ в формировании переводческой компетенции. / Ильченко В. В. // Вчені зап. Харк. гуманітар. ун-та «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) на ін.]. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – Т. 16. – С. 97–107.

5. Ильченко В. В Информационно-технологическая компетенция как компонент профессиональной подготовки переводчика. / Ильченко В. В // Вісн. ХГУ ім. В. Н. Каразіна – Х. , 2010. №897 – С. 181–185.

6. Ильченко В. В Internationalization of Higher Education: Cultural Component, / Ильченко В. В // Академическая мобильность – важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 16–19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. облгосадминистрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2010. – С. 148–151.

7. Ильченко В.В., Карпенко Е.В. Визуализация учебного контента как средство формирования навыков и умений письменного перевода / Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Х. : Вид-во НУА, 2014. – Т. 20.

8. Практикум по переводу: деловая корреспонденция : учеб. пособие для слушателей фак-та «Референт-переводчик» / В. В. Ильченко; Нар. укр. акад., [каф. теории и практики перевода]. – Харьков: Изд-во НУА, 2016. – 94 с.

9. Практикум по переводу: медицинский перевод / Учебное издание для слушателей факультета заочно-дистанционного обучения / В. В.Ильченко; Нар. укр. акад., [каф. теории и практики перевода.; сост. В. В. Ильченко]. - Харьков: Изд- во НУА, 2016. – 100 с.

10. Практикум по переводу: медицинский перевод / Учебное издание для слушателей факультета последипломного образования / В. В.Ильченко; Нар. укр. акад., [каф. теории и практики перевода.; сост. В. В. Ильченко]. - Харьков: Изд- во НУА, 2016. – 100 с.

11. Ільченко В. В., Кашкарев В.А. Артикль: метод. пособие для студентов III курса фак. референт переводчик / В.В. Ільченко, В.А.Кашкарев; Нар. укр. акад., [каф. теории. и практики. первода.; сост. В. В. Ильченко]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – 225 с.

12. Умовний спосіб: навч.-метод. посібник для студентів 3 курсу ф-ту «Референт-перекладач» / В. В. Ільченко ; Нар. укр. акад. [каф. теорії та практики пер.]. ­– Харків : Вид-во НУА, 2016. – 175 с.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 365, вул. Мироносицька 1, м. Харків, 61002

Телефон: (057) 707-51-44, (057) 707-51-44,

E-mail: dilovamova@karazin.ua