ХОЛМОГОРЦЕВА Ірина Сергіївна


Старший викладач кафедри англійської мови

Освіта:

 • 2004 р. — диплом з відзнакою Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов.

Професійна кар’єра:

 • 2004 2012 рр. — викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • 2012 р. по т.ч. — старший викладач кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Сфера наукових інтересів:
лінгвістика тексту, теорія інтертекстуальності та інтердискурсивності.

Викладає курси:

 • Практичний курс англійської мови для студентів I, II курсів хімічного факультету;
 • Спецкурс «Англійська мова для науковців» для студентів ІV курсу хімічного факультету.

Інша діяльність:

 • організація та проведення студентської олімпіади з англійської мови;
 • член комісії творчого конкурсу для старшокласників “Aspiration”;
 • відповідальна за підтримку сайту кафедри англійської мови;

Основні наукові праці:

 1. Холмогорцева І. С. Авантекст фольклорного тексту в аспекті інтертекстуальності / І.С.Холмогорцева // „Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки”, серія „Філологічні науки. Мовознавство”. – 2012. № 24(249). С. 152 – 157.
 2. Холмогорцева І. С. Британська фольклорна п’єса як джерело прецедентності в англійській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття / І.С.Холмогорцева, Н.М.Савченко // «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія». – 2013. № 1076. – Вип. 68. С. 113-117.
 3. Холмогорцева И. С. Установление типов интертекстуальных связей в британской фольклорной пьесе / И.С.Холмогорцева // Проблемы лингвистики и лингводидактики. – Белгород: Белгород. гос. нац. исследов. ун-т. – 2014. – Вып. 2. С. 274-282.
 4. Холмогорцева И. С. Цитата как речевой способ реализации категории интертекстуальности в английском пародийном тексте / Н.Н.Савченко, И.С.Холмогорцева // Нова філологія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 60, № 50. С.145-150.
 5. Холмогорцева І. С. Комунікативний аспект британської фольклорної п’єси / І.С.Холмогорцева // Вісник ХНУ, Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Харків, 2014. № 1103. С. 132-137.
 6. Холмогорцева І. С. Прецедентне ім’я як засіб актуалізації діалогічних відношень у британській фольклорній п’єсі / І.С.Холмогорцева // Вісник ХНУ, Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Харків, 2015. № 1155. С. 152-156.


Контактна інформація

Адреса: ауд. 10-10, площа Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-50
E-mail: engldpt@karazin.ua