МОРОЗОВА Олена Іванівна


професор, доктор філологічних наук

професор кафедри англійської філології

факультету іноземних мов

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків 61022, Україна

Освіта і кваліфікація

2011 вчене звання професора

2008 науковий ступінь доктора наук; дисертацію "Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови)" захищено у Київському національному

лінгвістичному університеті, Україна

1989 вчене звання доцента

1985 науковий ступінь кандидата наук; дисертацію "Функціонально- семантична кореляція прикметника та дієслова в сучасній англійській мові" захищено у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка), Україна

1980 – 1984 аспірант Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка (нині Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка), Україна

1970 – 1975 навчання на факультеті іноземних мов Харківського державного

університету імені А.М. Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна); диплом філолога, викладача

англійської мови і літератури (з відзнакою)

Професійна діяльність

43 роки роботи за спеціальністю на кафедрі англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (раніше Харківського державного університету імені О.М.Горького)

2009 – сьогодніпрофесор кафедри англійської філології

2000Фулбрайтівський професор (США, Аризонський ун-т)

1987– 2009 доцент кафедри англійської філології

1986 – 1987 старший викладач кафедри англійської філології

1978 – 1986 викладач кафедри англійської філології

1975 – 1978 лаборант кафедри англійської філології, викладач з погодинною оплатою

Курси, що викладаються

Лекційні:

 • Theoretical Grammar of English / теоретична граматика англійської мови (для студентів IV курсу)
 • Cognitive/communicative approach to analyzing the English language / Когнітивно-комунікативний підхід до аналізу англійської мови (для студентів V курсу)
 • Fundamentals of Cognitive Linguistics | Jcyjdb rjuyіnbdyjїkіyudіcnbrb (lkz fcgіhfynіd)
 • Theoretical Grammar of English / Теоретична граматика англійської мови (для аспірантів)
 • Ecolinguistics / Еколінгвістика (для аспірантів)

Практичні:

 • Spoken English / практика усного мовлення (V курс)
 • Academic Writing / академічне письмо (аспіранти)

Аспіранти, які захистилися під науковим керівництвом

1993 Малімонова Н.В.

1996 Старцева Н.М.

2001 Пироженко О.Г.

2004 Потапова О.І.

2011 Пшеничних А.М.

2015 Носолевська В.Л.

Наукові інтереси

Царина наукових інтересів – когнітивна лінгвістика, дискурсологія, еколінгвістика, проблеми мовленнєвого впливу. Проблематика пов’язана з концептуальними структурами та операціями, що знаходяться в основі застосування мови, з одного боку, і розумово-комунікативною діяльністю (дискурсом), з іншого. Дослідження спрямовані на зближення цих царин лінгвістичного знання для того, щоб теоретичні побудови слугували досягненню практичних цілей (навчання іноземної мови, переконання, протидія омані та маніпуляції).

Питання, що порушуються: як мова пов’язана з інтерпретаційною діяльністю людини, як людина конструює значення і як ними оперує; яким чином ці процеси впливають на конструювання ідентичностей людей, що нас оточують, залежно від того, що вони кажуть, й особливо, як вони це кажуть; яким чином людина конструює власну ідентичність як репертуар дискурсивних ролей і позицій, з акцентуванням ролі, що мова відіграє у цьому процесі; яким чином поглиблення наших уявлень щодо конструювання особистості в дискурсі здатне просунути уперед теорію й оптимізувати практику викладання іноземної мови.

Гранти

2000 індивідуальний грант програми академічних обмінів імені Фулбрайта (Аризонский ун-т, м. Тусон, США)

2000 індивідуальний грант за програмою Сороса «Research Support Scheme»

2015-2018 учасник колективного гранту "Crisis, conflict and critical diplomacy: EU perceptions in Ukraine and Israel / Palestine", що фінансувався фондом Жана Моне

Членство у професійних і громадських організаціях

 • Експерт МОН України (секція 21: Літературознавство, мистецтвознавство, мовознавство)
 • Член спеціалізованої ради з захисту дисертацій Д 64.051.27 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
 • Українське фулбрайтівське коло / Ukrainian Fulbright Circle (громадська організація випускників програми імені Фулбрайта в Україні)
 • УАКЛіП / Українська організація когнітивної лінгвістики і поетики (наукове товариство)
 • Асоціація слов’янських, східноєвропейських і євразійських студій / Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) (наукове товариство)
 • Міжнародна асоціаці гуманітаріїв (МАГ) (наукове товариство)
 • Член редколегії наукових видань: Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Міжнародна електронна збірка праць із філології "Когніція. Комунікація. Дискурс"

Основні наукові праці

1.Ложь как дискурсивное образование: лингвокогнитивный аспект: Монография.Харьков: Экограф, 2005. 300 с.

2.Діяльнісний стиль мислення у лінгвістичних дослідженнях. Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. 2008. № 811. С. 41-45.

3.Семиологические игры и парадоксы в дискурсе. Вісник Харківського національного університету. Серія Романо-германська філологія. 2008. № 837. С. 60-63.

4.OBJET PETIT a: лінгвістичний ракурс. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. 2009. Т. 12, № 1. С. 25-30.

5.Паралаксні об’єкти в лінгвістиці. Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія філологія. 2009. Т. 12. №3. С.5-9.

6.Когнітивні моделі ситуації в лінгвістичних студіях. Нова філологія: Зб. наук. пр. – Запоріжжя: Вид-во Запоріжськ. нац. ун-ту, 2010.Вип. 41. С. 75-84.

7.Конфигурационная модель вербализованного концепта. Нова філологія: Зб. наук. пр. Запоріжжя: Вид-во Запоріжськ. нац. ун-ту, 2010.Вип. 42. С. 150-156.

8.Мировоззренческие параллели в трактовке содержания терминов «дискурс»,«контекст», «ситуация». Вісник Харківського національного ун-ту. Серія Романо-германська філологія.2010. №897. Вып. 62. С. 99-105.

9.Дискурс як комунікативна подія. Науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. Мовознавство. 2010. № 7. С. 134-138.

10.Фреймовые структуры знаний в языке и дискурсе.Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Серія “Лінгвістика”: Зб. наук. пр. Херсон: Вид-во Херсонськ. держ. ун-ту, 2010. Вип. 11. С.268-272.

11.Ризоморфність дискурсних реалізацій неправди. Нова філологія: Зб. наук. пр. Запоріжжя: Вид-во Запоріжськ. нац. ун-ту, 2010.Вип. 43. С. 99-103.

12.Комбінаторна семантика дієслова lie. Нова філологія: Зб. наук. пр. Запоріжжя: Вид-во Запоріжськ. нац. ун-ту, 2011. Вип. 47. С. 97-102.

13.Stance: позиція суб’єкта дискурсивної діяльності. Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія філологія. 2011. Т. 14. №1. С. 87-93.

14.Когнитивно-коммуникативный подход к пониманию природы значения. Нова філологія: Зб. наук. пр. Запоріжжя: Вид-во Запоріжськ. нац. ун-ту, 2012.Вип. 54. С. 187-190.

15.Дистанцирование как способ вторичного конструирования эмотивных смыслов. Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія філологія. 2012. Т. 15. №2. С. 111-117.

16.Современные научные программы исследования языка. Вісник Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. Серія філософія. Філософські перипетії. 2013. № 15. С. 32-37.

17.Speech Manipulation in a Multi-Party Interactive Field. Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія філологія. 2013. Т. 16, №2. С. 84-91.

18.Лингвокогнитивные механизмы и дискурсивные эффекты дистанцирования говорящего. Нова філологія: Зб. наук. пр. Запоріжжя: Вид-во Запоріжськ. нац. ун-ту, 2014.Вип. 66. С. 134-145.

19.Lying as a Parallax Stance. Towards the Ecology of Human Communication [Ed. by M. Bogusławska- Tafelska, A. Drogosz.] Cambridge Scholars Publishing, 2015. P. 241-249.

20.Модифікації базової тональності неправдивих висловлень. Записки з романо-германської філології [ред. І.М. Колегаєва]. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова: ф-т романо-германської філології. Вип. 1(34). Одеса: КП ОМД, 2015. С. 108-114.

21.Екологічний підхід до аналізу неправдивих висловлень. Мовні і концептуальні картини світу. Вип.55. Київ: ВПЦ «Київський університет». 2015. С.258-266.

22.Monomodal and multimodal instantiations of conceptual metaphors of Brexit. LEGE ARTIS Language yesterday, today, tomorrow. Vol. II. No 2. 2017. P. 250-283.

23.Transparency Across Semiotic Modes: An Ecological Stance. Language – Literature – the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface / Ed. by Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Olga Vorobyova. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. P.49-68.

24. Analytical Reading: Fields Of Vision: підручник з аналітичного читання для студентів і курсу кафедри англійської філології факультету іноземних мов. Харків: Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 262 с. (Співавтори: Самохіна В.О., Легейда А.В.).

25.Экологизм как альтернатива антропоцентризму в лингвистических исследованиях. Doctrina multiplex, veritas una/ Учень багато, істина одна: Зб. праць до ювілею І.Р. Буніятової. Київ: Ун-т імені Б. Грінченка, 2018. С.219-230.

26.Linguoecoloical approach to capturing concepts: a case study of transparency. Accents and Paradoxes of Modern Philology. 2018. Iss.2. P. 32-51.

27.The influence of context on the metaphoric framing of the European Union in Ukrainian mass media. Cognition, Communication, Discourse. 2018. No17. Р. 141-154.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

Телефон: (057) 707-55-04

E-mail: elena.i.morozova@gmail.com

elena.i.morozova@karazin.ua

ORCID: 0000-0002-7223-0337

Scopus Author ID:57197715302