ЛОБОВА Оксана Костянтинівна


Доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук

Освіта:
Диплом магістра з відзнакою (2007 р., Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра англійської філології)

Захищені дисертації:

 • кандидатська “Англомовная стендап-комедія як жанр комічного інституційного дискурсу” (2013 р., науковий керівник – Самохіна Вікторія Опанасівна).

Професійна кар’єра:

 • 2007–2014 рр. — викладач кафедри англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • 2008–2013 рр. — пошукач кафедри англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • з 2014 р. по теп. час — доцент кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • з 2015 р. — член методичної комісії факультету іноземних мов.

Сфера наукових інтересів:
Проблеми дискурсу, лінгвістики тексту, англомовного гумору.

Викладає курси:

 • практика англійської мови для студентів 2 та 3 курсів факультету іноземних мов.

Основні публікації:

 1. Лобова О.К. Функциональная перспектива исследования комического институционального дискурса / О.К. Лобова // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : VII междунар. заочная науч.-практ. конф., 10 декабря 2012 г. : тезисы докл. – М. : Международный центр науки и образования, 2012. – Часть II. – С. 130-135.
 2. Лобова О.К. Конститутивные признаки комического институционального дискурса / О.К. Лобова // Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація : XII міжнар. наук. конф., 1 лютого 2013 р. : тези доп. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 196-197.
 3. Лобова О.К. Стэндап-комедия как жанр комического институционального дискурса. / О.К.Лобова // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В,Вінниченка, Випуск 130.- 2014. – С. 137-141.
 4. Лобова О.К. Категория интертекстуальности в комическом институциональном дискурсе / О.К. Лобова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2014. – №1102. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 77. – С. 133–138.
 5. Лобова О.К. Функціональна специфіка комічного інституційного дискурсу / Лобова О.К. // Тези доповідей ХVІІ наукової конференції з міжнародною участю “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків, 2 лютого 2018. – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 96-97.

 6. Лобова О.К. Жанрова система комічного інституційного дискурсу / Лобова О.К., Найдіна Є.С. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Фран- ка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – № 7. – Дрогобич, 2017. – С.
  2017-2018

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-65, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-50-07

E-mail: phileng@karazin.ua