КАСЬЯНОВА Виктория Геннадьевна


Канд. психологических наук, доцент кафедры делового иностранного языка и перевода.

Сфера научных интересов:

Психолингвистика, методика преподавания иностранных языков.

Преподает курсы:

  • Иностранный язык общения международной экономики.
  • Деловой иностранный язык.
  • Иностранный язык профессионального общения.
  • Иностранный язык международной экономики.
  • Иностранный язык международных экономических переговоров.

Основные научные публикации:

  • Касьянова В.Г. Преподавание английского языка для менеджеров. // Друга міжнародна наукова конференція «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів». – Харків, 2009. – С.22-24.
  • Преподавание английского языка для студентов менеджеров.// Наукова конференція присвячена 25-річчю факультету іноземних мов. – Кіровоград, 2009.С.
  • Манжос Я. Ю. Макрополе HOMICIDE у семантичному просторі CRIME.// Вісник Харківського нац ун-ту ім..В.Н.Каразіна № 837.– 2009. – С.144-149.

Основні навчально-методичні видання:

  1. Касьянова В. Г., Кузьмина В. С. Management Norms: Cross-cultural view./Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей – Х.:ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009.–150 с.