КАЛЬНИЧЕНКО Олександр Анатолійович


доцент кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Закінчив у 1977 році Харківський державний університет імені О. М. Горького (ХДУ), перекладацьке відділення факультету романо-германської філології.

Професійна кар’єра:

  • 1977–1978 молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу науково-технічної інформації Всесоюзного науково-дослідного і проектно-технологічного інституту хмелярства;
  • 1979 – по теперішній час – викладач, старший викладач, доцент кафедри іноземних мов Харківського автодорожного інституту (зараз університету) (ХАДІ);
  • з 1999 – по теперішній час – доцент кафедри теорії та практики перекладу Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”;
  • з 2008 – по теперішній час – доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Сфера наукових інтересів:
історія та теорія перекладу, методика викладання перекладу.

Курси, які викладає:

  • «Історія перекладу»,
  • «Теорія перекладу»,
  • «Практика перекладу англійської мови»,
  • «Основи анотування та реферування англомовних текстів українською мовою»,
  • «Художній переклад».

Основні наукові праці:

1.A Sketch of the Ukrainian History of Translation of the 1920s // Between Cultures and Texts: Itineraries in Translation History / Eds. Antoine Chalvin, Anne Lange, Daniele Monticelli. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. – P. 255-267.

2.History of Ukrainian thinking on translation (from the 1920s to the 1950s // Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation Studies. – Berlin: Frank&Timme GmbH, 2017. Р. 309–338.

3.Taras Bulba in Ukrainian Garb: National Self-Image in Translation // National Identity in Literary Translation / Lukasz Barcinsky (ed.). – Berlin : Peter Lang, 2020. – P. 71-80. (спільно з Кальниченко Н.М.).

4.Campaigning against “Nationalistic Wrecking” in Translation in Ukraine in the mid-1930s// Translation and Power / Lucyna Harmon and Dorota Osuchowska(eds.).– Berlin : Peter Lang, 2020. – P. 53-60. (спільно з Кальниченко Н.М.).

5.Translation in Ukraine during the Stalinism Period: Literary Translation Policies and Practices// Translation Under Communism/ Edited by Christopher Rundle, Anne Lange and Daniele Monticelli. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2022. P. 141 – 172.(спільно з Коломієць Л.В.)

6.Scholarly Introduction // Translation and Interpreting Studies. John Benjamin. Том 16, №1, с. 149 – 153.

7.Oleksandr Finkel’ on the Problem of Self-Translation// inTRAlinea: online translation journal, Vol. 21, 2019. Stable URL: http://www.intralinea.org/archive/article/2349 [ISSN 1827-000X] (спільно з Камовніковою Н.Є.).

8.Teaching Translation: Academic Courses in ‘Translation Theory and Practice’ of the early 1930s.” Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. Вип. 91. 2020. С. 147-155 (спільно з Камовніковою Н.Є.).

9.Микола Лукаш як теоретик перекладу: актуальність теоретичного спадку // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89, № 1. – С. 63-70. (спільно з Кальниченко Н. М.)

10.Дискусія про гомологічний та аналогічний переклад в Україні в кінці 1920-их років: Державин, Майфет, Зеров, Кулик, Фінкель. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. 2021. 1 (53). С. 29-40.

11.Трактат Фрідріха Шлейєрмахера „Про різні методи перекладу” та його значення для сучасного перекладознавства // Вчені записки ХГІ „НУА”. – 2002. – Т. VIII. – C. 503-533. (спільно з Подміногіним В.О.).

12.Автопереклад як перекладознавча проблема // Вісник Київського національного лінгвістичного університету: Міжмовна та міжкультурна комунікація. – 2011. – Т. 1, № 1. – С. 37-45.

13.Сузір’я Інни Мельницької :. Вінниця : Нова Книга, 2013. 600 с.

14.Історія перекладу та думок про переклад у стародавні часи. Харків: ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2013. 184 с.

15.Історія перекладу та думок про переклад в текстах та коментарях. Ч. 1. – Харків: Вид-во НУА, 2005.– 132 с. (співавтор Подміногін В.О.). Ч. 2. Пізня античність. Перекладачі – творці писемностей: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – Харків: Вид-во НУА, 2015. 172. (співавтори: Подміногін В.О., Кальниченко Н.М).

16. Посiбник з англо-українського науково-технiчного перекладу (автомобільна галузь) – Харків: ХГУ “НУА”, 2006. – Ч. 1.– 128 с. (співавтори Рабінович Е. Х., Кучер Г. М.).

17.Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти та книга для викладача. (співавтори: Ребрій О.В., Каминін І.М., Вороніна К.В.). Вінниця : Нова Книга, 2017. 264 с.

18.Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти та книга для викладача (співавтори: Черноватий Л.М., Ребрій О. В., Лук’янова Т.Г.). Вінниця : Нова Книга, 2017. 240 с.

19.Переклад англомовних текстів у сфері надання медичної допомоги: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти (співавтори: Черноватий Л.М., Коваленко Л.А., Кальниченко О.А., Ковальчук Н.М.). Вінниця : Нова Книга, 2019. Ч.1 – 279 с.

20.Українська перекладознавча думка 1920-х – початку1930-х років: Хрестоматія вибраних праць з перекладознавства. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 504 с. (співавтор Полякова Ю. Ю.).

21.Енциклопедія перекладознавства: у 4 т. Т. 1: пер. з англ./ за ред. Іва Ґамб’є та Люка ван Дорслара ; за заг. ред.: О. А. Кальниченка та Л. М. Черноватого. – Вінниця: Нова Книга, 2020. 584 с. Т. 2 :. Вінниця : Нова Книга, 2020. 276 с. (Серія UTTU Series); Т. 3 : пер. з англ./ за ред. Іва Ґамб’є та Люка ван Дорслара ; за заг. ред.: О. А. Кальниченка та Л. М. Черноватого. Вінниця : Нова Книга, 2021. 314 с. (Серія UTTU Series).

22.Discovering erased discussion on translation method in Ukraine in 1927-1931// Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context /edited by Martin

Djovčoš, Ivana Hostová, Mária Kusá and Emilia Perez. Bratislava: VEDA, 2023. P. 36-62.

Контактна інформація:

E-mail: transengl@karazin.ua;

o.a.kalnychenko@karazin.ua