Бібліотека кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша


Студентські роботи

Кваліфікаційні магістерські роботи

Рік Посилання
2022 р. GoogleDrive
2021 р. GoogleDrive
2020 р. GoogleDrive
2019 р. GoogleDrive
2018 р. GoogleDrive

Збірник студентських статей In Statu Nascendi

Рік Посилання
2023 р. PDF
2022 р. PDF
2021 р.

PDF

2020 р. PDF
2019 р. PDF
2018 р. PDF

Тези конференцій

Тези ХІІ міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» 2024 р.

Тези XІ наукової конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» 2021 р. PDF

Навчально-методичні матеріали

Ребрій О. В.
Вступ до перекладознавства: конспект лекцій
PDF
Ребрій О.В. Теорія міжкультурної комунікації: конспект лекцій PDF
Мартинюк А. П. Порівняльна морфологія англійської та української мов PDF
Мартинюк А. П. Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навчально-методичний посібник PDF
Вороніна К. В. Ділова кореспонденція та її переклад: навчально-методичний посібник PDF
Вороніна К. В. Основи перекладацького анотування та реферування
текстів різних типів і жанрів: навчальний посібник
PDF
Лукьянова Т. Г. Основи англо-українського кіноперекладу: навчальний посібник PDF
Лук'янова Т. Г. Усний переклад суспільно-політичних текстів: навчально-методичний посібник PDF
Тащенко Г. В. Актуальні проблеми теорії та практики перекладу: конспект лекцій PDF
Тащенко Г. В. Переклад ділової документації: навчально-методичний посібник PDF
Ольховська А. С. Практикум з письмового перекладу текстів суспільно-політичної тематики
засобами систем автоматизації перекладу: навчально-методичний посібник
PDF
Черноватий Л.М.,
Шохенмайєр Юджен
Словник українських імен PDF
Івахненко А.О. Основи наукових досліджень у галузі перекладознавства: конспект лекцій PDF

Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи

Ковальчук Н. М.,
Ольховська А. С.,
Тіліга А. Ю
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з
практики перекладу англомовної економічної літератури.
Економіка США
PDF
Лукьянова Т. Г.,
Тіліга А. Ю
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з
практики перекладу для студентів IV курсу
(Система державного управління США)
PDF
Гайдар Д. О.,
Медведєва А. О.
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з
практики перекладу для студентів III курсу
(Міжнародні організації)
PDF
Котляров Д. М.,
Богуславська Л. А.
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з
практики перекладу для студентів III курсу факультету іноземних мов
(Політичний переклад. Перші кроки)
PDF