Якість освіти

Запрошуємо здобувачів вищої освіти до участі в опитуванні щодо якості освітньої програми (ОП) та організації освітнього процесу протягом воєнного стану!  • Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми та організації освітнього процесу протягом воєнного стану_2022/2023


  • Результати опитування серед студентів щодо організації виховної роботи на кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша

Запрошуємо роботодавців та випускників освітньої програми "Англійська мова та література і переклад, друга іноземна мова" пройти опитування щодо якості ОП.

Із результатами опитування студентів І та ІІ рівнів освіти можна ознайомитися тут:


Вимоги до обсягів та критерії оцінювання письмових та усних поточних контрольних/залікових/екзаменаційних робіт

Шкала оцінювання письмових поточних контрольних/залікових/екзаменаційних робіт/кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша

Вимоги до статей, що подаються до збірника наукових робіт студентів In Statu Nascendi