ІЗОТОВА Лариса Іванівна


Ст. викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

Освіта:

Закінчила факультет іноземних мов Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна у 1986 році.

Професійна кар’єра:

 • загальний науково-педагогічний стаж 28 роки.

Сфера наукових інтересів:
методика навчання іноземної мови для професійного спілкування.

Викладає курси:

 • Іноземна мова спілкування міжнародної економіки.
 • Ділова іноземна мова, Іноземна мова професійного спілкування.
 • Іноземна мова міжнародної економіки.
 • Іноземна мова міжнародних економічних перемовин.

Науково-методична робота:

 • Дистанційний курс « Іноземна мова професійного спрямування» - Сертифікат № 106/2018(розробник Ізотова Л.І.)
 • Оновлення та доповнення дистанційного курсу «Іноземна мова професійного спрямування» на платформі MOODLE(Ізотова Л.І.)Довідка Центру електронного навчання №252/18
 • «Іноземна мова за професійним спрямуванням» //ст..викладач Ізотова Л.І..//Довідка щодо розміщення дистанційних курсів у банку веб-ресурсів Центру ЕН №335/19 від 08.05.19 р.

Основні навчально методичні видання

 • Навчально-методичний посібник Starting management /Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019.
 • Навчально-методичний посібникдля студентів 1-2 курсів спеціальності 073 « Менеджмент». StartingManagement. Part 1. (ст.викладач Ізотова Л.І., доц.. Понікарьова А.Ю.)
 • Навчально-методичний посібникдля студентів 1-2 курсів спеціальності 073 « Менеджмент».StartingManagement. Part 2 (ст.викладач Ізотова Л.І., доц..Понікарьова А.Ю.)

Основні наукові публікації

 • Ізотова Л.І. (ст.викладач) O.A. Khomutova Method sand forms of price / non-price competition in the market of goods and services Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі: студентськи студії : зб. наук. статей студентів. Вип. 5. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 720
 • Голдина А.Н., Изотова Л.И. Лингводисциплинарность как особенность формирования профессиональной, социокультурной, языковой компетенции студентов-экономистов. // ІІІМеждународный научный форум «Сучасна англійська мова в контексті культури». – Харків, 2009. – С.46-47
 • Голдина А.Н., Изотова Л.И. Личностно-ориентированный подход в обучении языкам как составная часть обучения и воспитания студентов. // Международная научно-практическая конференция «Викладання мов у вищих навчальних закладах. Міжнародні зв’язки». – Харків, 2009. – С. 49-51.
 • Ізотова Л.І., Габінська О.О. ANALYSIS OF MNC PERFORMANCE:VOLKSWAGEN GROUP.// Іноземна мова у світовому економіко-правоаому просторі: студ. студії збір.наук. стат.студ. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015.– C.80–82.
 • Ізотова Л.І., Кісіль А.А. TECHNOLOGICAL UNITS OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE «KHARKIV MUNICIPAL UNDERGROUND». // Іноземна мова у світовому економіко-правоаому просторі: студ. студії збір.наук. стат.студ. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015.– C. 142–143.
Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua