ІЗОТОВА Лариса Іванівна


Ст. викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

Освіта:

Закінчила факультет іноземних мов Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна у 1986 році.

Професійна кар’єра:

 • загальний науково-педагогічний стаж 28 роки.

Сфера наукових інтересів:
методика навчання іноземної мови для професійного спілкування.

Викладає курси:

 • Іноземна мова спілкування міжнародної економіки.
 • Ділова іноземна мова, Іноземна мова професійного спілкування.
 • Іноземна мова міжнародної економіки.
 • Іноземна мова міжнародних економічних перемовин.

Основні публікації:

 1. Голдина А.И., Изотова Л.И.Психологические условия личностно-профессионального развития студентов-экономистов// VIІІ Всеукраїнська наукова конференція «Каразинські читання: Людина, Мова, комунікація». – Харків, 2009. – С. 61-62.
 2. Голдина А.Н., Изотова Л.И. «Rising to the challenge of global Economic Integration». // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і мовних учених «Сучасні проблеми інтеграційних економічних процесів в Україні та світі». – Харків, 2009. – С. 157-159.
 3. Голдина А.Н., Изотова Л.И. Лингводисциплинарность как особенность формирования профессиональной, социокультурной, языковой компетенции студентов-экономистов. // ІІІМеждународный научный форум «Сучасна англійська мова в контексті культури». – Харків, 2009. – С.46-47
 4. Голдина А.Н., Изотова Л.И. Личностно-ориентированный подход в обучении языкам как составная часть обучения и воспитания студентов. // Международная научно-практическая конференция «Викладання мов у вищих навчальних закладах. Міжнародні зв’язки». – Харків, 2009. – С. 49-51.
 5. Ізотова Л.І., Габінська О.О. ANALYSIS OF MNC PERFORMANCE:VOLKSWAGEN GROUP.// Іноземна мова у світовому економіко-правоаому просторі: студ. студії збір.наук. стат.студ. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015.– C.80–82.
 6. Ізотова Л.І., Кісіль А.А. TECHNOLOGICAL UNITS OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE «KHARKIV MUNICIPAL UNDERGROUND». // Іноземна мова у світовому економіко-правоаому просторі: студ. студії збір.наук. стат.студ. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015.– C. 142–143.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua