КОРІНЬ Світлана Миколаївна


Доцент кафедри німецької та французької мов, кандидат філологічних наук

http://scholar.google.com.ua/citations?user=8ySRm5sAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Switlana_Korin

http://orcid.org/0000-0002-1564-1578?lang=en

Освіта:

Диплом спеціаліста (1998 р., Харківського державного університету, факультет іноземних мов)

Захищені дисертації:

кандидатська «Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе: когнитивный и прагмастилистический аспекты». (2014 р., науковий керівник – Лідія Сергіївна Піхтовнікова).

Професійна кар’єра:

1999 – 2000 рр. — викладач кафедри німецької та французької мов факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

2001 – 2014 рр. — ст. викладач кафедри німецької та французької мов факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

з 2014 р. по теп. час — на посаді доцента кафедри німецької та французької мов факультету іноземних Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Курси, що викладає

«Німецька мова» для студентів 1–2 курсів філологічного факультету за фахом «Українська мова та література»; 3–4 курсів філологічного факультету за фахом «Прикладна лінгвістика».

Сфера наукових інтересів:

стилістика, прагмалінгвістика, міжкультурна комунікація, методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

Публікації:

Коринь С. Н. Метаметафора и концепты художественного текста / С. Н. Коринь // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : VIIІ Всеукр. наук. конф., 5 лютого 2009 р. : тези доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – С. 145-147.

Коринь С. Н. Метаметафора и концепты в романе Ф. Верфеля «Верди» / С. Н. Коринь // Каразінські читання: людина, мова, комунікація : ІХ Міжнар. наук.-метод. конф., 5 лютого 2010 р. : тези доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 129-131.

Коринь С. Н. Метафора в художественном дискурсе / С. Н. Коринь // Актульні проблеми філології: Мовознавство, перекладознавство та методика викладання філологічних дисциплін : І Міжвуз. наук.-практ. конф., 28–29 травня 2010 р. : тези доп. – Маріуполь : ПДТУ, 2010. – С. 35-39.

Коринь С. Н. Художественный дискурс и метафора / С. Н. Коринь // Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика : наук. конф. германістів, 10 квітня 2010 р. : тези доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 33-34.

Коринь С. Н. Системная роль метаметафоры в художественном дискурсе / С. Н. Коринь // Актульні проблеми філології: Мовознавство, перекладознавство та методика викладання філологічних дисциплін : ІІ Міжвуз. наук.-практ. конф., 29–30 вересня 2011 р. : тези доп. – Маріуполь : ПДТУ, 2011. – С. 37-40.

Коринь С. Н. Метаметафора в немецком художественном романе / С. Н. Коринь // Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика : ІІ всеукраїнська наук. конф. германістів, 21 квітня 2012 р. : тези доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 21-23.

Коринь С. Н. Метафора и ведущие концепты художественного текста / С. Н. Коринь // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – № 782. – С. 103-106.

Коринь С. Н. Метафора как средство связи пространственно-временных структур (на примере романа Фр. Верфеля «Верди») / С. Н. Коринь // Нова філологія : зб. наук. пр. / [наук. ред. Манакин Л. М.]. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2007.– № 26.– С. 255-261.

Коринь С. Н. Метафора и механизмы образования концепта в художественном тексте / С. Н. Коринь // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – № 837. – С. 42-45.

Коринь С. Н. Лингвостилистические приемы формирования образов в художественном дискурсе романа Ф. Верфеля „Verdi“ / С. Н. Коринь // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – № 928. – С. 173-179.

Коринь С. Н. Метаметафора и пространство-время в немецкоязычном художественном дискурсе / С. Н. Коринь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2012. – С. 69-73.

Пихтовникова Л. С. Дискурс и метаметафора в синергетическом аспекте / Л. С. Пихтовникова, С. Н. Коринь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2011. – С. 110-114.

Коринь С. Н. Метаметафора как объект исследования в лингвистике / С. Н. Коринь // Проблемы лингвистики и лингводидактики : международный сб. науч. ст. / [под ред. С. А. Моисеевой, Л. Г. Петровой]. – Белгород : ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2013. – Вып.1 – С. 123-129.

Коринь С. Н. Концептуальная метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе / С. Н. Коринь // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 66. – С. 95–99.

Коринь С. Н. Дискурс и метаметафора в синергетическом аспекте / С. Н. Коринь, Л. С. Пихтовникова // Синергетика в филологических исследованиях : [кол.монография] / [под. общ. ред. Пихтовниковой Л. С.] – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – С. 212–221.

Пихтовикова Л. С. Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе: когнитивный и прагмастилистический аспекты: монография / Л. С. Пихтовникова, С. Н. Коринь. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 200 с.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 8-25, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

E-mail: germfran@karazin.ua