ЛІТОВЧЕНКО Ярослава Миколаївна


Старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Освіта:

 • 2001 р. — закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов за спеціальністю «Мова та література (англійська)».

Професійна кар’єра:

загальний науково-педагогічний стаж 14 років.

 • 2001–2011рр. — викладач кафедри англійської мови економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • з 2011р. – по т.ч. — ст. викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

Профіль в Google Академії

Сфера наукових інтересів:
методика навчання іноземної мови для професійного спілкування

Викладає курси:

 • Іноземна мова.
 • Ділова іноземна мова.
 • Іноземна мова за фахом (туризм; міжнародна інформацiя та міжнародні економічні відносини)
 • Іноземна мова професійного спрямування (туризм та міжнародні економічні відносини).

Основні публікації:

 1. Літовченко Я.М. Нетрадиційні завдання у процесі вивчення іноземної мови як засіб стимулювання мисленнєвої діяльності студентів. / Літовченко Я.М. // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : матеріали І І міжнар. наук. конф. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 34-36.
 2. Літовченко Я.М. Відповідальність перекладача у міжкультурній комунікації. / Літовченко Я.М. //Міжкультурна Комунікація: Мова-Культура-Освіта: матеріали VII міжнар. науково-практичної конф. (18-19 квітня 2013 р.). – Остріг, 2013. – C.329–332.
 3. Літовченко Я.М. Переклад: Межі трансгресивності. / Літовченко Я.М. // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2015. –№ 53. – С. 39–45.
Основні навчально-методичні видання:
 1. І.М. Лавріненко, М.В. Карпусенко, Я.М. Літовченко, А.Ю. Понікарьова. АНГЛIЙСЬКА БIЗНЕС-МОВА : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. / І.М. Лавріненко, М.В. Карпусенко, Я.М. Літовченко, А.Ю. Понікарьова – Х.: ХНУ ім..В.Н.Каразіна , 2009. – 203 с.
 2. Є.M. Брославська, Я.М. Літовченко. Media and Advertising: навч.- метод. посібник для студентів МЕО і ТБ / Є.M. Брославська, Я.М. Літовченко. – Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. –224с.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 365, вул. Мироносицька 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44, (057) 707-51-44,
E-mail: dilovamova@karazin.ua