ЛИСЕНКО Наталія Григорівна

Викладач французької мови.

Освіта:

1997 р. — закінчила Харківський державний університетта здобула кваліфікацію філолога, викладача французької та англійської мов, перекладача

Професійна кар’єра:

З 2015 р. – старший лаборант кафедри німецької та французької мов факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна

з 2017 р. – викладач французької мови кафедри німецької та французької мов факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна.

з 2016 р. — аспірант кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Сфера наукових інтересів:

історія педагогіки, педагогіка, методика викладання іноземних мов

Викладає курси:

французька мова

Основні наукові публікації:

1. Толерантність як вимога системи освіти та виховання сучасної Франції // м. Кельце, 2016: Тези доп. – с. 86-89.

2. Подготовка будущих педагогов к воспитанию толерантности у учеников школ Франции //Zborníkrecenzovanýchvedeckýchprácsmedzinárodnou účasťou «Genézavývojaprofilu študentaprepotrebyglobálnehotrhupráce». Technická univerzitavKošiciach. 2017, м. Кошице, Словакія, с. 175-179.

3. Понятие толерантности в системе социальной адаптации мигрантов - компонент неформального образования (на примере канадской провинции Квебек и Франции) // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, May 25-26 2018, м. Резекне, Латвія, с. 158-168.

Контактна інформація

1.Адреса:ауд. 8-25, майдан Свободи,4, м. Харків, 61022E-mail:n.lysenko@karazin.ua