НЕСТЕРЕНКО Олена Іванівна


Cтарший викладач кафедри романської філології та перекладу.

Освіта:

 • 1969 р. — закінчила Харківський державний університет ім. М. Горького.
 • 1982 р. — закінчила аспірантуру при Одеському державному університеті ім. І. Мєчнікова.

Професійна кар’єра:

 • З вересня 1969 р. — працює на кафедрі романської філології і перекладу.

Стажування:

 • 1982 р. — Московський державний університеті ім. М. Ломоносова;
 • З січня до липня 1986 р. —Університет міста Гренобль (Франція).

Викладає курси:

 • Лінгвокраїнознавство;
 • Література Франції;
 • Іноземна мова І (французька).

Сфера наукових інтересів:
Історія, економіка, культура Франції; вища освіта Франції в контексті Болонського процесу; гендерний аспект в лінгвістиці.

Основні наукові публікації:

 1. Страноведение как учебная дисциплина//Тези доповідей наукової конференції. «Основа». Міністерство освіти України, 1996. – с.31-33
 2. Социо-культурологический аспект преподавания иностранных языков//Вчені записки Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія». – Т.6, 2000. –с.224-228
 3. Лінгвокраїнознавство//Навчальний посібник для студентів вищих начальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Харків: Народна українська академія, 2002. – 200 с.
 4. Франція сьогодні у політичному та економічному аспектах//Навчально- методичний посібник для студентів факультету іноземних мов. – ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2003, – 63 с. (у співав.)
 5. Порівняльна граматика французької та української мов. Курс лекцій для студентів 4 курсу французького відділення факультету «РП», Х.:ХГУ «НУА», 2003. – 60 с.
 6. -К вопросу об употреблении категории рода для обозначения названий лиц и профессий во французском языке//Вчені записки ХГУ «Народна українська академія» – Т. 9. – 2003. – с.379-387 (у співав.)
 7. О реформировании высшего образования Франции в контексте Болонского процесса//Вчені записки ХГУ «Народна українська академія», - Т.11. – 2005. – c.112-123

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua