ОРЖИЦЬКИЙ Ігор Олександрович


Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри романської філології та перекладу

Освіта:

 • Закінчив у 1980 році Харківський державний університет імені О.М.Горького (ХДУ), російське відділення філологічного факультету.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Творчість Хосе Марії Аргедаса та перуанський індіхенізм: Національно-культурні проблеми країни в творчості письменника» (Ленінградський державний університет,1989).
 • Докторська: «Етно-національна й культурна своєрідність літературного процесу в країнах андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х - 80-х роках XX століття» (Інститут літератури НАН України, 2017)

Професійна кар’єра:

 • 1980-1984 рр. — викладач кафедри російської мови для іноземців основних факультетів Харківського політехнічного університету;
 • 1984-1987 рр. — старший науковий співробітник Державного музею літератури УРСР;
 • з 1988 р. до 2012 р. — доцент кафедри російської та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;
 • з 2001 р. до сьогодні — доцент кафедри романської філології та перекладу ХНУ ім. В.Н.Каразіна спочатку за сумісництвом,
 • з 2012 р. — на постійній основі.

Сфера наукових інтересів:
етнокультурні та соціолінгвістичні аспекти розвитку латиноамериканських літератур, проблематика національного стилю в іспаномовних літературах (має близько 80 наукових та навчально-методичних публікацій).

Має понад 100 публікацій, серед яких дві монографії та чотири авторські глави в академічній історії літератури. Окрім України, статті опубліковані також у Бразилії, Іспанії, Мексиці, Польщі, Росії. Учасник та доповідач на численних міжнародних наукових зібраннях в Україні та поза її межами, зокрема за останні роки: на 50 та 53-му Міжнародних конгресах американістів (CIA) Варшава – 2000 р. та Мехіко – 2009 р.; Х-му Конгресі Міжнародної федерації досліджень Латинської Америки та Карибського басейну (FIEALC), Москва – 2001 р.; І, ІІІ, IV та V Міжнародному конгресі «Доіспанські міфи у латиноамериканській літературі»: Барселона – 2006 р. та Аліканте – 2011 р. (Іспанія), Ліма (Перу) – 2013 р., Морелья (Мексика) – 2015 р. Член Харківського історико-філологічного товариства, Асоціації іспаністів України та НСПУ.

Викладає курси:

 • Література країни, мова якої вивчається

Основні наукові публікації:

 1. “Ми – світло і правда, обернені в камінь...”. Література країн Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у ХХ столітті: Етнокультурний аспект. – К.: Юніверс, 2006. – 271 с.
 2. Сесар Вальєхо: національна тотожність перуанського поетичного авангарду // Слово і Час. – 2011. – № 7. – С. 63–69.
 3. Литература стран Андского комплекса // История литератур Латинской Америки. Кн. 4, ч. 2. – М.: ИМЛИ РАН, 2004. – С. 174–369.
 4. Мигель Анхель Астуриас // История литератур Латинской Америки. Кн. 5. – М.:ИМЛИ РАН, 2005. – С. 58–105
 5. Dimensión “polónica” de estudios hispanoamericanos en Ucrania // I Congreso de hispanistas de Ucrania. Actas: Kiev, 25 y 26 de junio de 2009. – S.a.e.l. – P. 89–92.
 6. El geo-logos de los países andinos: geografía en la literatura // Cuadernos Americanos. – México. – 2002. – № 91. – Р. 99–104.
 7. El sentido artístico y sociológico de los idiomas indígenas en la literatura latinoamericana contemporánea // Cuadernos Americanos. – México. – 2003. – № 98. – Р. 87–95.
 8. Geografismo literario: en pos de la identidad (el Mar de Bolivia y el Equinoccio del Ecuador) // Revista del CESLA. – Warszawa. – 2010. – № 13, T. 2. – P. 419–432.
 9. Piedra: la piedra angular de la identidad literaria andina. Impacto de geografía en la percepción literaria del mundo // América Latina con razón y corazón. – Varsovia: Universidad de Varsovia – Centro de Estudios Latinoamericanos, 2003. – Р. 309–316.
 10. El Sexto, ¿novela andina? // América sin nombre. – 2012. – № 17. – P. 68–74.
 11. Кохання та Бог Амадо Нерво // Нерво А. Вибрана лірика. – Л. : Кальварія, 2013. – С. 5–8.
 12. Творчість Пабло Паласьйо та становлення авангардистської прози в Еквадорі // Світова література на перехресті цивілізацій: Збірник наукових праць. – Сімферополь: «Кримський Архів», 2012. – Вип. 4. – С. 228–235.
 13. Algunos hitos del hispanismo en Ucrania y sus inicios en Járkiv (con una aproximación a León Méchnikov) // III Congreso de Hispanistas de Ucrania. Actas. – Sevastopol: Embajada de España en Ucrania, Ministerio de Asuntos Exteriores, AECID, 2012. – P. 78–84.
 14. Гео-логіка образу: зі спостережень над літературою Андійського регіону // Літературознавчий збірник. Матеріали міжнародної наукової конференції «Онтологія і поетика: теоретичні та аналітичні аспекти», присвяченої 75-річчю професора М.М. Гіршмана. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 49-50. – С. 245–251.
 15. Возвращение к истокам магического реализма: Эквадор // Магический реализм: традиция и современность: монография [Электронный ресурс] – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – С. 37–49.
 16. Инверсия транскультурации: присоединяясь к меньшинству // Творческая личность в историко-культурном пространстве: Материалы международной конференции, посвящённой 100-летию послания А.Е. Кулаковского «Якутской интеллигенции»– Новосибирск : Наука, 2013. – С. 366–374.
 17. Про поета Чеотченка, літератора Вадимовича, блукання інтернетрями та інші знані й незнані українцям речі // Слово і Час. – 2014. – № 12. – С. 94-104.

 18. Órzhytskyi Í. Discurso identitario en la literatura ecuatoriana: entre arqueología y «Don Quijote» // VI Congreso de Hispanistas de Ucrania. Actas. – Lviv: Astrolabio, 2015. – P.45-53.

 19. Оржицький І.О. Етно-національна й культурна своєрідність літературного процесу в країнах Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х – 80-х роках ХХ століття. – Х.: Майдан, 2016. – 353 с.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua