ПОНІКАРЬОВА Аліна Юріївна


Викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Освіта:

 • 2002 р. — закінчила з відзнакою Харківський національний університет, факультет іноземних мов за спеціальністю «Мова та література (англійська)», здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, німецької мови, перекладача.

Професійна кар’єра:

загальний науково-педагогічний стаж 14 років.

 • 2002 р. – по т.ч. — доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Інші досягнення:

 • курси підвищення кваліфікації в галузі психології та педагогіки вищої школи у школі педагогічної майстерності ХНУ ім. В.Н. Каразіна (2013).

Захищені дисертації:

 • кандидатська «Аргументативно-сугестивний потенціал складних синтаксичних структур англомовного політичного дискурсу».

Профіль в Google Академії

ORCID ID: 0000-0003-2675-1702

Cфера наукових інтересів:

когнітивна лінгвістика (когнітивний синтаксис), дослідження професійних дискурсів.

Викладає курси:

 • Іноземна мова.
 • Ділова іноземна мова.
 • Іноземна мова за фахом (міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини)
 • Іноземна мова професійного спрямування (міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини).

Основні публікації:

 1. Понікарьова А.Ю. Структурно-семантичне аранжування головних членів простого речення як засіб сугестивного впливу (на матеріалі політичних промов Д. Кемерона і Б. Обами) / А.Ю. Понікарьова // Вісник харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2012. – № 1023. – С. 205–211.
 2. Мартынюк А.П. Когнитивно-дискурсивный инструментарий анализа сложноподчиненного синтаксиса англоязычного политического дискурса [Электронный ресурс] / А.П. Мартынюк, А.Ю. Поникарева // Когниция, Коммуникация, Дискурс : междунар. электронный сб. науч. ст. – 2013. – №7. – С. 68 – 80. – Режим доступа : https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/ vypusk-no7-2013/martynuk-a-p-ponikareva-a-u (дисертанту належить збирання, аналіз та опис практичного матеріалу).
 3. Поникарёва А.Ю. Типы подчинительной связи в англоязычном политическом дискурсе / А.Ю. Поникарёва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – 2013. –№17 (266). – С. 81–85.
 4. Поникарёва А.Ю. Синтаксическое аранжирование речи как средство достижения аргументативно-суггестивного потенциала (на материале сложноподчиненных предложений с двумя придаточными в речиБ. Обамы и Д. Кемерона) / А.Ю. Поникарёва // Science and Education a New Dimension: Philology. – Budapest, 2013. – № I(3), Issue: 13. – Р. 128–132.
 5. Поникарёва А.Ю. Сложноподчиненный синтаксис как средство обеспечения суггестивного и аргументативного речевого воздействия в англоязычномполитическом дискурсе(на материале речей Б. Обамы и Д. Кемерона) / А.Ю.Поникарёва // Межд. сб. научн. ст., Вып. 2: - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРА», 2014. – С. 189–195.
 6. Поникарёва А.Ю. Роль логико-смысловых связей сложносочиненных синтаксических конструкций в обеспечении речевого воздействия в англоязычном политическом дискурсе / А.Ю. Поникарёва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – № 1124. – С. 59–65.
 7. Понікарьова А.Ю. Синтаксичне аранжування як засіб сугестивного впливу (на матеріалі політичних промов Д. Кемерона і Б. Обами) /А.Ю. Понікарьова // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : XII наук. конф. з міжнар. участю, 1 лютого 2013 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 257–258.
 8. Поникарёва А.Ю. Сложноподчиненный синтаксис как средство обеспечения суггестивно-аргументативного потенциала политического дискурса / А.Ю. Поникарёва // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : XIII наук. конф. з міжнар. участю, 7 лютого 2014 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Ч. 2. – С. 67–68.
 9. Поникарёва А.Ю. Аргументативно-суггестивый потенциал трехкомпонентных сложноподчиненных синтаксических конструкций с вкраплением сочинения (на материале англоязычного политического дискурса) / А.Ю. Поникарёва // Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу: всеукр. наук. конф. памяті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003), 15 травня 2015 р. : тези доп. – Житомир, 2015. – С. 77–80.
 10. Поникарёва А.Ю. Суггестивно-аргументативный потенциал сложноподчиненного синтаксиса публичных речей Б. Обамы и Д. Кемерона / А.Ю. Поникарёва // Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської філології: Шостий міжнар. науковий форум,23 вересня 2015 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. –C. 116–118.
 11. Поникарёва А.Ю. Аргументативно-суггестивный потенциал сложноподчинённых синтаксических конструкций / А.Ю. Поникарёва // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : XIII наук. конф. з міжнар. участю, 5 лютого 2016 р. : тези доп. – Харків : ХНУ іменіВ.Н. Каразіна, 2016. – С. 156–157.
 12. Поникарева А.Ю. Аргументативно-суггестивный потенциал двухкомпонентных сложносочиненных синтаксических конструкций (на материале англоязычного политического дискурса) / А.Ю. Поникарева // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів: V наук. конф. з міжнар. участю, 19 березня 2016 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 83–86.
Основні навчально-методичні видання:
 1. Лавріненко І.М., Літовченко Я.М., Понікарьова А.Ю. Англійська бізнес-мова: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей.–Х.:ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009.– 203с.
 2. Брославська Є.М., Лавріненко І.М., Понікарьова А.Ю. Business in Touch. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей 1-2-го курсів. /Ред. І.С. Шевченко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 270 с.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44, (057) 707-51-44,
E-mail: dilovamova@karazin.ua