САМОХІНА Вікторія Опанасівна


Завідувач кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України

Освіта:

 • 1981 р. диплом з відзнакою ХДУ імені О. М. Горького (ХНУ імені В. Н. Каразіна);
 • 1985-1989 рр. — очна аспірантура на кафедрі перекладу та англійської мови ХДУ імені О. М. Горького (ХНУ імені В. Н. Каразіна).

Захищені дисертації:

Професійна кар’єра:

 • 1981-1985 рр. — викладач кафедри англійської філології ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • 1987 р. — стажування в університеті м. Лідс (графство Йоркшир. Велика Британія);
 • 1989-1991 рр. — викладач кафедри англійської філології ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • 1991-2010 рр. — доцент кафедри англійської філології ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • 2004-2010 рр. — докторант кафедри англійської філології ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • 1994-2004 рр. — заступник декана з наукової роботи факультету іноземних мов XНУ імені В. Н. Каразіна;
 • з 1994 р. по теперішній час — член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій, член редколегій «Вісник XНУ» (серія «романо-германська філологія»). «Когніція. Комунікація. Текст», студентського збірника наукових робіт, організатор Міжнародних форумів (1-7), підготувала 11 кандидатів наук;
 • з 1994 р. по теперішній час — член Вченої ради факультету;
 • з 2005 р. по теперішній час — член Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна;
 • з 2005 р. по теперішній час — завідувач кафедри англійської філології, професор.

Нагороди:

 1. Відмінник освіти України, 2010 року;
 2. Почесна Грамота Міністерства освіти науки України, 2004 року;
 3. Грамоти Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 2007 pоку та 2011 року;
 4. Диплом III ступеня лауреата університетського конкурсу, 2005 року;
 5. Медаль «20 років АН ВОУ», 2012 року.
 6. Премія І ступеня і диплом ім. В.Н. Каразіна за високі досягнення в роботі, 2013 року та 2014 року.
 7. Грамота національної академії педагогічних наук України, 2014 року.

Напрямки наукової діяльності:

 • Досліджує проблеми аналізу дискурсу, лінгвістики тексту, теорії інтертекстуальності та інтердискурсивності, зокрема, текстових і дискурсивних властивостей англомовного гумору.
 • Розробила та запропонувала напрям у лінгвістиці – функціонально-комунікативна стилістика тексту
 • Має понад 220 наукових та науково-методичних праць, серед яких: 2 одноосібні (2008 та 2013 pp.) та 2 колективні монографіі (2008 та 2014 p.р.), а також 27 навчальних посібників.
 • Підготувала 11 кандидатів наук (з 2001-2016 pp.).
 • Наразі є науковим керівником 5 пошукачів і аспірантів.
 • Під її керівництвом студенти щорічно є переможцями університетських та всеукраїнських конкурсів (посідають призові місця).

Курси, які викладає:

 • стилістика англійської мови,
 • історія англійської літератури,
 • спецкурс «Лінгвокультурологія гумору Великої Британії та США»,
 • спецкурс «Основи лінгвістичної теорії тексту й комунікації»,
 • лекційні курси з лінгвістики тексту, генрістики, теорії інтертекстуальності для аспірантів та здобувачів факультету іноземних мов Харківського національного університету імені . Каразіна

Громадська діяльність:

 • Завідувач кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Член Ученої Ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Член Ученої Ради факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Член 2-х Спеціалізованих Рад з захисту докторських (ХНУ) та кандидатських дисертацій (Запоріжжя) (2013-2016 рр.).
 • Член редколегій фахових наукових журналів: а) «Вісник ХНУ» (Серія Романо-германська філологія) (Харків); б) «Когніція. Комунікація. Дискурс» (Харків); в) «Філософські трактати» (СумДу, Суми), збірника студентських наукових праць «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов у дослідженнях студентів» факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Голова щорічного міжнародного наукового Форуму «Сучасна англістика» і головний редактор збірки тез.
 • Член оргкомітету щорічних наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій викладачів, що проводяться на факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Член лінгвістичного семінару факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Член ДЕК на факультеті іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна та голова ДЕК з захисту кваліфікаційних робіт магістрів та спеціалістів у Національному аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського «ХАІ» та в університеті Банківської справи (м. Харків).

Основні публікації:

Монографії

 1. Проблеми типології англомовних жанрів // Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів. – Колективна монографія / За ред. проф. С. О. Швачко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – С. 113 – 123.
 2. Современная англоязычная шутка. – Монография. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2008. – 356 c.
 3. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великобританії та США: Монографія. – Вид. 2-е, перер. і доп. – Х: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 360 с.
 4. Сучасний англомовний жарт: Монографія (видання друге, перер. та доп.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 475 с.
 5. Дидактична роль гумору в курсі стилістики англійської мови // Колективна монографія. Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземній мові у ВНЗ (За ред. В. Г. Пасинок). – Х: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 232 – 252.
2017 рік (статті й тези):
 1. Самохина В.А., Дмитренко Ю.А. Интерактивное пиратство в науке / В.А. Самохина, Ю.А. Дмитренко // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. XVIнаук. конф. з міжнар. участю. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С.117-118.
 2. Самохіна В.О. Карнавальне світовідчуття у сучасному номосі / В.О. Самохіна // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. XVIнаук. конф. з міжнар. участю. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С.119-120.
 3. Самохіна В.О., Шпак О.В. Синергія контакту / Самохіна В.О., Шпак О.В. // нова філологія. - №68. – Запоріжжя, 2016. – С.189-196.
 4. Самохина В.А. Карнавальная рефлексия в комическом идиодискурсе / В.А. Самохина // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво / (Екоцентризм : культура і природа) : Тези доповідей ІІІ Міжнар. наук. конф. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Карахіна, 2017. – С.89-91.
 5. Самохина В.А., Дмитренко Ю.А. Прецедентные феномены : трудности восприятия / В.А. Самохина, Ю.А. Дмитренко // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноз. мови на сучасному етапі : шляхи інтеграції школи та ВНЗ. – Мат-ли ІХ Міжнар. науково-методичної конф. – Харків, 28.04.2017. – Х. – 2017. – С.61-62.
 6. Самохіна В.О., Пасинок В.Г. Суб’єктивний антропоцентризм vsоціночність у комунікативній діяльності / В.О. Самохіна, В.Г. Пасинок // Наук. вісник Міжнар. гуман. ун-ту. Сер. Філологія. Зб. наук. праць. Вип. 27. – Т.2.– Одеса, 2017. – С. 116-120.
2016 рік (статті й тези):
 1. СамохинаВ.А. Креативная личность Linguisticus-шутника, или ученые-лингвисты смеются / В.А.Самохина// Когниция, коммуникация, дискурс. – 2016. – № 12. – С. 84-97.
 2. Самохіна В. О. Феномен адресата в комунікативному просторі комічного / В.О.Самохіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. - 2016. - Вип. 84. - С. 99–107.
 3. Самохіна В.О. Синергія контакту / В. О. Самохіна, О.В.Шпак // Нова Філологія. – № 68. – Запоріжжя, 2016. – С. 189-196.
 4. Самохіна В.О. Інтертекстуальність у вимірах діалогізму і діалектичної логіки / В.О. Самохіна // Караз. читання : Людина. Мова. Комунікація. 2016 – рік англ. мови : Тези доп. XVнаук. конф. з міжн. участю. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 176-177.
 5. Самохина В.А. Лингвист-шутящий как языковая личность // В.А. Самохина // Людина в мовному прсоторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : мат-ли І Міжн. наук.-практ. конф. (19.20 травня 2016 р.) : зб. тез / упор. І.Я. Гладкова, В.В. Богдан. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 230-232.
 6. Самохина В.А. Лингвисты смеются / В.А. Самохина // Худ. феномени в історії світової літератури : перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»): Тези доп. ІІ Міжн. наук. конф. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 72-73.
 7. Самохіна В.О. Феномен інтертекстуальності як поліфонії текстів // В.О. Самохіна // Мови професійної комунікації : лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : мат-ли ІІ-ї Міжнар. наук-практ. конф. 21 квітня 2016 р. – НТУУ «КПІ». – К. : Кафедра. – С. 70-72.
 8. Самохина В.А. Карнавал как эмоциональная экспрессия игры / В.А. Самохина // Сьомий міжнар. наук. форум : Сучасна іноз. філологія : дослідн. потенціал. Тези доп. у 2-х ч. / за ред. проф. В.О. Самохіної. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С.61-63.
Інші публікації:
 1. Самохина В.А. Шекспировская феноменология как интертекстовая реальность // Записки з романо-германської філології. – Вип. 1(34), – 2015. – Ювілейний, присвячений 65-річчю д-ра ф. н., проф. Колегаєвої І.М. – Одеса : КП ОМД. – 2015. – С. 151-157.
 2. Самохіна В.О. Комічне у постмодерністських художніх текстах XX-XXI ст. // Наук. зап. Бердянського державного педагогічного університету. Філол. науки : [зб. н. ст.]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В. – 2015. – Вип. VII. –C. 248-255.
 3. Самохіна В.О. Функціональна варіативність англомовного наративного жарту // Одеський лінгвістичний вісник. Наук-практ. Журнал – Вип. 6 Спец. випуск з нагоди ювілею В. Я. Мізецької : – Одеса, 2015. – С. 98-102.
 4. Самохіна В.О., Тарасова С.О. Cognitive patterns as elements of comic in genre of hospital clowning // British Journal of Science, Education and Culture. – 2015. –№ 1(5) – входить до бази Scopus. – C. 130-134.
 5. Самохіна В.О. Діалектико-діалогічна сутність феномена і інтертекстуальності як поліфонії текстів // Вісник ХНУ. – Сер. Романо-германська філологія. – Вип. 81. – Х., 2015. – С. 21-28.
 6. Самохина В. А. Реализация коммуникационной категории «контакт» в юмористическом дискурсе // Вiсник ХНУ.– Сер. Романо-германская филология. – № 1102. – 2014. – С. 125-132.
 7. Самохiна В.О Гумористична комунiкацiя як компонент iгрової діяльності // Наук. вісник міжнародного гуманітарного університету – Сер. Філологія. – Зб.н.пр. – Вип. 8. – Т. 1. – Одеса, 2014. – С. 170-174.
 8. Самохіна В.О., Тарасова С. О. Reframing of comic in genre of hospital clowning // Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science. The 1stInternational Academic Conference. – Australia, Melbourne. – Vol. II. – 2014. – P. 408-410.
 9. Самохіна В.О. Дидантична роль гумору в курсі стилістики англійської мови // Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ : Колективна монографія – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 232-252.
 10. Самохіна В. О. Англомовний жарт як компонент дискурсу // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, держ. пед. університет імені В. Вінниченко. – Кіровоград, 2013. – Вип. 118. – С. 31–36
 11. Самохіна В. О. Комунікативна аналітика / Навчальний посібник для студентів першого курсу. — X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. — 2013. — 67 с. (У співавт. з І. О. Гоголь та К. О. Верич).
 12. Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США : монографія / В. О. Самохіна. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 360 с.
 13. Самохина В. А. Текстуальний и дискурсивний аспекти современной англоязычной шутки // Когниция, коммуникация, дискурс. – Электронннй журнал. – X. : ХНУ имени В. Н. Каразина. – 2012. – № 5. – С. 52-73.
 14. Самохіна В. О. Жарт: когніція, комунікація, текст // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 972. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – С. 119-128.
 15. Самохіна В. А. Дискурсивная манифестация юмора // Современные подходы к изучению единиц языка и речи и вопросы лингводидактики. – Сб. научн. тр. – Белгород : ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012. – С. 256-260.
 16. Самохіна В. О. Функціонально-комунікативний простір англомовного жарту // Вісник Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 56. – Вид-во ЖДУ імені І. Франка. – Житомир, 2011. – С. 23-27.
 17. Самохина В. А. Теоретико-методологические предпосылки анализа текста англоязычной шутки // Методи аналізу тексту: Збірник наукових праць. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 269-278.
 18. Самохина В. А. Инконгруэнтность как когнитивный механизм комического // Вісник ХНУ. – Сер. Романо-германська філологія. – № 838. – Х., 2009. – С. 33-40.
 19. Самохина В. А. Современная англоязычная шутка: Монография. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2008. – 350 с.
 20. Самохіна В. О. Проблема типології англомовпих жартів // Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів. Монографія / За ред. проф. С. О. Швачко. – Суми: Видавництво СумДУ, 2008. – С. 113-123.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-55-04

E-mail: phileng@karazin.ua